blob: 6735c304bfd5e8d43d37f8c916fb0475fc780021 [file] [log] [blame]
package plugins // import "github.com/docker/docker/pkg/plugins"
import (
"fmt"
"net/http"
)
type statusError struct {
status int
method string
err string
}
// Error returns a formatted string for this error type
func (e *statusError) Error() string {
return fmt.Sprintf("%s: %v", e.method, e.err)
}
// IsNotFound indicates if the passed in error is from an http.StatusNotFound from the plugin
func IsNotFound(err error) bool {
return isStatusError(err, http.StatusNotFound)
}
func isStatusError(err error, status int) bool {
if err == nil {
return false
}
e, ok := err.(*statusError)
if !ok {
return false
}
return e.status == status
}