blob: 456f6915f426e67a09f1bc027dee55ce01f46725 [file] [log] [blame]
module go.fuchsia.dev/fuchsia/scripts
go 1.15