blob: 8f86d5cd0cb8df071f1fded516b4d0abbed63d4f [file] [log] [blame]
# cmake file for glslang
if (NOT DE_DEFS)
message(FATAL_ERROR "Include Defs.cmake")
endif ()
if (EXISTS "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/src/SPIRV/GlslangToSpv.cpp")
set(DEFAULT_GLSLANG_SRC_PATH ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/src)
else ()
set(DEFAULT_GLSLANG_SRC_PATH "../glslang")
endif ()
set(GLSLANG_SRC_PATH ${DEFAULT_GLSLANG_SRC_PATH} CACHE STRING "Path to glslang source tree")
if (IS_ABSOLUTE ${GLSLANG_SRC_PATH})
set(GLSLANG_ABS_PATH ${GLSLANG_SRC_PATH})
else ()
set(GLSLANG_ABS_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/${GLSLANG_SRC_PATH}")
endif ()
if (EXISTS ${GLSLANG_ABS_PATH}/glslang/GenericCodeGen/CodeGen.cpp)
message(STATUS "glslang found; building with DEQP_HAVE_GLSLANG")
# Disable glslang install as part of cmake install.
set(SKIP_GLSLANG_INSTALL OFF CACHE BOOL "" FORCE)
# Do not build glslang binaries.
set(ENABLE_GLSLANG_BINARIES OFF CACHE BOOL "" FORCE)
# Overwrite the CMake flags for glslang with the our 3rd party ones.
set(CMAKE_C_FLAGS ${DE_3RD_PARTY_C_FLAGS})
set(CMAKE_CXX_FLAGS ${DE_3RD_PARTY_CXX_FLAGS})
add_subdirectory(${GLSLANG_ABS_PATH})
add_definitions(-DENABLE_HLSL)
set(GLSLANG_INCLUDE_PATH ${GLSLANG_ABS_PATH} PARENT_SCOPE)
set(GLSLANG_LIBRARIES glslang SPIRV SPVRemapper PARENT_SCOPE)
set(DEQP_HAVE_GLSLANG ON PARENT_SCOPE)
else ()
message(STATUS "glslang not found; GLSL to SPIR-V compilation not available")
set(DEQP_HAVE_GLSLANG OFF PARENT_SCOPE)
endif ()