blob: 9c41c0e4cde1415c010646ee5f545398c7799538 [file] [log] [blame]
// +build !windows
package daemon
import (
"context"
"os/exec"
"strings"
"github.com/Sirupsen/logrus"
"github.com/docker/docker/api/types"
"github.com/docker/docker/dockerversion"
"github.com/docker/docker/pkg/sysinfo"
)
// FillPlatformInfo fills the platform related info.
func (daemon *Daemon) FillPlatformInfo(v *types.Info, sysInfo *sysinfo.SysInfo) {
v.MemoryLimit = sysInfo.MemoryLimit
v.SwapLimit = sysInfo.SwapLimit
v.KernelMemory = sysInfo.KernelMemory
v.OomKillDisable = sysInfo.OomKillDisable
v.CPUCfsPeriod = sysInfo.CPUCfsPeriod
v.CPUCfsQuota = sysInfo.CPUCfsQuota
v.CPUShares = sysInfo.CPUShares
v.CPUSet = sysInfo.Cpuset
v.Runtimes = daemon.configStore.GetAllRuntimes()
v.DefaultRuntime = daemon.configStore.GetDefaultRuntimeName()
v.InitBinary = daemon.configStore.GetInitPath()
v.ContainerdCommit.Expected = dockerversion.ContainerdCommitID
if sv, err := daemon.containerd.GetServerVersion(context.Background()); err == nil {
v.ContainerdCommit.ID = sv.Revision
} else {
logrus.Warnf("failed to retrieve containerd version: %v", err)
v.ContainerdCommit.ID = "N/A"
}
v.RuncCommit.Expected = dockerversion.RuncCommitID
if rv, err := exec.Command(DefaultRuntimeBinary, "--version").Output(); err == nil {
parts := strings.Split(strings.TrimSpace(string(rv)), "\n")
if len(parts) == 3 {
parts = strings.Split(parts[1], ": ")
if len(parts) == 2 {
v.RuncCommit.ID = strings.TrimSpace(parts[1])
}
}
if v.RuncCommit.ID == "" {
logrus.Warnf("failed to retrieve %s version: unknown output format: %s", DefaultRuntimeBinary, string(rv))
v.RuncCommit.ID = "N/A"
}
} else {
logrus.Warnf("failed to retrieve %s version: %v", DefaultRuntimeBinary, err)
v.RuncCommit.ID = "N/A"
}
v.InitCommit.Expected = dockerversion.InitCommitID
if rv, err := exec.Command(DefaultInitBinary, "--version").Output(); err == nil {
parts := strings.Split(strings.TrimSpace(string(rv)), " - ")
if len(parts) == 2 {
if dockerversion.InitCommitID[0] == 'v' {
vs := strings.TrimPrefix(parts[0], "tini version ")
v.InitCommit.ID = "v" + vs
} else {
// Get the sha1
gitParts := strings.Split(parts[1], ".")
if len(gitParts) == 2 && gitParts[0] == "git" {
v.InitCommit.ID = gitParts[1]
v.InitCommit.Expected = dockerversion.InitCommitID[0:len(gitParts[1])]
}
}
}
if v.InitCommit.ID == "" {
logrus.Warnf("failed to retrieve %s version: unknown output format: %s", DefaultInitBinary, string(rv))
v.InitCommit.ID = "N/A"
}
} else {
logrus.Warnf("failed to retrieve %s version", DefaultInitBinary)
v.InitCommit.ID = "N/A"
}
}