blob: c4a4c1888e2a19a41348ea7599d4abe69aaa9e1d [file] [log] [blame]
{
"program": {
"data": "data/fuchsia-modular-integration-tests"
},
"sandbox": {
"services": [
"fuchsia.cobalt.LoggerFactory",
"fuchsia.fonts.Provider",
"fuchsia.logger.LogSink",
"fuchsia.modular.ComponentContext",
"fuchsia.modular.Lifecycle",
"fuchsia.modular.ModuleContext",
"fuchsia.netstack.Netstack",
"fuchsia.sys.Environment",
"fuchsia.sys.Launcher",
"fuchsia.testing.runner.TestRunner",
"fuchsia.ui.input.ImeService",
"fuchsia.ui.policy.Presenter",
"fuchsia.ui.scenic.Scenic"
]
}
}