blob: 7f64ee11748528c608652af751af33828a6bd455 [file] [log] [blame]
/* RISC-V ISA constants */
#ifndef TARGET_RISCV_CPU_BITS_H
#define TARGET_RISCV_CPU_BITS_H
#define get_field(reg, mask) (((reg) & \
(target_ulong)(mask)) / ((mask) & ~((mask) << 1)))
#define set_field(reg, mask, val) (((reg) & ~(target_ulong)(mask)) | \
(((target_ulong)(val) * ((mask) & ~((mask) << 1))) & \
(target_ulong)(mask)))
/* Floating point round mode */
#define FSR_RD_SHIFT 5
#define FSR_RD (0x7 << FSR_RD_SHIFT)
/* Floating point accrued exception flags */
#define FPEXC_NX 0x01
#define FPEXC_UF 0x02
#define FPEXC_OF 0x04
#define FPEXC_DZ 0x08
#define FPEXC_NV 0x10
/* Floating point status register bits */
#define FSR_AEXC_SHIFT 0
#define FSR_NVA (FPEXC_NV << FSR_AEXC_SHIFT)
#define FSR_OFA (FPEXC_OF << FSR_AEXC_SHIFT)
#define FSR_UFA (FPEXC_UF << FSR_AEXC_SHIFT)
#define FSR_DZA (FPEXC_DZ << FSR_AEXC_SHIFT)
#define FSR_NXA (FPEXC_NX << FSR_AEXC_SHIFT)
#define FSR_AEXC (FSR_NVA | FSR_OFA | FSR_UFA | FSR_DZA | FSR_NXA)
/* Control and Status Registers */
/* User Trap Setup */
#define CSR_USTATUS 0x000
#define CSR_UIE 0x004
#define CSR_UTVEC 0x005
/* User Trap Handling */
#define CSR_USCRATCH 0x040
#define CSR_UEPC 0x041
#define CSR_UCAUSE 0x042
#define CSR_UTVAL 0x043
#define CSR_UIP 0x044
/* User Floating-Point CSRs */
#define CSR_FFLAGS 0x001
#define CSR_FRM 0x002
#define CSR_FCSR 0x003
/* User Timers and Counters */
#define CSR_CYCLE 0xc00
#define CSR_TIME 0xc01
#define CSR_INSTRET 0xc02
#define CSR_HPMCOUNTER3 0xc03
#define CSR_HPMCOUNTER4 0xc04
#define CSR_HPMCOUNTER5 0xc05
#define CSR_HPMCOUNTER6 0xc06
#define CSR_HPMCOUNTER7 0xc07
#define CSR_HPMCOUNTER8 0xc08
#define CSR_HPMCOUNTER9 0xc09
#define CSR_HPMCOUNTER10 0xc0a
#define CSR_HPMCOUNTER11 0xc0b
#define CSR_HPMCOUNTER12 0xc0c
#define CSR_HPMCOUNTER13 0xc0d
#define CSR_HPMCOUNTER14 0xc0e
#define CSR_HPMCOUNTER15 0xc0f
#define CSR_HPMCOUNTER16 0xc10
#define CSR_HPMCOUNTER17 0xc11
#define CSR_HPMCOUNTER18 0xc12
#define CSR_HPMCOUNTER19 0xc13
#define CSR_HPMCOUNTER20 0xc14
#define CSR_HPMCOUNTER21 0xc15
#define CSR_HPMCOUNTER22 0xc16
#define CSR_HPMCOUNTER23 0xc17
#define CSR_HPMCOUNTER24 0xc18
#define CSR_HPMCOUNTER25 0xc19
#define CSR_HPMCOUNTER26 0xc1a
#define CSR_HPMCOUNTER27 0xc1b
#define CSR_HPMCOUNTER28 0xc1c
#define CSR_HPMCOUNTER29 0xc1d
#define CSR_HPMCOUNTER30 0xc1e
#define CSR_HPMCOUNTER31 0xc1f
#define CSR_CYCLEH 0xc80
#define CSR_TIMEH 0xc81
#define CSR_INSTRETH 0xc82
#define CSR_HPMCOUNTER3H 0xc83
#define CSR_HPMCOUNTER4H 0xc84
#define CSR_HPMCOUNTER5H 0xc85
#define CSR_HPMCOUNTER6H 0xc86
#define CSR_HPMCOUNTER7H 0xc87
#define CSR_HPMCOUNTER8H 0xc88
#define CSR_HPMCOUNTER9H 0xc89
#define CSR_HPMCOUNTER10H 0xc8a
#define CSR_HPMCOUNTER11H 0xc8b
#define CSR_HPMCOUNTER12H 0xc8c
#define CSR_HPMCOUNTER13H 0xc8d
#define CSR_HPMCOUNTER14H 0xc8e
#define CSR_HPMCOUNTER15H 0xc8f
#define CSR_HPMCOUNTER16H 0xc90
#define CSR_HPMCOUNTER17H 0xc91
#define CSR_HPMCOUNTER18H 0xc92
#define CSR_HPMCOUNTER19H 0xc93
#define CSR_HPMCOUNTER20H 0xc94
#define CSR_HPMCOUNTER21H 0xc95
#define CSR_HPMCOUNTER22H 0xc96
#define CSR_HPMCOUNTER23H 0xc97
#define CSR_HPMCOUNTER24H 0xc98
#define CSR_HPMCOUNTER25H 0xc99
#define CSR_HPMCOUNTER26H 0xc9a
#define CSR_HPMCOUNTER27H 0xc9b
#define CSR_HPMCOUNTER28H 0xc9c
#define CSR_HPMCOUNTER29H 0xc9d
#define CSR_HPMCOUNTER30H 0xc9e
#define CSR_HPMCOUNTER31H 0xc9f
/* Machine Timers and Counters */
#define CSR_MCYCLE 0xb00
#define CSR_MINSTRET 0xb02
#define CSR_MCYCLEH 0xb80
#define CSR_MINSTRETH 0xb82
/* Machine Information Registers */
#define CSR_MVENDORID 0xf11
#define CSR_MARCHID 0xf12
#define CSR_MIMPID 0xf13
#define CSR_MHARTID 0xf14
/* Machine Trap Setup */
#define CSR_MSTATUS 0x300
#define CSR_MISA 0x301
#define CSR_MEDELEG 0x302
#define CSR_MIDELEG 0x303
#define CSR_MIE 0x304
#define CSR_MTVEC 0x305
#define CSR_MCOUNTEREN 0x306
/* 32-bit only */
#define CSR_MSTATUSH 0x310
/* Legacy Counter Setup (priv v1.9.1) */
/* Update to #define CSR_MCOUNTINHIBIT 0x320 for 1.11.0 */
#define CSR_MUCOUNTEREN 0x320
#define CSR_MSCOUNTEREN 0x321
#define CSR_MHCOUNTEREN 0x322
/* Machine Trap Handling */
#define CSR_MSCRATCH 0x340
#define CSR_MEPC 0x341
#define CSR_MCAUSE 0x342
#define CSR_MTVAL 0x343
#define CSR_MIP 0x344
/* Legacy Machine Trap Handling (priv v1.9.1) */
#define CSR_MBADADDR 0x343
/* Supervisor Trap Setup */
#define CSR_SSTATUS 0x100
#define CSR_SEDELEG 0x102
#define CSR_SIDELEG 0x103
#define CSR_SIE 0x104
#define CSR_STVEC 0x105
#define CSR_SCOUNTEREN 0x106
/* Supervisor Trap Handling */
#define CSR_SSCRATCH 0x140
#define CSR_SEPC 0x141
#define CSR_SCAUSE 0x142
#define CSR_STVAL 0x143
#define CSR_SIP 0x144
/* Legacy Supervisor Trap Handling (priv v1.9.1) */
#define CSR_SBADADDR 0x143
/* Supervisor Protection and Translation */
#define CSR_SPTBR 0x180
#define CSR_SATP 0x180
/* Hpervisor CSRs */
#define CSR_HSTATUS 0x600
#define CSR_HEDELEG 0x602
#define CSR_HIDELEG 0x603
#define CSR_HIE 0x604
#define CSR_HCOUNTEREN 0x606
#define CSR_HTVAL 0x643
#define CSR_HIP 0x644
#define CSR_HTINST 0x64A
#define CSR_HGATP 0x680
#define CSR_HTIMEDELTA 0x605
#define CSR_HTIMEDELTAH 0x615
#if defined(TARGET_RISCV32)
#define HGATP_MODE SATP32_MODE
#define HGATP_VMID SATP32_ASID
#define HGATP_PPN SATP32_PPN
#endif
#if defined(TARGET_RISCV64)
#define HGATP_MODE SATP64_MODE
#define HGATP_VMID SATP64_ASID
#define HGATP_PPN SATP64_PPN
#endif
/* Virtual CSRs */
#define CSR_VSSTATUS 0x200
#define CSR_VSIE 0x204
#define CSR_VSTVEC 0x205
#define CSR_VSSCRATCH 0x240
#define CSR_VSEPC 0x241
#define CSR_VSCAUSE 0x242
#define CSR_VSTVAL 0x243
#define CSR_VSIP 0x244
#define CSR_VSATP 0x280
#define CSR_MTINST 0x34a
#define CSR_MTVAL2 0x34b
/* Physical Memory Protection */
#define CSR_PMPCFG0 0x3a0
#define CSR_PMPCFG1 0x3a1
#define CSR_PMPCFG2 0x3a2
#define CSR_PMPCFG3 0x3a3
#define CSR_PMPADDR0 0x3b0
#define CSR_PMPADDR1 0x3b1
#define CSR_PMPADDR2 0x3b2
#define CSR_PMPADDR3 0x3b3
#define CSR_PMPADDR4 0x3b4
#define CSR_PMPADDR5 0x3b5
#define CSR_PMPADDR6 0x3b6
#define CSR_PMPADDR7 0x3b7
#define CSR_PMPADDR8 0x3b8
#define CSR_PMPADDR9 0x3b9
#define CSR_PMPADDR10 0x3ba
#define CSR_PMPADDR11 0x3bb
#define CSR_PMPADDR12 0x3bc
#define CSR_PMPADDR13 0x3bd
#define CSR_PMPADDR14 0x3be
#define CSR_PMPADDR15 0x3bf
/* Debug/Trace Registers (shared with Debug Mode) */
#define CSR_TSELECT 0x7a0
#define CSR_TDATA1 0x7a1
#define CSR_TDATA2 0x7a2
#define CSR_TDATA3 0x7a3
/* Debug Mode Registers */
#define CSR_DCSR 0x7b0
#define CSR_DPC 0x7b1
#define CSR_DSCRATCH 0x7b2
/* Performance Counters */
#define CSR_MHPMCOUNTER3 0xb03
#define CSR_MHPMCOUNTER4 0xb04
#define CSR_MHPMCOUNTER5 0xb05
#define CSR_MHPMCOUNTER6 0xb06
#define CSR_MHPMCOUNTER7 0xb07
#define CSR_MHPMCOUNTER8 0xb08
#define CSR_MHPMCOUNTER9 0xb09
#define CSR_MHPMCOUNTER10 0xb0a
#define CSR_MHPMCOUNTER11 0xb0b
#define CSR_MHPMCOUNTER12 0xb0c
#define CSR_MHPMCOUNTER13 0xb0d
#define CSR_MHPMCOUNTER14 0xb0e
#define CSR_MHPMCOUNTER15 0xb0f
#define CSR_MHPMCOUNTER16 0xb10
#define CSR_MHPMCOUNTER17 0xb11
#define CSR_MHPMCOUNTER18 0xb12
#define CSR_MHPMCOUNTER19 0xb13
#define CSR_MHPMCOUNTER20 0xb14
#define CSR_MHPMCOUNTER21 0xb15
#define CSR_MHPMCOUNTER22 0xb16
#define CSR_MHPMCOUNTER23 0xb17
#define CSR_MHPMCOUNTER24 0xb18
#define CSR_MHPMCOUNTER25 0xb19
#define CSR_MHPMCOUNTER26 0xb1a
#define CSR_MHPMCOUNTER27 0xb1b
#define CSR_MHPMCOUNTER28 0xb1c
#define CSR_MHPMCOUNTER29 0xb1d
#define CSR_MHPMCOUNTER30 0xb1e
#define CSR_MHPMCOUNTER31 0xb1f
#define CSR_MHPMEVENT3 0x323
#define CSR_MHPMEVENT4 0x324
#define CSR_MHPMEVENT5 0x325
#define CSR_MHPMEVENT6 0x326
#define CSR_MHPMEVENT7 0x327
#define CSR_MHPMEVENT8 0x328
#define CSR_MHPMEVENT9 0x329
#define CSR_MHPMEVENT10 0x32a
#define CSR_MHPMEVENT11 0x32b
#define CSR_MHPMEVENT12 0x32c
#define CSR_MHPMEVENT13 0x32d
#define CSR_MHPMEVENT14 0x32e
#define CSR_MHPMEVENT15 0x32f
#define CSR_MHPMEVENT16 0x330
#define CSR_MHPMEVENT17 0x331
#define CSR_MHPMEVENT18 0x332
#define CSR_MHPMEVENT19 0x333
#define CSR_MHPMEVENT20 0x334
#define CSR_MHPMEVENT21 0x335
#define CSR_MHPMEVENT22 0x336
#define CSR_MHPMEVENT23 0x337
#define CSR_MHPMEVENT24 0x338
#define CSR_MHPMEVENT25 0x339
#define CSR_MHPMEVENT26 0x33a
#define CSR_MHPMEVENT27 0x33b
#define CSR_MHPMEVENT28 0x33c
#define CSR_MHPMEVENT29 0x33d
#define CSR_MHPMEVENT30 0x33e
#define CSR_MHPMEVENT31 0x33f
#define CSR_MHPMCOUNTER3H 0xb83
#define CSR_MHPMCOUNTER4H 0xb84
#define CSR_MHPMCOUNTER5H 0xb85
#define CSR_MHPMCOUNTER6H 0xb86
#define CSR_MHPMCOUNTER7H 0xb87
#define CSR_MHPMCOUNTER8H 0xb88
#define CSR_MHPMCOUNTER9H 0xb89
#define CSR_MHPMCOUNTER10H 0xb8a
#define CSR_MHPMCOUNTER11H 0xb8b
#define CSR_MHPMCOUNTER12H 0xb8c
#define CSR_MHPMCOUNTER13H 0xb8d
#define CSR_MHPMCOUNTER14H 0xb8e
#define CSR_MHPMCOUNTER15H 0xb8f
#define CSR_MHPMCOUNTER16H 0xb90
#define CSR_MHPMCOUNTER17H 0xb91
#define CSR_MHPMCOUNTER18H 0xb92
#define CSR_MHPMCOUNTER19H 0xb93
#define CSR_MHPMCOUNTER20H 0xb94
#define CSR_MHPMCOUNTER21H 0xb95
#define CSR_MHPMCOUNTER22H 0xb96
#define CSR_MHPMCOUNTER23H 0xb97
#define CSR_MHPMCOUNTER24H 0xb98
#define CSR_MHPMCOUNTER25H 0xb99
#define CSR_MHPMCOUNTER26H 0xb9a
#define CSR_MHPMCOUNTER27H 0xb9b
#define CSR_MHPMCOUNTER28H 0xb9c
#define CSR_MHPMCOUNTER29H 0xb9d
#define CSR_MHPMCOUNTER30H 0xb9e
#define CSR_MHPMCOUNTER31H 0xb9f
/* Legacy Machine Protection and Translation (priv v1.9.1) */
#define CSR_MBASE 0x380
#define CSR_MBOUND 0x381
#define CSR_MIBASE 0x382
#define CSR_MIBOUND 0x383
#define CSR_MDBASE 0x384
#define CSR_MDBOUND 0x385
/* mstatus CSR bits */
#define MSTATUS_UIE 0x00000001
#define MSTATUS_SIE 0x00000002
#define MSTATUS_MIE 0x00000008
#define MSTATUS_UPIE 0x00000010
#define MSTATUS_SPIE 0x00000020
#define MSTATUS_MPIE 0x00000080
#define MSTATUS_SPP 0x00000100
#define MSTATUS_MPP 0x00001800
#define MSTATUS_FS 0x00006000
#define MSTATUS_XS 0x00018000
#define MSTATUS_MPRV 0x00020000
#define MSTATUS_PUM 0x00040000 /* until: priv-1.9.1 */
#define MSTATUS_SUM 0x00040000 /* since: priv-1.10 */
#define MSTATUS_MXR 0x00080000
#define MSTATUS_VM 0x1F000000 /* until: priv-1.9.1 */
#define MSTATUS_TVM 0x00100000 /* since: priv-1.10 */
#define MSTATUS_TW 0x20000000 /* since: priv-1.10 */
#define MSTATUS_TSR 0x40000000 /* since: priv-1.10 */
#if defined(TARGET_RISCV64)
#define MSTATUS_MTL 0x4000000000ULL
#define MSTATUS_MPV 0x8000000000ULL
#elif defined(TARGET_RISCV32)
#define MSTATUS_MTL 0x00000040
#define MSTATUS_MPV 0x00000080
#endif
#ifdef TARGET_RISCV32
# define MSTATUS_MPV_ISSET(env) get_field(env->mstatush, MSTATUS_MPV)
#else
# define MSTATUS_MPV_ISSET(env) get_field(env->mstatus, MSTATUS_MPV)
#endif
#define MSTATUS64_UXL 0x0000000300000000ULL
#define MSTATUS64_SXL 0x0000000C00000000ULL
#define MSTATUS32_SD 0x80000000
#define MSTATUS64_SD 0x8000000000000000ULL
#define MISA32_MXL 0xC0000000
#define MISA64_MXL 0xC000000000000000ULL
#define MXL_RV32 1
#define MXL_RV64 2
#define MXL_RV128 3
#if defined(TARGET_RISCV32)
#define MSTATUS_SD MSTATUS32_SD
#define MISA_MXL MISA32_MXL
#define MXL_VAL MXL_RV32
#elif defined(TARGET_RISCV64)
#define MSTATUS_SD MSTATUS64_SD
#define MISA_MXL MISA64_MXL
#define MXL_VAL MXL_RV64
#endif
/* sstatus CSR bits */
#define SSTATUS_UIE 0x00000001
#define SSTATUS_SIE 0x00000002
#define SSTATUS_UPIE 0x00000010
#define SSTATUS_SPIE 0x00000020
#define SSTATUS_SPP 0x00000100
#define SSTATUS_FS 0x00006000
#define SSTATUS_XS 0x00018000
#define SSTATUS_PUM 0x00040000 /* until: priv-1.9.1 */
#define SSTATUS_SUM 0x00040000 /* since: priv-1.10 */
#define SSTATUS_MXR 0x00080000
#define SSTATUS32_SD 0x80000000
#define SSTATUS64_SD 0x8000000000000000ULL
#if defined(TARGET_RISCV32)
#define SSTATUS_SD SSTATUS32_SD
#elif defined(TARGET_RISCV64)
#define SSTATUS_SD SSTATUS64_SD
#endif
/* hstatus CSR bits */
#define HSTATUS_SPRV 0x00000001
#define HSTATUS_SPV 0x00000080
#define HSTATUS_SP2P 0x00000100
#define HSTATUS_SP2V 0x00000200
#define HSTATUS_VTVM 0x00100000
#define HSTATUS_VTSR 0x00400000
#define HSTATUS32_WPRI 0xFF8FF87E
#define HSTATUS64_WPRI 0xFFFFFFFFFF8FF87EULL
#if defined(TARGET_RISCV32)
#define HSTATUS_WPRI HSTATUS32_WPRI
#elif defined(TARGET_RISCV64)
#define HSTATUS_WPRI HSTATUS64_WPRI
#endif
/* Privilege modes */
#define PRV_U 0
#define PRV_S 1
#define PRV_H 2 /* Reserved */
#define PRV_M 3
/* Virtulisation Register Fields */
#define VIRT_ONOFF 1
/* This is used to save state for when we take an exception. If this is set
* that means that we want to force a HS level exception (no matter what the
* delegation is set to). This will occur for things such as a second level
* page table fault.
*/
#define FORCE_HS_EXCEP 2
/* RV32 satp CSR field masks */
#define SATP32_MODE 0x80000000
#define SATP32_ASID 0x7fc00000
#define SATP32_PPN 0x003fffff
/* RV64 satp CSR field masks */
#define SATP64_MODE 0xF000000000000000ULL
#define SATP64_ASID 0x0FFFF00000000000ULL
#define SATP64_PPN 0x00000FFFFFFFFFFFULL
#if defined(TARGET_RISCV32)
#define SATP_MODE SATP32_MODE
#define SATP_ASID SATP32_ASID
#define SATP_PPN SATP32_PPN
#endif
#if defined(TARGET_RISCV64)
#define SATP_MODE SATP64_MODE
#define SATP_ASID SATP64_ASID
#define SATP_PPN SATP64_PPN
#endif
/* VM modes (mstatus.vm) privileged ISA 1.9.1 */
#define VM_1_09_MBARE 0
#define VM_1_09_MBB 1
#define VM_1_09_MBBID 2
#define VM_1_09_SV32 8
#define VM_1_09_SV39 9
#define VM_1_09_SV48 10
/* VM modes (satp.mode) privileged ISA 1.10 */
#define VM_1_10_MBARE 0
#define VM_1_10_SV32 1
#define VM_1_10_SV39 8
#define VM_1_10_SV48 9
#define VM_1_10_SV57 10
#define VM_1_10_SV64 11
/* Page table entry (PTE) fields */
#define PTE_V 0x001 /* Valid */
#define PTE_R 0x002 /* Read */
#define PTE_W 0x004 /* Write */
#define PTE_X 0x008 /* Execute */
#define PTE_U 0x010 /* User */
#define PTE_G 0x020 /* Global */
#define PTE_A 0x040 /* Accessed */
#define PTE_D 0x080 /* Dirty */
#define PTE_SOFT 0x300 /* Reserved for Software */
/* Page table PPN shift amount */
#define PTE_PPN_SHIFT 10
/* Leaf page shift amount */
#define PGSHIFT 12
/* Default Reset Vector adress */
#define DEFAULT_RSTVEC 0x1000
/* Exception causes */
#define EXCP_NONE -1 /* sentinel value */
#define RISCV_EXCP_INST_ADDR_MIS 0x0
#define RISCV_EXCP_INST_ACCESS_FAULT 0x1
#define RISCV_EXCP_ILLEGAL_INST 0x2
#define RISCV_EXCP_BREAKPOINT 0x3
#define RISCV_EXCP_LOAD_ADDR_MIS 0x4
#define RISCV_EXCP_LOAD_ACCESS_FAULT 0x5
#define RISCV_EXCP_STORE_AMO_ADDR_MIS 0x6
#define RISCV_EXCP_STORE_AMO_ACCESS_FAULT 0x7
#define RISCV_EXCP_U_ECALL 0x8
#define RISCV_EXCP_S_ECALL 0x9
#define RISCV_EXCP_VS_ECALL 0xa
#define RISCV_EXCP_M_ECALL 0xb
#define RISCV_EXCP_INST_PAGE_FAULT 0xc /* since: priv-1.10.0 */
#define RISCV_EXCP_LOAD_PAGE_FAULT 0xd /* since: priv-1.10.0 */
#define RISCV_EXCP_STORE_PAGE_FAULT 0xf /* since: priv-1.10.0 */
#define RISCV_EXCP_INST_GUEST_PAGE_FAULT 0x14
#define RISCV_EXCP_LOAD_GUEST_ACCESS_FAULT 0x15
#define RISCV_EXCP_STORE_GUEST_AMO_ACCESS_FAULT 0x17
#define RISCV_EXCP_INT_FLAG 0x80000000
#define RISCV_EXCP_INT_MASK 0x7fffffff
/* Interrupt causes */
#define IRQ_U_SOFT 0
#define IRQ_S_SOFT 1
#define IRQ_VS_SOFT 2
#define IRQ_M_SOFT 3
#define IRQ_U_TIMER 4
#define IRQ_S_TIMER 5
#define IRQ_VS_TIMER 6
#define IRQ_M_TIMER 7
#define IRQ_U_EXT 8
#define IRQ_S_EXT 9
#define IRQ_VS_EXT 10
#define IRQ_M_EXT 11
/* mip masks */
#define MIP_USIP (1 << IRQ_U_SOFT)
#define MIP_SSIP (1 << IRQ_S_SOFT)
#define MIP_VSSIP (1 << IRQ_VS_SOFT)
#define MIP_MSIP (1 << IRQ_M_SOFT)
#define MIP_UTIP (1 << IRQ_U_TIMER)
#define MIP_STIP (1 << IRQ_S_TIMER)
#define MIP_VSTIP (1 << IRQ_VS_TIMER)
#define MIP_MTIP (1 << IRQ_M_TIMER)
#define MIP_UEIP (1 << IRQ_U_EXT)
#define MIP_SEIP (1 << IRQ_S_EXT)
#define MIP_VSEIP (1 << IRQ_VS_EXT)
#define MIP_MEIP (1 << IRQ_M_EXT)
/* sip masks */
#define SIP_SSIP MIP_SSIP
#define SIP_STIP MIP_STIP
#define SIP_SEIP MIP_SEIP
/* MIE masks */
#define MIE_SEIE (1 << IRQ_S_EXT)
#define MIE_UEIE (1 << IRQ_U_EXT)
#define MIE_STIE (1 << IRQ_S_TIMER)
#define MIE_UTIE (1 << IRQ_U_TIMER)
#define MIE_SSIE (1 << IRQ_S_SOFT)
#define MIE_USIE (1 << IRQ_U_SOFT)
#endif