blob: 587c2c63684c93635b345ac6cab43cba2d304b8a [file] [log] [blame]
/* WARNING: This is auto-generated file. Do not modify, since changes will
* be lost! Modify the generating script instead.
*
* Generated from Khronos EGL API description (egl.xml) revision 3338ed0db494d6a4db7f76627b38f0b1892db096.
*/
eglw::EGLBoolean eglBindAPI (eglw::EGLenum api);
eglw::EGLBoolean eglBindTexImage (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, eglw::EGLint buffer);
eglw::EGLBoolean eglChooseConfig (eglw::EGLDisplay dpy, const eglw::EGLint *attrib_list, eglw::EGLConfig *configs, eglw::EGLint config_size, eglw::EGLint *num_config);
eglw::EGLint eglClientWaitSync (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSync sync, eglw::EGLint flags, eglw::EGLTime timeout);
eglw::EGLint eglClientWaitSyncKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSyncKHR sync, eglw::EGLint flags, eglw::EGLTimeKHR timeout);
eglw::EGLBoolean eglCopyBuffers (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, eglw::EGLNativePixmapType target);
eglw::EGLContext eglCreateContext (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, eglw::EGLContext share_context, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLImage eglCreateImage (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLContext ctx, eglw::EGLenum target, eglw::EGLClientBuffer buffer, const eglw::EGLAttrib *attrib_list);
eglw::EGLImageKHR eglCreateImageKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLContext ctx, eglw::EGLenum target, eglw::EGLClientBuffer buffer, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreatePbufferFromClientBuffer (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLenum buftype, eglw::EGLClientBuffer buffer, eglw::EGLConfig config, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreatePbufferSurface (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreatePixmapSurface (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, eglw::EGLNativePixmapType pixmap, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreatePlatformPixmapSurface (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, void *native_pixmap, const eglw::EGLAttrib *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreatePlatformPixmapSurfaceEXT (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, void *native_pixmap, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreatePlatformWindowSurface (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, void *native_window, const eglw::EGLAttrib *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreatePlatformWindowSurfaceEXT (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, void *native_window, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLSync eglCreateSync (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLenum type, const eglw::EGLAttrib *attrib_list);
eglw::EGLSyncKHR eglCreateSyncKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLenum type, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLSurface eglCreateWindowSurface (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, eglw::EGLNativeWindowType win, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLBoolean eglDestroyContext (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLContext ctx);
eglw::EGLBoolean eglDestroyImage (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLImage image);
eglw::EGLBoolean eglDestroyImageKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLImageKHR image);
eglw::EGLBoolean eglDestroySurface (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface);
eglw::EGLBoolean eglDestroySync (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSync sync);
eglw::EGLBoolean eglDestroySyncKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSyncKHR sync);
eglw::EGLBoolean eglGetConfigAttrib (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig config, eglw::EGLint attribute, eglw::EGLint *value);
eglw::EGLBoolean eglGetConfigs (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLConfig *configs, eglw::EGLint config_size, eglw::EGLint *num_config);
eglw::EGLContext eglGetCurrentContext (void);
eglw::EGLDisplay eglGetCurrentDisplay (void);
eglw::EGLSurface eglGetCurrentSurface (eglw::EGLint readdraw);
eglw::EGLDisplay eglGetDisplay (eglw::EGLNativeDisplayType display_id);
eglw::EGLint eglGetError (void);
eglw::EGLDisplay eglGetPlatformDisplay (eglw::EGLenum platform, void *native_display, const eglw::EGLAttrib *attrib_list);
eglw::EGLDisplay eglGetPlatformDisplayEXT (eglw::EGLenum platform, void *native_display, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::__eglMustCastToProperFunctionPointerType eglGetProcAddress (const char *procname);
eglw::EGLBoolean eglGetSyncAttrib (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSync sync, eglw::EGLint attribute, eglw::EGLAttrib *value);
eglw::EGLBoolean eglGetSyncAttribKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSyncKHR sync, eglw::EGLint attribute, eglw::EGLint *value);
eglw::EGLBoolean eglInitialize (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLint *major, eglw::EGLint *minor);
eglw::EGLBoolean eglLockSurfaceKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, const eglw::EGLint *attrib_list);
eglw::EGLBoolean eglMakeCurrent (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface draw, eglw::EGLSurface read, eglw::EGLContext ctx);
eglw::EGLenum eglQueryAPI (void);
eglw::EGLBoolean eglQueryContext (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLContext ctx, eglw::EGLint attribute, eglw::EGLint *value);
const char * eglQueryString (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLint name);
eglw::EGLBoolean eglQuerySurface (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, eglw::EGLint attribute, eglw::EGLint *value);
eglw::EGLBoolean eglReleaseTexImage (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, eglw::EGLint buffer);
eglw::EGLBoolean eglReleaseThread (void);
eglw::EGLBoolean eglSetDamageRegionKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, eglw::EGLint *rects, eglw::EGLint n_rects);
eglw::EGLBoolean eglSignalSyncKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSyncKHR sync, eglw::EGLenum mode);
eglw::EGLBoolean eglSurfaceAttrib (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, eglw::EGLint attribute, eglw::EGLint value);
eglw::EGLBoolean eglSwapBuffers (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface);
eglw::EGLBoolean eglSwapBuffersWithDamageKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface, eglw::EGLint *rects, eglw::EGLint n_rects);
eglw::EGLBoolean eglSwapInterval (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLint interval);
eglw::EGLBoolean eglTerminate (eglw::EGLDisplay dpy);
eglw::EGLBoolean eglUnlockSurfaceKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSurface surface);
eglw::EGLBoolean eglWaitClient (void);
eglw::EGLBoolean eglWaitGL (void);
eglw::EGLBoolean eglWaitNative (eglw::EGLint engine);
eglw::EGLBoolean eglWaitSync (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSync sync, eglw::EGLint flags);
eglw::EGLint eglWaitSyncKHR (eglw::EGLDisplay dpy, eglw::EGLSyncKHR sync, eglw::EGLint flags);