blob: fe7fa5ade603485f343370cb30dc4b7d92911b5b [file] [log] [blame]
package main
import (
"fmt"
"path/filepath"
"runtime"
"strings"
"testing"
)
const testFixture = "fixtures/foo.go"
func TestParseEmptyInterface(t *testing.T) {
pkg, err := Parse(testFixture, "Fooer")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
assertName(t, "foo", pkg.Name)
assertNum(t, 0, len(pkg.Functions))
}
func TestParseNonInterfaceType(t *testing.T) {
_, err := Parse(testFixture, "wobble")
if _, ok := err.(errUnexpectedType); !ok {
t.Fatal("expected type error when parsing non-interface type")
}
}
func TestParseWithOneFunction(t *testing.T) {
pkg, err := Parse(testFixture, "Fooer2")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
assertName(t, "foo", pkg.Name)
assertNum(t, 1, len(pkg.Functions))
assertName(t, "Foo", pkg.Functions[0].Name)
assertNum(t, 0, len(pkg.Functions[0].Args))
assertNum(t, 0, len(pkg.Functions[0].Returns))
}
func TestParseWithMultipleFuncs(t *testing.T) {
pkg, err := Parse(testFixture, "Fooer3")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
assertName(t, "foo", pkg.Name)
assertNum(t, 7, len(pkg.Functions))
f := pkg.Functions[0]
assertName(t, "Foo", f.Name)
assertNum(t, 0, len(f.Args))
assertNum(t, 0, len(f.Returns))
f = pkg.Functions[1]
assertName(t, "Bar", f.Name)
assertNum(t, 1, len(f.Args))
assertNum(t, 0, len(f.Returns))
arg := f.Args[0]
assertName(t, "a", arg.Name)
assertName(t, "string", arg.ArgType)
f = pkg.Functions[2]
assertName(t, "Baz", f.Name)
assertNum(t, 1, len(f.Args))
assertNum(t, 1, len(f.Returns))
arg = f.Args[0]
assertName(t, "a", arg.Name)
assertName(t, "string", arg.ArgType)
arg = f.Returns[0]
assertName(t, "err", arg.Name)
assertName(t, "error", arg.ArgType)
f = pkg.Functions[3]
assertName(t, "Qux", f.Name)
assertNum(t, 2, len(f.Args))
assertNum(t, 2, len(f.Returns))
arg = f.Args[0]
assertName(t, "a", f.Args[0].Name)
assertName(t, "string", f.Args[0].ArgType)
arg = f.Args[1]
assertName(t, "b", arg.Name)
assertName(t, "string", arg.ArgType)
arg = f.Returns[0]
assertName(t, "val", arg.Name)
assertName(t, "string", arg.ArgType)
arg = f.Returns[1]
assertName(t, "err", arg.Name)
assertName(t, "error", arg.ArgType)
f = pkg.Functions[4]
assertName(t, "Wobble", f.Name)
assertNum(t, 0, len(f.Args))
assertNum(t, 1, len(f.Returns))
arg = f.Returns[0]
assertName(t, "w", arg.Name)
assertName(t, "*wobble", arg.ArgType)
f = pkg.Functions[5]
assertName(t, "Wiggle", f.Name)
assertNum(t, 0, len(f.Args))
assertNum(t, 1, len(f.Returns))
arg = f.Returns[0]
assertName(t, "w", arg.Name)
assertName(t, "wobble", arg.ArgType)
f = pkg.Functions[6]
assertName(t, "WiggleWobble", f.Name)
assertNum(t, 6, len(f.Args))
assertNum(t, 6, len(f.Returns))
expectedArgs := [][]string{
{"a", "[]*wobble"},
{"b", "[]wobble"},
{"c", "map[string]*wobble"},
{"d", "map[*wobble]wobble"},
{"e", "map[string][]wobble"},
{"f", "[]*otherfixture.Spaceship"},
}
for i, arg := range f.Args {
assertName(t, expectedArgs[i][0], arg.Name)
assertName(t, expectedArgs[i][1], arg.ArgType)
}
expectedReturns := [][]string{
{"g", "map[*wobble]wobble"},
{"h", "[][]*wobble"},
{"i", "otherfixture.Spaceship"},
{"j", "*otherfixture.Spaceship"},
{"k", "map[*otherfixture.Spaceship]otherfixture.Spaceship"},
{"l", "[]otherfixture.Spaceship"},
}
for i, ret := range f.Returns {
assertName(t, expectedReturns[i][0], ret.Name)
assertName(t, expectedReturns[i][1], ret.ArgType)
}
}
func TestParseWithUnnamedReturn(t *testing.T) {
_, err := Parse(testFixture, "Fooer4")
if !strings.HasSuffix(err.Error(), errBadReturn.Error()) {
t.Fatalf("expected ErrBadReturn, got %v", err)
}
}
func TestEmbeddedInterface(t *testing.T) {
pkg, err := Parse(testFixture, "Fooer5")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
assertName(t, "foo", pkg.Name)
assertNum(t, 2, len(pkg.Functions))
f := pkg.Functions[0]
assertName(t, "Foo", f.Name)
assertNum(t, 0, len(f.Args))
assertNum(t, 0, len(f.Returns))
f = pkg.Functions[1]
assertName(t, "Boo", f.Name)
assertNum(t, 2, len(f.Args))
assertNum(t, 2, len(f.Returns))
arg := f.Args[0]
assertName(t, "a", arg.Name)
assertName(t, "string", arg.ArgType)
arg = f.Args[1]
assertName(t, "b", arg.Name)
assertName(t, "string", arg.ArgType)
arg = f.Returns[0]
assertName(t, "s", arg.Name)
assertName(t, "string", arg.ArgType)
arg = f.Returns[1]
assertName(t, "err", arg.Name)
assertName(t, "error", arg.ArgType)
}
func TestParsedImports(t *testing.T) {
cases := []string{"Fooer6", "Fooer7", "Fooer8", "Fooer9", "Fooer10", "Fooer11"}
for _, testCase := range cases {
pkg, err := Parse(testFixture, testCase)
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
assertNum(t, 1, len(pkg.Imports))
importPath := strings.Split(pkg.Imports[0].Path, "/")
assertName(t, "otherfixture\"", importPath[len(importPath)-1])
assertName(t, "", pkg.Imports[0].Name)
}
}
func TestAliasedImports(t *testing.T) {
pkg, err := Parse(testFixture, "Fooer12")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
assertNum(t, 1, len(pkg.Imports))
assertName(t, "aliasedio", pkg.Imports[0].Name)
}
func assertName(t *testing.T, expected, actual string) {
if expected != actual {
fatalOut(t, fmt.Sprintf("expected name to be `%s`, got: %s", expected, actual))
}
}
func assertNum(t *testing.T, expected, actual int) {
if expected != actual {
fatalOut(t, fmt.Sprintf("expected number to be %d, got: %d", expected, actual))
}
}
func fatalOut(t *testing.T, msg string) {
_, file, ln, _ := runtime.Caller(2)
t.Fatalf("%s:%d: %s", filepath.Base(file), ln, msg)
}