blob: 0a8885741489a7aae4a3c3bdd1b4fa975459e60e [file] [log] [blame]
module go.fuchsia.dev/fuchsia/build
go 1.15