blob: 3d0a4d3e978764f180c137df6b83f2df6db3dfda [file] [log] [blame]
.data
.align 4096
.section ".tbss"
.align 4
bl1: .word 0
bl2: .word 0
bl3: .word 0
bl4: .word 0
bl5: .word 0
.text
.align 4096
.globl fn3
.type fn3,#function
.proc 04
fn3:
save %sp, -160, %sp
.hidden _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
sethi %hh(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_), %l1
sethi %lm(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_), %l2
or %l1, %hm(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_), %l1
or %l2, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_), %l2
sllx %l1, 32, %l1
add %l1, %l2, %l1
nop;nop;nop;nop
/* IE against global var */
sethi %tie_hi22(sg1), %o3
add %o3, %tie_lo10(sg1), %o3
ldx [%l1 + %o3], %o2, %tie_ldx(sg1)
add %g7, %o2, %o4, %tie_add(sg1)
nop;nop;nop;nop
/* direct %g7 access IE against global var */
sethi %tie_hi22(sg2), %o0
add %o0, %tie_lo10(sg2), %o0
ldx [%l1 + %o0], %o0, %tie_ldx(sg2)
lduw [%g7 + %o0], %o0, %tie_add(sg2)
nop;nop;nop;nop
/* IE against hidden var */
sethi %tie_hi22(sh1), %o0
add %o0, %tie_lo10(sh1), %o0
ldx [%l1 + %o0], %o0, %tie_ldx(sh1)
add %g7, %o0, %o0, %tie_add(sh1)
nop;nop;nop;nop
/* direct %g7 access IE against hidden var */
sethi %tie_hi22(sh2), %o5
add %o5, %tie_lo10(sh2), %o1
ldx [%l1 + %o1], %o2, %tie_ldx(sh2)
stb %o3, [%g7 + %o2], %tie_add(sh2)
nop;nop;nop;nop
/* IE against local var */
sethi %tie_hi22(bl1), %o0
add %o0, %tie_lo10(bl1), %o0
ldx [%l1 + %o0], %o0, %tie_ldx(bl1)
add %g7, %o0, %o0, %tie_add(bl1)
nop;nop;nop;nop
/* direct %g7 access IE against local var */
sethi %tie_hi22(bl2), %o5
add %o5, %tie_lo10(bl2), %o1
ldx [%l1 + %o1], %o2, %tie_ldx(bl2)
stb %o3, [%g7 + %o2], %tie_add(bl2)
nop;nop;nop;nop
/* LE, local var */
sethi %tle_hix22(bl3+1), %o2
xor %o2, %tle_lox10(bl3+1), %o4
add %g7, %o4, %o0
nop;nop;nop;nop
/* LE, hidden var, direct %g7 access */
sethi %tle_hix22(sh3), %o2
xor %o2, %tle_lox10(sh3), %o2
ld [%g7 + %o2], %o2
nop;nop;nop;nop
return %i7 + 8
nop