blob: 4cb675671c1b5326f22da37bbee61070660964da [file] [log] [blame]
/* ------------------------------------------------------------
* Primitive Types
* ------------------------------------------------------------ */
/* bool */
%fragment(SWIG_From_frag(bool),"header") {
SWIGINTERNINLINE SV *
SWIG_From_dec(bool)(bool value)
{
return boolSV(value);
}
}
%fragment(SWIG_AsVal_frag(bool),"header") {
SWIGINTERN int
SWIG_AsVal_dec(bool)(SV *obj, bool* val)
{
if (obj == &PL_sv_yes) {
if (val) *val = true;
return SWIG_OK;
} else if (obj == &PL_sv_no) {
if (val) *val = false;
return SWIG_OK;
} else {
if (val) *val = SvTRUE(obj) ? true : false;
return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
}
}
}
/* long */
%fragment(SWIG_From_frag(long),"header") {
SWIGINTERNINLINE SV *
SWIG_From_dec(long)(long value)
{
SV *sv;
if (IVSIZE >= sizeof(value) || (value >= IV_MIN && value <= IV_MAX))
sv = newSViv(value);
else
sv = newSVpvf("%ld", value);
return sv_2mortal(sv);
}
}
%fragment(SWIG_AsVal_frag(long),"header",
fragment="<limits.h>",
fragment="<stdlib.h>",
fragment="SWIG_CanCastAsInteger") {
SWIGINTERN int
SWIG_AsVal_dec(long)(SV *obj, long* val)
{
if (SvUOK(obj)) {
UV v = SvUV(obj);
if (UVSIZE < sizeof(*val) || v <= LONG_MAX) {
if (val) *val = v;
return SWIG_OK;
}
return SWIG_OverflowError;
} else if (SvIOK(obj)) {
IV v = SvIV(obj);
if (IVSIZE <= sizeof(*val) || (v >= LONG_MIN && v <= LONG_MAX)) {
if(val) *val = v;
return SWIG_OK;
}
return SWIG_OverflowError;
} else {
int dispatch = 0;
const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
if (nptr) {
char *endptr;
long v;
errno = 0;
v = strtol(nptr, &endptr,0);
if (errno == ERANGE) {
errno = 0;
return SWIG_OverflowError;
} else {
if (*endptr == '\0') {
if (val) *val = v;
return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
}
}
}
if (!dispatch) {
double d;
int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal(double)(obj,&d));
if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, LONG_MIN, LONG_MAX)) {
if (val) *val = (long)(d);
return res;
}
}
}
return SWIG_TypeError;
}
}
/* unsigned long */
%fragment(SWIG_From_frag(unsigned long),"header") {
SWIGINTERNINLINE SV *
SWIG_From_dec(unsigned long)(unsigned long value)
{
SV *sv;
if (UVSIZE >= sizeof(value) || value <= UV_MAX)
sv = newSVuv(value);
else
sv = newSVpvf("%lu", value);
return sv_2mortal(sv);
}
}
%fragment(SWIG_AsVal_frag(unsigned long),"header",
fragment="<limits.h>",
fragment="<stdlib.h>",
fragment="SWIG_CanCastAsInteger") {
SWIGINTERN int
SWIG_AsVal_dec(unsigned long)(SV *obj, unsigned long *val)
{
if (SvUOK(obj)) {
UV v = SvUV(obj);
if (UVSIZE <= sizeof(*val) || v <= ULONG_MAX) {
if (val) *val = v;
return SWIG_OK;
}
return SWIG_OverflowError;
} else if (SvIOK(obj)) {
IV v = SvIV(obj);
if (v >= 0 && (IVSIZE <= sizeof(*val) || v <= ULONG_MAX)) {
if (val) *val = v;
return SWIG_OK;
}
return SWIG_OverflowError;
} else {
int dispatch = 0;
const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
if (nptr) {
char *endptr;
unsigned long v;
errno = 0;
v = strtoul(nptr, &endptr,0);
if (errno == ERANGE) {
errno = 0;
return SWIG_OverflowError;
} else {
if (*endptr == '\0') {
if (val) *val = v;
return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
}
}
}
if (!dispatch) {
double d;
int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal(double)(obj,&d));
if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, ULONG_MAX)) {
if (val) *val = (unsigned long)(d);
return res;
}
}
}
return SWIG_TypeError;
}
}
/* long long */
%fragment(SWIG_From_frag(long long),"header",
fragment="SWIG_LongLongAvailable",
fragment="<stdio.h>") {
%#ifdef SWIG_LONG_LONG_AVAILABLE
SWIGINTERNINLINE SV *
SWIG_From_dec(long long)(long long value)
{
SV *sv;
if (IVSIZE >= sizeof(value) || (value >= IV_MIN && value <= IV_MAX))
sv = newSViv((IV)(value));
else {
//sv = newSVpvf("%lld", value); doesn't work in non 64bit Perl
char temp[256];
sprintf(temp, "%lld", value);
sv = newSVpv(temp, 0);
}
return sv_2mortal(sv);
}
%#endif
}
%fragment(SWIG_AsVal_frag(long long),"header",
fragment="SWIG_LongLongAvailable",
fragment="<stdlib.h>",
fragment="SWIG_CanCastAsInteger") {
%#ifdef SWIG_LONG_LONG_AVAILABLE
SWIGINTERN int
SWIG_AsVal_dec(long long)(SV *obj, long long *val)
{
if (SvUOK(obj)) {
UV v = SvUV(obj);
/* pretty sure this could allow v == LLONG MAX */
if (UVSIZE < sizeof(*val) || v < LLONG_MAX) {
if (val) *val = v;
return SWIG_OK;
}
return SWIG_OverflowError;
} else if (SvIOK(obj)) {
IV v = SvIV(obj);
if (IVSIZE <= sizeof(*val) || (v >= LLONG_MIN && v <= LLONG_MAX)) {
if (val) *val = v;
return SWIG_OK;
}
return SWIG_OverflowError;
} else {
int dispatch = 0;
const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
if (nptr) {
char *endptr;
long long v;
errno = 0;
v = strtoll(nptr, &endptr,0);
if (errno == ERANGE) {
errno = 0;
return SWIG_OverflowError;
} else {
if (*endptr == '\0') {
if (val) *val = v;
return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
}
}
}
if (!dispatch) {
const double mant_max = 1LL << DBL_MANT_DIG;
const double mant_min = -mant_max;
double d;
int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal(double)(obj,&d));
if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, mant_min, mant_max)) {
if (val) *val = (long long)(d);
return res;
}
}
}
return SWIG_TypeError;
}
%#endif
}
/* unsigned long long */
%fragment(SWIG_From_frag(unsigned long long),"header",
fragment="SWIG_LongLongAvailable",
fragment="<stdio.h>") {
%#ifdef SWIG_LONG_LONG_AVAILABLE
SWIGINTERNINLINE SV *
SWIG_From_dec(unsigned long long)(unsigned long long value)
{
SV *sv;
if (UVSIZE >= sizeof(value) || value <= UV_MAX)
sv = newSVuv((UV)(value));
else {
//sv = newSVpvf("%llu", value); doesn't work in non 64bit Perl
char temp[256];
sprintf(temp, "%llu", value);
sv = newSVpv(temp, 0);
}
return sv_2mortal(sv);
}
%#endif
}
%fragment(SWIG_AsVal_frag(unsigned long long),"header",
fragment="SWIG_LongLongAvailable",
fragment="<stdlib.h>",
fragment="SWIG_CanCastAsInteger") {
%#ifdef SWIG_LONG_LONG_AVAILABLE
SWIGINTERN int
SWIG_AsVal_dec(unsigned long long)(SV *obj, unsigned long long *val)
{
if (SvUOK(obj)) {
/* pretty sure this should be conditional on
* (UVSIZE <= sizeof(*val) || v <= ULLONG_MAX) */
if (val) *val = SvUV(obj);
return SWIG_OK;
} else if (SvIOK(obj)) {
IV v = SvIV(obj);
if (v >= 0 && (IVSIZE <= sizeof(*val) || v <= ULLONG_MAX)) {
if (val) *val = v;
return SWIG_OK;
} else {
return SWIG_OverflowError;
}
} else {
int dispatch = 0;
const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
if (nptr) {
char *endptr;
unsigned long long v;
errno = 0;
v = strtoull(nptr, &endptr,0);
if (errno == ERANGE) {
errno = 0;
return SWIG_OverflowError;
} else {
if (*endptr == '\0') {
if (val) *val = v;
return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
}
}
}
if (!dispatch) {
const double mant_max = 1LL << DBL_MANT_DIG;
double d;
int res = SWIG_AddCast(SWIG_AsVal(double)(obj,&d));
if (SWIG_IsOK(res) && SWIG_CanCastAsInteger(&d, 0, mant_max)) {
if (val) *val = (unsigned long long)(d);
return res;
}
}
}
return SWIG_TypeError;
}
%#endif
}
/* double */
%fragment(SWIG_From_frag(double),"header") {
SWIGINTERNINLINE SV *
SWIG_From_dec(double)(double value)
{
return sv_2mortal(newSVnv(value));
}
}
%fragment(SWIG_AsVal_frag(double),"header") {
SWIGINTERN int
SWIG_AsVal_dec(double)(SV *obj, double *val)
{
if (SvNIOK(obj)) {
if (val) *val = SvNV(obj);
return SWIG_OK;
} else if (SvIOK(obj)) {
if (val) *val = (double) SvIV(obj);
return SWIG_AddCast(SWIG_OK);
} else {
const char *nptr = SvPV_nolen(obj);
if (nptr) {
char *endptr;
double v;
errno = 0;
v = strtod(nptr, &endptr);
if (errno == ERANGE) {
errno = 0;
return SWIG_OverflowError;
} else {
if (*endptr == '\0') {
if (val) *val = v;
return SWIG_Str2NumCast(SWIG_OK);
}
}
}
}
return SWIG_TypeError;
}
}