blob: 6269b064c10c5314ed76855a68cc56a21896e934 [file] [log] [blame]
include(ExternalData)
ExternalData_Add_Test(Data
NAME Test
COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E echo DATA{Data.txt,Bad:Option}
)