blob: 5d41a45e195a78e6f5a2de41e5495d65130a2182 [file] [log] [blame]
package client // import "github.com/docker/docker/client"
import (
"bytes"
"fmt"
"io/ioutil"
"net/http"
"strings"
"testing"
"golang.org/x/net/context"
)
func TestContainerExportError(t *testing.T) {
client := &Client{
client: newMockClient(errorMock(http.StatusInternalServerError, "Server error")),
}
_, err := client.ContainerExport(context.Background(), "nothing")
if err == nil || err.Error() != "Error response from daemon: Server error" {
t.Fatalf("expected a Server Error, got %v", err)
}
}
func TestContainerExport(t *testing.T) {
expectedURL := "/containers/container_id/export"
client := &Client{
client: newMockClient(func(r *http.Request) (*http.Response, error) {
if !strings.HasPrefix(r.URL.Path, expectedURL) {
return nil, fmt.Errorf("Expected URL '%s', got '%s'", expectedURL, r.URL)
}
return &http.Response{
StatusCode: http.StatusOK,
Body: ioutil.NopCloser(bytes.NewReader([]byte("response"))),
}, nil
}),
}
body, err := client.ContainerExport(context.Background(), "container_id")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
defer body.Close()
content, err := ioutil.ReadAll(body)
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
if string(content) != "response" {
t.Fatalf("expected response to contain 'response', got %s", string(content))
}
}