blob: 66f0c11019c510a50ec190751793c42cc0705f6a [file] [log] [blame]
#include "mltaln.h"
#include "dp.h"
#define DEBUG 0
#define DEBUG2 0
#define XXXXXXX 0
#define USE_PENALTY_EX 1
typedef struct _shuryoten
{
int i;
int j;
float wm;
struct _shuryoten *next;
struct _shuryoten *prev;
} Shuryoten;
static int localstop;
static int compshuryo( Shuryoten *s1_arg, Shuryoten *s2_arg )
{
Shuryoten *s1 = (Shuryoten *)s1_arg;
Shuryoten *s2 = (Shuryoten *)s2_arg;
if ( s1->wm > s2->wm ) return( -1 );
else if ( s1->wm < s2->wm ) return( 1 );
else return( 0 );
}
static void match_calc( float *match, char **s1, char **s2, int i1, int lgth2 )
{
int j;
for( j=0; j<lgth2; j++ )
match[j] = amino_dis[(int)(*s1)[i1]][(int)(*s2)[j]];
}
static float gentracking( int **used,
char **seq1, char **seq2,
char **mseq1, char **mseq2,
float **cpmx1, float **cpmx2,
int **ijpi, int **ijpj, int *off1pt, int *off2pt, int endi, int endj )
{
int l, iin, jin, lgth1, lgth2, k, limk;
int ifi=0, jfi=0;
char gap[] = "-";
static char *res1 = NULL, *res2 = NULL;
char *mspt1, *mspt2;
if( res1 == NULL )
{
res1 = (char *)calloc( N, sizeof( char ) );
res2 = (char *)calloc( N, sizeof( char ) );
}
lgth1 = strlen( seq1[0] );
lgth2 = strlen( seq2[0] );
mspt1 = res1 + lgth1+lgth2;
*mspt1 = 0;
mspt2 = res2 + lgth1+lgth2;
*mspt2 = 0;
iin = endi; jin = endj;
limk = lgth1+lgth2;
if( used[iin][jin] ) return( -1.0 );
for( k=0; k<=limk; k++ )
{
ifi = ( ijpi[iin][jin] );
jfi = ( ijpj[iin][jin] );
if( used[ifi][jfi] ) return( -1.0 );
l = iin - ifi;
while( --l )
{
*--mspt1 = seq1[0][ifi+l];
*--mspt2 = *gap;
k++;
}
l= jin - jfi;
while( --l )
{
*--mspt1 = *gap;
*--mspt2 = seq2[0][jfi+l];
k++;
}
if( iin <= 0 || jin <= 0 ) break;
*--mspt1 = seq1[0][ifi];
*--mspt2 = seq2[0][jfi];
if( ijpi[ifi][jfi] == localstop ) break;
if( ijpj[ifi][jfi] == localstop ) break;
k++;
iin = ifi; jin = jfi;
}
if( ifi == -1 ) *off1pt = 0; else *off1pt = ifi;
if( jfi == -1 ) *off2pt = 0; else *off2pt = jfi;
// fprintf( stderr, "ifn = %d, jfn = %d\n", ifi, jfi );
iin = endi; jin = endj;
limk = lgth1+lgth2;
for( k=0; k<=limk; k++ )
{
ifi = ( ijpi[iin][jin] );
jfi = ( ijpj[iin][jin] );
used[ifi][jfi] = 1;
if( iin <= 0 || jin <= 0 ) break;
if( ijpi[ifi][jfi] == localstop ) break;
if( ijpj[ifi][jfi] == localstop ) break;
k++;
iin = ifi; jin = jfi;
}
strcpy( mseq1[0], mspt1 );
strcpy( mseq2[0], mspt2 );
fprintf( stderr, "mseq1=%s\nmseq2=%s\n", mspt1, mspt2 );
return( 0.0 );
}
float suboptalign11( char **seq1, char **seq2, int alloclen, int *off1pt, int *off2pt, LocalHom *lhmpt )
/* score no keisan no sai motokaraaru gap no atukai ni mondai ga aru */
{
int k;
static int **used;
register int i, j;
int lasti, lastj; /* outgap == 0 -> lgth1, outgap == 1 -> lgth1+1 */
int lgth1, lgth2;
int resultlen;
float wm = 0.0; // by D.Mathog,
float g;
float *currentw, *previousw;
#if 1
float *wtmp;
int *ijpipt;
int *ijpjpt;
float *mjpt, *Mjpt, *prept, *curpt;
int *mpjpt, *Mpjpt;
#endif
static float mi, *m;
static float Mi, *largeM;
static int **ijpi;
static int **ijpj;
static int mpi, *mp;
static int Mpi, *Mp;
static float *w1, *w2;
// static float *match;
static float *initverticalw; /* kufuu sureba iranai */
static float *lastverticalw; /* kufuu sureba iranai */
static char **mseq1;
static char **mseq2;
static float **cpmx1;
static float **cpmx2;
static int **intwork;
static float **floatwork;
static int orlgth1 = 0, orlgth2 = 0;
float maxwm;
float tbk;
int tbki, tbkj;
int endali, endalj;
// float localthr = 0.0;
// float localthr2 = 0.0;
float fpenalty = (float)penalty;
float fpenalty_OP = (float)penalty_OP;
float fpenalty_ex = (float)penalty_ex;
// float fpenalty_EX = (float)penalty_EX;
float foffset = (float)offset;
float localthr = -foffset;
float localthr2 = -foffset;
static Shuryoten *shuryo = NULL;
int numshuryo;
float minshuryowm = 0.0; // by D.Mathog
int minshuryopos = 0; // by D.Mathog
float resf;
// fprintf( stderr, "@@@@@@@@@@@@@ penalty_OP = %f, penalty_EX = %f, pelanty = %f\n", fpenalty_OP, fpenalty_EX, fpenalty );
fprintf( stderr, "in suboptalign11\n" );
if( !shuryo )
{
shuryo = (Shuryoten *)calloc( 100, sizeof( Shuryoten ) );
}
for( i=0; i<100; i++ )
{
shuryo[i].i = -1;
shuryo[i].j = -1;
shuryo[i].wm = 0.0;
}
numshuryo = 0;
if( orlgth1 == 0 )
{
}
lgth1 = strlen( seq1[0] );
lgth2 = strlen( seq2[0] );
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 1\n" );
if( lgth1 > orlgth1 || lgth2 > orlgth2 )
{
int ll1, ll2;
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 1.3\n" );
if( orlgth1 > 0 && orlgth2 > 0 )
{
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 1.4\n" );
FreeFloatVec( w1 );
FreeFloatVec( w2 );
// FreeFloatVec( match );
FreeFloatVec( initverticalw );
FreeFloatVec( lastverticalw );
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 1.5\n" );
FreeFloatVec( m );
FreeIntVec( mp );
FreeFloatVec( largeM );
FreeIntVec( Mp );
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 1.6\n" );
FreeFloatMtx( cpmx1 );
FreeFloatMtx( cpmx2 );
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 1.7\n" );
FreeFloatMtx( floatwork );
FreeIntMtx( intwork );
}
ll1 = MAX( (int)(1.3*lgth1), orlgth1 ) + 100;
ll2 = MAX( (int)(1.3*lgth2), orlgth2 ) + 100;
#if DEBUG
fprintf( stderr, "\ntrying to allocate (%d+%d)xn matrices ... ", ll1, ll2 );
#endif
w1 = AllocateFloatVec( ll2+2 );
w2 = AllocateFloatVec( ll2+2 );
// match = AllocateFloatVec( ll2+2 );
initverticalw = AllocateFloatVec( ll1+2 );
lastverticalw = AllocateFloatVec( ll1+2 );
m = AllocateFloatVec( ll2+2 );
mp = AllocateIntVec( ll2+2 );
largeM = AllocateFloatVec( ll2+2 );
Mp = AllocateIntVec( ll2+2 );
cpmx1 = AllocateFloatMtx( 26, ll1+2 );
cpmx2 = AllocateFloatMtx( 26, ll2+2 );
floatwork = AllocateFloatMtx( 26, MAX( ll1, ll2 )+2 );
intwork = AllocateIntMtx( 26, MAX( ll1, ll2 )+2 );
mseq1 = AllocateCharMtx( njob, ll1+ll2 );
mseq2 = AllocateCharMtx( njob, ll1+ll2 );
#if DEBUG
fprintf( stderr, "succeeded\n" );
#endif
orlgth1 = ll1 - 100;
orlgth2 = ll2 - 100;
}
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 1.6\n" );
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 2\n" );
if( orlgth1 > commonAlloc1 || orlgth2 > commonAlloc2 )
{
int ll1, ll2;
if( commonAlloc1 && commonAlloc2 )
{
FreeIntMtx( commonIP );
FreeIntMtx( commonJP );
FreeIntMtx( used );
}
ll1 = MAX( orlgth1, commonAlloc1 );
ll2 = MAX( orlgth2, commonAlloc2 );
#if DEBUG
fprintf( stderr, "\n\ntrying to allocate %dx%d matrices ... ", ll1+1, ll2+1 );
#endif
used = AllocateIntMtx( ll1+10, ll2+10 );
commonIP = AllocateIntMtx( ll1+10, ll2+10 );
commonJP = AllocateIntMtx( ll1+10, ll2+10 );
#if DEBUG
fprintf( stderr, "succeeded\n\n" );
#endif
commonAlloc1 = ll1;
commonAlloc2 = ll2;
}
ijpi = commonIP;
ijpj = commonJP;
#if 0
for( i=0; i<lgth1; i++ )
fprintf( stderr, "ogcp1[%d]=%f\n", i, ogcp1[i] );
#endif
fprintf( stderr, "in suboptalign11 step 3\n" );
currentw = w1;
previousw = w2;
match_calc( initverticalw, seq2, seq1, 0, lgth1 );
match_calc( currentw, seq1, seq2, 0, lgth2 );
lasti = lgth2+1;
for( j=1; j<lasti; ++j )
{
m[j] = currentw[j-1]; mp[j] = 0;
largeM[j] = currentw[j-1]; Mp[j] = 0;
}
lastverticalw[0] = currentw[lgth2-1];
#if 0
fprintf( stderr, "currentw = \n" );
for( i=0; i<lgth1+1; i++ )
{
fprintf( stderr, "%5.2f ", currentw[i] );
}
fprintf( stderr, "\n" );
fprintf( stderr, "initverticalw = \n" );
for( i=0; i<lgth2+1; i++ )
{
fprintf( stderr, "%5.2f ", initverticalw[i] );
}
fprintf( stderr, "\n" );
#endif
#if DEBUG2
fprintf( stderr, "\n" );
fprintf( stderr, " " );
for( j=0; j<lgth2+1; j++ )
fprintf( stderr, "%c ", seq2[0][j] );
fprintf( stderr, "\n" );
#endif
localstop = lgth1+lgth2+1;
maxwm = -999.9;
endali = endalj = 0;
#if DEBUG2
fprintf( stderr, "\n" );
fprintf( stderr, "%c ", seq1[0][0] );
for( j=0; j<lgth2+1; j++ )
fprintf( stderr, "%5.0f ", currentw[j] );
fprintf( stderr, "\n" );
#endif
lasti = lgth1+1;
for( i=1; i<lasti; i++ )
{
wtmp = previousw;
previousw = currentw;
currentw = wtmp;
previousw[0] = initverticalw[i-1];
match_calc( currentw, seq1, seq2, i, lgth2 );
#if DEBUG2
fprintf( stderr, "%c ", seq1[0][i] );
fprintf( stderr, "%5.0f ", currentw[0] );
#endif
#if XXXXXXX
fprintf( stderr, "\n" );
fprintf( stderr, "i=%d\n", i );
fprintf( stderr, "currentw = \n" );
for( j=0; j<lgth2; j++ )
{
fprintf( stderr, "%5.2f ", currentw[j] );
}
fprintf( stderr, "\n" );
#endif
#if XXXXXXX
fprintf( stderr, "\n" );
fprintf( stderr, "i=%d\n", i );
fprintf( stderr, "currentw = \n" );
for( j=0; j<lgth2; j++ )
{
fprintf( stderr, "%5.2f ", currentw[j] );
}
fprintf( stderr, "\n" );
#endif
currentw[0] = initverticalw[i];
mi = previousw[0]; mpi = 0;
Mi = previousw[0]; Mpi = 0;
#if 0
if( mi < localthr ) mi = localthr2;
#endif
ijpipt = ijpi[i] + 1;
ijpjpt = ijpj[i] + 1;
mjpt = m + 1;
Mjpt = largeM + 1;
prept = previousw;
curpt = currentw + 1;
mpjpt = mp + 1;
Mpjpt = Mp + 1;
tbk = -999999.9;
tbki = 0;
tbkj = 0;
lastj = lgth2+1;
for( j=1; j<lastj; j++ )
{
wm = *prept;
*ijpipt = i-1;
*ijpjpt = j-1;
// fprintf( stderr, "i,j=%d,%d %c-%c\n", i, j, seq1[0][i], seq2[0][j] );
// fprintf( stderr, "wm=%f\n", wm );
#if 0
fprintf( stderr, "%5.0f->", wm );
#endif
g = mi + fpenalty;
#if 0
fprintf( stderr, "%5.0f?", g );
#endif
if( g > wm )
{
wm = g;
// *ijpipt = i - 1;
*ijpjpt = mpi;
}
g = *prept;
if( g > mi )
{
mi = g;
mpi = j-1;
}
#if USE_PENALTY_EX
mi += fpenalty_ex;
#endif
#if 0
fprintf( stderr, "%5.0f->", wm );
#endif
g = *mjpt + fpenalty;
#if 0
fprintf( stderr, "m%5.0f?", g );
#endif
if( g > wm )
{
wm = g;
*ijpipt = *mpjpt;
// *ijpjpt = j - 1;
}
g = *prept;
if( g > *mjpt )
{
*mjpt = g;
*mpjpt = i-1;
}
#if USE_PENALTY_EX
*mjpt += fpenalty_ex;
#endif
g = tbk + fpenalty_OP;
// g = tbk;
if( g > wm )
{
wm = g;
*ijpipt = tbki;
*ijpjpt = tbkj;
// fprintf( stderr, "hit! i%d, j%d, ijpi = %d, ijpj = %d\n", i, j, *ijpipt, *ijpjpt );
}
g = Mi;
if( g > tbk )
{
tbk = g;
tbki = i-1;
tbkj = Mpi;
}
g = *Mjpt;
if( g > tbk )
{
tbk = g;
tbki = *Mpjpt;
tbkj = j-1;
}
// tbk += fpenalty_EX;// + foffset;
g = *prept;
if( g > *Mjpt )
{
*Mjpt = g;
*Mpjpt = i-1;
}
// *Mjpt += fpenalty_EX;// + foffset;
g = *prept;
if( g > Mi )
{
Mi = g;
Mpi = j-1;
}
// Mi += fpenalty_EX;// + foffset;
// fprintf( stderr, "wm=%f, tbk=%f(%c-%c), mi=%f, *mjpt=%f\n", wm, tbk, seq1[0][tbki], seq2[0][tbkj], mi, *mjpt );
// fprintf( stderr, "ijp = %c,%c\n", seq1[0][abs(*ijpipt)], seq2[0][abs(*ijpjpt)] );
if( maxwm < wm )
{
maxwm = wm;
endali = i;
endalj = j;
}
#if 1
if( numshuryo < 100 )
{
shuryo[numshuryo].i = i;
shuryo[numshuryo].j = j;
shuryo[numshuryo].wm = wm;
if( minshuryowm > wm )
{
minshuryowm = wm;
minshuryopos = numshuryo;
}
numshuryo++;
}
else
{
if( wm > minshuryowm )
{
shuryo[minshuryopos].i = i;
shuryo[minshuryopos].j = j;
shuryo[minshuryopos].wm = wm;
minshuryowm = wm;
for( k=0; k<100; k++ ) // muda
{
if( shuryo[k].wm < minshuryowm )
{
minshuryowm = shuryo[k].wm;
minshuryopos = k;
break;
}
}
}
}
#endif
#if 1
if( wm < localthr )
{
// fprintf( stderr, "stop i=%d, j=%d, curpt=%f\n", i, j, *curpt );
*ijpipt = localstop;
// *ijpjpt = localstop;
wm = localthr2;
}
#endif
#if 0
fprintf( stderr, "%5.0f ", *curpt );
#endif
#if DEBUG2
fprintf( stderr, "%5.0f ", wm );
// fprintf( stderr, "%c-%c *ijppt = %d, localstop = %d\n", seq1[0][i], seq2[0][j], *ijppt, localstop );
#endif
*curpt += wm;
ijpipt++;
ijpjpt++;
mjpt++;
Mjpt++;
prept++;
mpjpt++;
Mpjpt++;
curpt++;
}
#if DEBUG2
fprintf( stderr, "\n" );
#endif
lastverticalw[i] = currentw[lgth2-1];
}
for( k=0; k<100; k++ )
{
fprintf( stderr, "shuryo[%d].i,j,wm = %d,%d,%f\n", k, shuryo[k].i, shuryo[k].j, shuryo[k].wm );
}
#if 1
fprintf( stderr, "maxwm = %f\n", maxwm );
fprintf( stderr, "endali = %d\n", endali );
fprintf( stderr, "endalj = %d\n", endalj );
#endif
qsort( shuryo, 100, sizeof( Shuryoten ), (int (*)())compshuryo );
for( k=0; k<100; k++ )
{
fprintf( stderr, "shuryo[%d].i,j,wm = %d,%d,%f\n", k, shuryo[k].i, shuryo[k].j, shuryo[k].wm );
}
lasti = lgth1+1;
for( i=0; i<lasti; i++ )
{
ijpi[i][0] = localstop;
ijpj[i][0] = localstop;
}
lastj = lgth2+1;
for( j=0; j<lastj; j++ )
{
ijpi[0][j] = localstop;
ijpj[0][j] = localstop;
}
for( i=0; i<lasti; i++ ) for( j=0; j<lastj; j++ ) used[i][j] = 0;
for( k=0; k<numshuryo; k++ )
{
if( shuryo[k].wm < shuryo[0].wm * 0.3 ) break;
fprintf( stderr, "k=%d, shuryo[k].i,j,wm=%d,%d,%f go\n", k, shuryo[k].i, shuryo[k].j, shuryo[k].wm );
resf = gentracking( used, seq1, seq2, mseq1, mseq2, cpmx1, cpmx2, ijpi, ijpj, off1pt, off2pt, shuryo[k].i, shuryo[k].j );
if( resf == -1.0 ) continue;
putlocalhom3( mseq1[0], mseq2[0], lhmpt, *off1pt, *off2pt, (int)shuryo[k].wm, strlen( mseq1[0] ) );
#if 0
fprintf( stderr, "\n" );
fprintf( stderr, ">\n%s\n", mseq1[0] );
fprintf( stderr, ">\n%s\n", mseq2[0] );
#endif
}
for( i=0; i<20; i++ )
{
for( j=0; j<20; j++ )
{
fprintf( stderr, "%2d ", used[i][j] );
}
fprintf( stderr, "\n" );
}
// fprintf( stderr, "### impmatch = %f\n", *impmatch );
resultlen = strlen( mseq1[0] );
if( alloclen < resultlen || resultlen > N )
{
fprintf( stderr, "alloclen=%d, resultlen=%d, N=%d\n", alloclen, resultlen, N );
ErrorExit( "LENGTH OVER!\n" );
}
return( wm );
}