blob: a446c71e59357ee205d121db3dab0d2fab15dba3 [file] [log] [blame]
/* WARNING: This is auto-generated file. Do not modify, since changes will
* be lost! Modify the generating script instead.
*
* Generated from Khronos EGL API description (egl.xml) revision 3338ed0db494d6a4db7f76627b38f0b1892db096.
*/
EGLint eglwClientWaitSyncKHR (EGLDisplay dpy, EGLSyncKHR sync, EGLint flags, EGLTimeKHR timeout)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLint)0;
return egl->clientWaitSyncKHR(dpy, sync, flags, timeout);
}
EGLImageKHR eglwCreateImageKHR (EGLDisplay dpy, EGLContext ctx, EGLenum target, EGLClientBuffer buffer, const EGLint *attrib_list)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLImageKHR)0;
return egl->createImageKHR(dpy, ctx, target, buffer, attrib_list);
}
EGLSurface eglwCreatePlatformPixmapSurfaceEXT (EGLDisplay dpy, EGLConfig config, void *native_pixmap, const EGLint *attrib_list)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLSurface)0;
return egl->createPlatformPixmapSurfaceEXT(dpy, config, native_pixmap, attrib_list);
}
EGLSurface eglwCreatePlatformWindowSurfaceEXT (EGLDisplay dpy, EGLConfig config, void *native_window, const EGLint *attrib_list)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLSurface)0;
return egl->createPlatformWindowSurfaceEXT(dpy, config, native_window, attrib_list);
}
EGLSyncKHR eglwCreateSyncKHR (EGLDisplay dpy, EGLenum type, const EGLint *attrib_list)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLSyncKHR)0;
return egl->createSyncKHR(dpy, type, attrib_list);
}
EGLBoolean eglwDestroyImageKHR (EGLDisplay dpy, EGLImageKHR image)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->destroyImageKHR(dpy, image);
}
EGLBoolean eglwDestroySyncKHR (EGLDisplay dpy, EGLSyncKHR sync)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->destroySyncKHR(dpy, sync);
}
EGLDisplay eglwGetPlatformDisplayEXT (EGLenum platform, void *native_display, const EGLint *attrib_list)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLDisplay)0;
return egl->getPlatformDisplayEXT(platform, native_display, attrib_list);
}
EGLBoolean eglwGetSyncAttribKHR (EGLDisplay dpy, EGLSyncKHR sync, EGLint attribute, EGLint *value)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->getSyncAttribKHR(dpy, sync, attribute, value);
}
EGLBoolean eglwLockSurfaceKHR (EGLDisplay dpy, EGLSurface surface, const EGLint *attrib_list)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->lockSurfaceKHR(dpy, surface, attrib_list);
}
EGLBoolean eglwSetDamageRegionKHR (EGLDisplay dpy, EGLSurface surface, EGLint *rects, EGLint n_rects)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->setDamageRegionKHR(dpy, surface, rects, n_rects);
}
EGLBoolean eglwSignalSyncKHR (EGLDisplay dpy, EGLSyncKHR sync, EGLenum mode)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->signalSyncKHR(dpy, sync, mode);
}
EGLBoolean eglwSwapBuffersWithDamageKHR (EGLDisplay dpy, EGLSurface surface, EGLint *rects, EGLint n_rects)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->swapBuffersWithDamageKHR(dpy, surface, rects, n_rects);
}
EGLBoolean eglwUnlockSurfaceKHR (EGLDisplay dpy, EGLSurface surface)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLBoolean)0;
return egl->unlockSurfaceKHR(dpy, surface);
}
EGLint eglwWaitSyncKHR (EGLDisplay dpy, EGLSyncKHR sync, EGLint flags)
{
const eglw::Library* egl = eglw::getCurrentThreadLibrary();
if (!egl)
return (EGLint)0;
return egl->waitSyncKHR(dpy, sync, flags);
}