blob: 1c3fa81132722c52cb818cc0c685bc93b3186c8b [file] [log] [blame]
package packp
import (
"bytes"
"gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing"
"gopkg.in/src-d/go-git.v4/plumbing/format/pktline"
. "gopkg.in/check.v1"
)
type ReportStatusSuite struct{}
var _ = Suite(&ReportStatusSuite{})
func (s *ReportStatusSuite) TestError(c *C) {
rs := NewReportStatus()
rs.UnpackStatus = "ok"
c.Assert(rs.Error(), IsNil)
rs.UnpackStatus = "OK"
c.Assert(rs.Error(), ErrorMatches, "unpack error: OK")
rs.UnpackStatus = ""
c.Assert(rs.Error(), ErrorMatches, "unpack error: ")
cs := &CommandStatus{ReferenceName: plumbing.ReferenceName("ref")}
rs.UnpackStatus = "ok"
rs.CommandStatuses = append(rs.CommandStatuses, cs)
cs.Status = "ok"
c.Assert(rs.Error(), IsNil)
cs.Status = "OK"
c.Assert(rs.Error(), ErrorMatches, "command error on ref: OK")
cs.Status = ""
c.Assert(rs.Error(), ErrorMatches, "command error on ref: ")
}
func (s *ReportStatusSuite) testEncodeDecodeOk(c *C, rs *ReportStatus, lines ...string) {
s.testDecodeOk(c, rs, lines...)
s.testEncodeOk(c, rs, lines...)
}
func (s *ReportStatusSuite) testDecodeOk(c *C, expected *ReportStatus, lines ...string) {
r := toPktLines(c, lines)
rs := NewReportStatus()
c.Assert(rs.Decode(r), IsNil)
c.Assert(rs, DeepEquals, expected)
}
func (s *ReportStatusSuite) testDecodeError(c *C, errorMatch string, lines ...string) {
r := toPktLines(c, lines)
rs := NewReportStatus()
c.Assert(rs.Decode(r), ErrorMatches, errorMatch)
}
func (s *ReportStatusSuite) testEncodeOk(c *C, input *ReportStatus, lines ...string) {
expected := pktlines(c, lines...)
var buf bytes.Buffer
c.Assert(input.Encode(&buf), IsNil)
obtained := buf.Bytes()
comment := Commentf("\nobtained = %s\nexpected = %s\n", string(obtained), string(expected))
c.Assert(obtained, DeepEquals, expected, comment)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestEncodeDecodeOkOneReference(c *C) {
rs := NewReportStatus()
rs.UnpackStatus = "ok"
rs.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testEncodeDecodeOk(c, rs,
"unpack ok\n",
"ok refs/heads/master\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestEncodeDecodeOkOneReferenceFailed(c *C) {
rs := NewReportStatus()
rs.UnpackStatus = "my error"
rs.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "command error",
}}
s.testEncodeDecodeOk(c, rs,
"unpack my error\n",
"ng refs/heads/master command error\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestEncodeDecodeOkMoreReferences(c *C) {
rs := NewReportStatus()
rs.UnpackStatus = "ok"
rs.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}, {
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/a"),
Status: "ok",
}, {
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/b"),
Status: "ok",
}}
s.testEncodeDecodeOk(c, rs,
"unpack ok\n",
"ok refs/heads/master\n",
"ok refs/heads/a\n",
"ok refs/heads/b\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestEncodeDecodeOkMoreReferencesFailed(c *C) {
rs := NewReportStatus()
rs.UnpackStatus = "my error"
rs.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}, {
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/a"),
Status: "command error",
}, {
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/b"),
Status: "ok",
}}
s.testEncodeDecodeOk(c, rs,
"unpack my error\n",
"ok refs/heads/master\n",
"ng refs/heads/a command error\n",
"ok refs/heads/b\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestEncodeDecodeOkNoReferences(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
s.testEncodeDecodeOk(c, expected,
"unpack ok\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestEncodeDecodeOkNoReferencesFailed(c *C) {
rs := NewReportStatus()
rs.UnpackStatus = "my error"
s.testEncodeDecodeOk(c, rs,
"unpack my error\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestDecodeErrorOneReferenceNoFlush(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
expected.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testDecodeError(c, "missing flush",
"unpack ok\n",
"ok refs/heads/master\n",
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestDecodeErrorEmpty(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
expected.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testDecodeError(c, "unexpected EOF")
}
func (s *ReportStatusSuite) TestDecodeErrorMalformed(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
expected.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testDecodeError(c, "malformed unpack status: unpackok",
"unpackok\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestDecodeErrorMalformed2(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
expected.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testDecodeError(c, "malformed unpack status: UNPACK OK",
"UNPACK OK\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestDecodeErrorMalformedCommandStatus(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
expected.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testDecodeError(c, "malformed command status: ko refs/heads/master",
"unpack ok\n",
"ko refs/heads/master\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestDecodeErrorMalformedCommandStatus2(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
expected.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testDecodeError(c, "malformed command status: ng refs/heads/master",
"unpack ok\n",
"ng refs/heads/master\n",
pktline.FlushString,
)
}
func (s *ReportStatusSuite) TestDecodeErrorPrematureFlush(c *C) {
expected := NewReportStatus()
expected.UnpackStatus = "ok"
expected.CommandStatuses = []*CommandStatus{{
ReferenceName: plumbing.ReferenceName("refs/heads/master"),
Status: "ok",
}}
s.testDecodeError(c, "premature flush",
pktline.FlushString,
)
}