blob: de32d82e980e2d7c5037d87c4f31e2c5af686349 [file] [log] [blame]
DEF_HELPER_3(raise_exception_err, noreturn, env, i32, int)
DEF_HELPER_2(raise_exception, noreturn, env, i32)
DEF_HELPER_1(raise_exception_debug, noreturn, env)
#ifdef TARGET_MIPS64
DEF_HELPER_4(sdl, void, env, tl, tl, int)
DEF_HELPER_4(sdr, void, env, tl, tl, int)
#endif
DEF_HELPER_4(swl, void, env, tl, tl, int)
DEF_HELPER_4(swr, void, env, tl, tl, int)
#ifndef CONFIG_USER_ONLY
DEF_HELPER_3(ll, tl, env, tl, int)
#ifdef TARGET_MIPS64
DEF_HELPER_3(lld, tl, env, tl, int)
#endif
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_1(bitswap, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#ifdef TARGET_MIPS64
DEF_HELPER_FLAGS_1(dbitswap, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(rotx, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, i32, i32, i32)
/* microMIPS functions */
DEF_HELPER_4(lwm, void, env, tl, tl, i32)
DEF_HELPER_4(swm, void, env, tl, tl, i32)
#ifdef TARGET_MIPS64
DEF_HELPER_4(ldm, void, env, tl, tl, i32)
DEF_HELPER_4(sdm, void, env, tl, tl, i32)
#endif
DEF_HELPER_2(fork, void, tl, tl)
DEF_HELPER_2(yield, tl, env, tl)
/* CP1 functions */
DEF_HELPER_2(cfc1, tl, env, i32)
DEF_HELPER_4(ctc1, void, env, tl, i32, i32)
DEF_HELPER_2(float_cvtd_s, i64, env, i32)
DEF_HELPER_2(float_cvtd_w, i64, env, i32)
DEF_HELPER_2(float_cvtd_l, i64, env, i64)
DEF_HELPER_2(float_cvtps_pw, i64, env, i64)
DEF_HELPER_2(float_cvtpw_ps, i64, env, i64)
DEF_HELPER_2(float_cvts_d, i32, env, i64)
DEF_HELPER_2(float_cvts_w, i32, env, i32)
DEF_HELPER_2(float_cvts_l, i32, env, i64)
DEF_HELPER_2(float_cvts_pl, i32, env, i32)
DEF_HELPER_2(float_cvts_pu, i32, env, i32)
DEF_HELPER_3(float_addr_ps, i64, env, i64, i64)
DEF_HELPER_3(float_mulr_ps, i64, env, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(float_class_s, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i32, env, i32)
DEF_HELPER_FLAGS_2(float_class_d, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, env, i64)
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32, i32) \
DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64, i64)
FOP_PROTO(maddf)
FOP_PROTO(msubf)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32) \
DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64)
FOP_PROTO(max)
FOP_PROTO(maxa)
FOP_PROTO(min)
FOP_PROTO(mina)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _l_s, i64, env, i32) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _l_d, i64, env, i64) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _w_s, i32, env, i32) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _w_d, i32, env, i64)
FOP_PROTO(cvt)
FOP_PROTO(round)
FOP_PROTO(trunc)
FOP_PROTO(ceil)
FOP_PROTO(floor)
FOP_PROTO(cvt_2008)
FOP_PROTO(round_2008)
FOP_PROTO(trunc_2008)
FOP_PROTO(ceil_2008)
FOP_PROTO(floor_2008)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _s, i32, env, i32) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _d, i64, env, i64)
FOP_PROTO(sqrt)
FOP_PROTO(rsqrt)
FOP_PROTO(recip)
FOP_PROTO(rint)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_1(float_ ## op ## _s, i32, i32) \
DEF_HELPER_1(float_ ## op ## _d, i64, i64) \
DEF_HELPER_1(float_ ## op ## _ps, i64, i64)
FOP_PROTO(abs)
FOP_PROTO(chs)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _s, i32, env, i32) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _d, i64, env, i64) \
DEF_HELPER_2(float_ ## op ## _ps, i64, env, i64)
FOP_PROTO(recip1)
FOP_PROTO(rsqrt1)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32) \
DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64) \
DEF_HELPER_3(float_ ## op ## _ps, i64, env, i64, i64)
FOP_PROTO(add)
FOP_PROTO(sub)
FOP_PROTO(mul)
FOP_PROTO(div)
FOP_PROTO(recip2)
FOP_PROTO(rsqrt2)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _s, i32, env, i32, i32, i32) \
DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _d, i64, env, i64, i64, i64) \
DEF_HELPER_4(float_ ## op ## _ps, i64, env, i64, i64, i64)
FOP_PROTO(madd)
FOP_PROTO(msub)
FOP_PROTO(nmadd)
FOP_PROTO(nmsub)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_4(cmp_d_ ## op, void, env, i64, i64, int) \
DEF_HELPER_4(cmpabs_d_ ## op, void, env, i64, i64, int) \
DEF_HELPER_4(cmp_s_ ## op, void, env, i32, i32, int) \
DEF_HELPER_4(cmpabs_s_ ## op, void, env, i32, i32, int) \
DEF_HELPER_4(cmp_ps_ ## op, void, env, i64, i64, int) \
DEF_HELPER_4(cmpabs_ps_ ## op, void, env, i64, i64, int)
FOP_PROTO(f)
FOP_PROTO(un)
FOP_PROTO(eq)
FOP_PROTO(ueq)
FOP_PROTO(olt)
FOP_PROTO(ult)
FOP_PROTO(ole)
FOP_PROTO(ule)
FOP_PROTO(sf)
FOP_PROTO(ngle)
FOP_PROTO(seq)
FOP_PROTO(ngl)
FOP_PROTO(lt)
FOP_PROTO(nge)
FOP_PROTO(le)
FOP_PROTO(ngt)
#undef FOP_PROTO
#define FOP_PROTO(op) \
DEF_HELPER_3(r6_cmp_d_ ## op, i64, env, i64, i64) \
DEF_HELPER_3(r6_cmp_s_ ## op, i32, env, i32, i32)
FOP_PROTO(af)
FOP_PROTO(un)
FOP_PROTO(eq)
FOP_PROTO(ueq)
FOP_PROTO(lt)
FOP_PROTO(ult)
FOP_PROTO(le)
FOP_PROTO(ule)
FOP_PROTO(saf)
FOP_PROTO(sun)
FOP_PROTO(seq)
FOP_PROTO(sueq)
FOP_PROTO(slt)
FOP_PROTO(sult)
FOP_PROTO(sle)
FOP_PROTO(sule)
FOP_PROTO(or)
FOP_PROTO(une)
FOP_PROTO(ne)
FOP_PROTO(sor)
FOP_PROTO(sune)
FOP_PROTO(sne)
#undef FOP_PROTO
DEF_HELPER_1(rdhwr_cpunum, tl, env)
DEF_HELPER_1(rdhwr_synci_step, tl, env)
DEF_HELPER_1(rdhwr_cc, tl, env)
DEF_HELPER_1(rdhwr_ccres, tl, env)
DEF_HELPER_1(rdhwr_performance, tl, env)
DEF_HELPER_1(rdhwr_xnp, tl, env)
DEF_HELPER_2(pmon, void, env, int)
DEF_HELPER_1(wait, void, env)
/* Loongson multimedia functions. */
DEF_HELPER_FLAGS_2(paddsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(paddush, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(paddh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(paddw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(paddsb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(paddusb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(paddb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psubsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psubush, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psubh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psubw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psubsb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psubusb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psubb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pshufh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(packsswh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(packsshb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(packushb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(punpcklhw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(punpckhhw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(punpcklbh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(punpckhbh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(punpcklwd, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(punpckhwd, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pavgh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pavgb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pmaxsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pminsh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pmaxub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pminub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpeqw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpgtw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpeqh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpgth, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpeqb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pcmpgtb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psllw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psllh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psrlw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psrlh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psraw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(psrah, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pmullh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pmulhh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pmulhuh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pmaddhw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(pasubub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_1(biadd, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64)
DEF_HELPER_FLAGS_1(pmovmskb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, i64, i64)
/*** MIPS DSP ***/
/* DSP Arithmetic Sub-class insns */
DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_qh, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_pw, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addq_s_pw, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_qb, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_qb, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_r_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_r_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(addqh_r_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(adduh_r_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_qh, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addu_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_qh, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_pw, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subq_s_pw, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_qb, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_qb, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_r_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_r_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subqh_r_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(subuh_r_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_qh, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(subu_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(addsc, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(addwc, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(modsub, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(raddu_w_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_1(raddu_l_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_qb, 0, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_ph, 0, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_w, 0, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_ob, 0, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_qh, 0, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(absq_s_pw, 0, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_2(precr_qb_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_qb_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_ph_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE,
tl, i32, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_r_ph_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE,
tl, i32, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_ph_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(precrq_rs_ph_w, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(precr_ob_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_qh_pw,
TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, i32)
DEF_HELPER_FLAGS_3(precr_sra_r_qh_pw,
TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, i32)
DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_ob_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_qh_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(precrq_rs_qh_pw,
TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(precrq_pw_l, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(precrqu_s_qb_ph, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(precrqu_s_ob_qh,
TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceq_pw_qhra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_ph_qbra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(precequ_qh_obra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_ph_qbra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obl, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obr, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obla, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_1(preceu_qh_obra, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
#endif
/* DSP GPR-Based Shift Sub-class insns */
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_qb, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_ob, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_qh, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_qh, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_pw, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(shll_s_pw, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shrl_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_w, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_qh, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(shra_r_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#endif
/* DSP Multiply Sub-class insns */
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_ph_qbl, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_ph_qbr, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_qh_obl, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleu_s_qh_obr, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_rs_ph, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_rs_qh, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_w_phl, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_w_phr, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_pw_qhl, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(muleq_s_pw_qhr, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_qbl, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_qbr, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_obl, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpau_h_obr, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_qbl, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_qbr, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_obl, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsu_h_obr, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpa_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpax_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_s_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaqx_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaqx_sa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dps_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dps_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsx_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_s_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsqx_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsqx_sa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsaq_s_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsaq_s_w_qh, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_sa_l_w, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpaq_sa_l_pw, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_sa_l_w, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dpsq_sa_l_pw, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsaq_s_l_pw, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_phl, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_phr, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_phl, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_phr, 0, void, i32, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(mul_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(mul_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_s_ph, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_s_w, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(mulq_rs_w, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(mulsa_w_ph, 0, void, i32, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhll, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhlr, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhrl, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_w_qhrr, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhll, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhlr, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhrl, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_sa_w_qhrr, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_l_pwl, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(maq_s_l_pwr, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dmadd, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dmaddu, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dmsub, 0, void, tl, tl, i32, env)
DEF_HELPER_FLAGS_4(dmsubu, 0, void, tl, tl, i32, env)
#endif
/* DSP Bit/Manipulation Sub-class insns */
DEF_HELPER_FLAGS_1(bitrev, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(insv, 0, tl, env, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dinsv, 0, tl, env, tl, tl)
#endif
/* DSP Compare-Pick Sub-class insns */
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_eq_qb, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_lt_qb, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_le_qb, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_eq_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_lt_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_le_qb, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_eq_ph, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_lt_ph, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_le_ph, 0, void, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_eq_ob, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_lt_ob, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpu_le_ob, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpgdu_eq_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpgdu_lt_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmpgdu_le_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_eq_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_lt_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_2(cmpgu_le_ob, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_eq_qh, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_lt_qh, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_le_qh, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_eq_pw, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_lt_pw, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(cmp_le_pw, 0, void, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_qb, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_ph, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_ob, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_qh, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(pick_pw, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_2(packrl_ph, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_2(packrl_pw, TCG_CALL_NO_RWG_SE, tl, tl, tl)
#endif
/* DSP Accumulator and DSPControl Access Sub-class insns */
DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_w, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_r_w, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_rs_w, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_w, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_r_w, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_rs_w, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_l, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_r_l, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_rs_l, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(extr_s_h, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextr_s_h, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(extp, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(extpdp, 0, tl, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextp, 0, tl, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dextpdp, 0, tl, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(shilo, 0, void, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dshilo, 0, void, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(mthlip, 0, void, tl, tl, env)
#if defined(TARGET_MIPS64)
DEF_HELPER_FLAGS_3(dmthlip, 0, void, tl, tl, env)
#endif
DEF_HELPER_FLAGS_3(wrdsp, 0, void, tl, tl, env)
DEF_HELPER_FLAGS_2(rddsp, 0, tl, tl, env)
#ifndef CONFIG_USER_ONLY
#include "tcg/sysemu_helper.h.inc"
#endif /* !CONFIG_USER_ONLY */
#include "tcg/msa_helper.h.inc"
/* Vendor extensions */
#include "tcg/vr54xx_helper.h.inc"