blob: 133bbfb7db0eb7b2bdf01dd35da61c6db74eb9ce [file] [log] [blame]
//===- PrettyTypedefDumper.h - llvm-pdbutil typedef dumper ---*- C++ ----*-===//
//
// The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#ifndef LLVM_TOOLS_LLVMPDBDUMP_PRETTYTYPEDEFDUMPER_H
#define LLVM_TOOLS_LLVMPDBDUMP_PRETTYTYPEDEFDUMPER_H
#include "llvm/DebugInfo/PDB/PDBSymDumper.h"
namespace llvm {
namespace pdb {
class LinePrinter;
class TypedefDumper : public PDBSymDumper {
public:
TypedefDumper(LinePrinter &P);
void start(const PDBSymbolTypeTypedef &Symbol);
void dump(const PDBSymbolTypeArray &Symbol) override;
void dump(const PDBSymbolTypeBuiltin &Symbol) override;
void dump(const PDBSymbolTypeEnum &Symbol) override;
void dump(const PDBSymbolTypeFunctionSig &Symbol) override;
void dump(const PDBSymbolTypePointer &Symbol) override;
void dump(const PDBSymbolTypeUDT &Symbol) override;
private:
LinePrinter &Printer;
};
}
}
#endif