[quiche] Update signature of InvalidStreamState

Change-Id: I3fa4f59674c8f33fbf736408751645c5c41aee04
diff --git a/src/lib.rs b/src/lib.rs
index d8be83d..9bcf2c9 100644
--- a/src/lib.rs
+++ b/src/lib.rs
@@ -4966,7 +4966,7 @@
           Ok(v) => v,
 
           Err(Error::Done) => return Ok(()),
-          Err(Error::InvalidStreamState) => return Ok(()),
+          Err(Error::InvalidStreamState(_)) => return Ok(()),
 
           Err(e) => return Err(e),
         };
@@ -5045,7 +5045,7 @@
           Ok(v) => v,
 
           Err(Error::Done) => return Ok(()),
-          Err(Error::InvalidStreamState) => return Ok(()),
+          Err(Error::InvalidStreamState(_)) => return Ok(()),
 
           Err(e) => return Err(e),
         };
@@ -5097,7 +5097,7 @@
           Ok(v) => v,
 
           Err(Error::Done) => return Ok(()),
-          Err(Error::InvalidStreamState) => return Ok(()),
+          Err(Error::InvalidStreamState(_)) => return Ok(()),
 
           Err(e) => return Err(e),
         };