blob: 21716f36b21ca3c254b1feb42ed26c60865bed17 [file] [log] [blame]
.section ".tbss"
.align 4
.globl bg1, bg2, bg3, bg4, bg5, bg6, bg7, bg8
bg1: .word 0
bg2: .word 0
bg3: .word 0
bg4: .word 0
bg5: .word 0
bg6: .word 0
bg7: .word 0
bg8: .word 0
bl1: .word 0
bl2: .word 0
bl3: .word 0
bl4: .word 0
bl5: .word 0
bl6: .word 0
bl7: .word 0
bl8: .word 0
.text
.globl _start
.type _start,#function
.proc 04
_start:
save %sp, -104, %sp
.hidden _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
sethi %hi(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_), %l4
or %l4, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_), %l4
nop;nop;nop;nop
/* IE against global var */
sethi %tie_hi22(sG6), %o3
add %o3, %tie_lo10(sG6), %o3
ld [%l4 + %o3], %o2, %tie_ld(sG6)
add %g7, %o2, %o4, %tie_add(sG6)
nop;nop;nop;nop
/* IE -> LE against global var defined in exec */
sethi %tie_hi22(bg6), %o3
add %o3, %tie_lo10(bg6), %o5
ld [%l4 + %o5], %o2, %tie_ld(bg6)
add %g7, %o2, %o4, %tie_add(bg6)
nop;nop;nop;nop
/* IE -> LE against local var */
sethi %tie_hi22(bl6), %o3
add %o3, %tie_lo10(bl6), %o5
ld [%l4 + %o5], %l2, %tie_ld(bl6)
add %g7, %l2, %l2, %tie_add(bl6)
nop;nop;nop;nop
/* direct %g7 access IE -> LE against local var */
sethi %tie_hi22(bl8), %o3
add %o3, %tie_lo10(bl8), %o5
ld [%l4 + %o5], %l2, %tie_ld(bl8)
ld [%g7 + %l2], %l2, %tie_add(bl8)
nop;nop;nop;nop
/* IE -> LE against hidden but not local var */
sethi %tie_hi22(sh6), %o3
add %o3, %tie_lo10(sh6), %o5
ld [%l4 + %o5], %l2, %tie_ld(sh6)
add %g7, %l2, %l2, %tie_add(sh6)
nop;nop;nop;nop
/* direct %g7 access IE -> LE against hidden but not local var */
sethi %tie_hi22(bl8), %o3
add %o3, %tie_lo10(bl8), %o5
ld [%l4 + %o5], %l2, %tie_ld(bl8)
stb %l1, [%g7 + %l2], %tie_add(bl8)
nop;nop;nop;nop
/* LE, global var defined in exec */
sethi %tle_hix22(sg2), %l1
nop
xor %l1, %tle_lox10(sg2), %l2
nop
add %g7, %l2, %l3
nop;nop;nop;nop
/* LE, local var */
sethi %tle_hix22(bl2+2), %o0
xor %o0, %tle_lox10(bl2+2), %o0
add %g7, %o0, %o0
nop;nop;nop;nop
/* LE, hidden var defined in exec */
sethi %tle_hix22(sh2+1), %l1
xor %l1, %tle_lox10(sh2+1), %o5
add %g7, %o5, %o1
nop;nop;nop;nop
/* Direct %g7 access */
/* LE, global var defined in exec */
sethi %tle_hix22(sg3), %l1
xor %l1, %tle_lox10(sg3), %o5
ld [%g7 + %o5], %o1
nop;nop;nop;nop
/* LE, local var */
sethi %tle_hix22(bl3 + 3), %o0
xor %o0, %tle_lox10(bl3 + 3), %o0
stb %o1, [%g7 + %o0]
nop;nop;nop;nop
/* LE, hidden var defined in exec */
sethi %tle_hix22(sh3 + 3), %o2
xor %o2, %tle_lox10(sh3 + 3), %o4
ldstub [%g7 + %o4], %o5
nop;nop;nop;nop
ret
restore