blob: c887ff4189c77799201443ce8f18f1379fe37eb9 [file] [log] [blame]
//===- llvm/unittest/Support/CompressionTest.cpp - Compression tests ------===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
//
// This file implements unit tests for the Compression functions.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#include "llvm/Support/Compression.h"
#include "llvm/ADT/SmallString.h"
#include "llvm/ADT/StringRef.h"
#include "llvm/Config/config.h"
#include "llvm/Support/Error.h"
#include "gtest/gtest.h"
using namespace llvm;
using namespace llvm::compression;
namespace {
#if LLVM_ENABLE_ZLIB
static void testZlibCompression(StringRef Input, int Level) {
SmallVector<uint8_t, 0> Compressed;
SmallVector<uint8_t, 0> Uncompressed;
zlib::compress(arrayRefFromStringRef(Input), Compressed, Level);
// Check that uncompressed buffer is the same as original.
Error E = zlib::decompress(Compressed, Uncompressed, Input.size());
EXPECT_FALSE(std::move(E));
EXPECT_EQ(Input, toStringRef(Uncompressed));
// decompress with Z dispatches to zlib::decompress.
E = compression::decompress(DebugCompressionType::Zlib, Compressed,
Uncompressed, Input.size());
EXPECT_FALSE(std::move(E));
EXPECT_EQ(Input, toStringRef(Uncompressed));
if (Input.size() > 0) {
// Decompression fails if expected length is too short.
E = zlib::decompress(Compressed, Uncompressed, Input.size() - 1);
EXPECT_EQ("zlib error: Z_BUF_ERROR", llvm::toString(std::move(E)));
}
}
TEST(CompressionTest, Zlib) {
testZlibCompression("", zlib::DefaultCompression);
testZlibCompression("hello, world!", zlib::NoCompression);
testZlibCompression("hello, world!", zlib::BestSizeCompression);
testZlibCompression("hello, world!", zlib::BestSpeedCompression);
testZlibCompression("hello, world!", zlib::DefaultCompression);
const size_t kSize = 1024;
char BinaryData[kSize];
for (size_t i = 0; i < kSize; ++i)
BinaryData[i] = i & 255;
StringRef BinaryDataStr(BinaryData, kSize);
testZlibCompression(BinaryDataStr, zlib::NoCompression);
testZlibCompression(BinaryDataStr, zlib::BestSizeCompression);
testZlibCompression(BinaryDataStr, zlib::BestSpeedCompression);
testZlibCompression(BinaryDataStr, zlib::DefaultCompression);
}
#endif
#if LLVM_ENABLE_ZSTD
static void testZstdCompression(StringRef Input, int Level) {
SmallVector<uint8_t, 0> Compressed;
SmallVector<uint8_t, 0> Uncompressed;
zstd::compress(arrayRefFromStringRef(Input), Compressed, Level);
// Check that uncompressed buffer is the same as original.
Error E = zstd::decompress(Compressed, Uncompressed, Input.size());
EXPECT_FALSE(std::move(E));
EXPECT_EQ(Input, toStringRef(Uncompressed));
// decompress with Zstd dispatches to zstd::decompress.
E = compression::decompress(DebugCompressionType::Zstd, Compressed,
Uncompressed, Input.size());
EXPECT_FALSE(std::move(E));
EXPECT_EQ(Input, toStringRef(Uncompressed));
if (Input.size() > 0) {
// Decompression fails if expected length is too short.
E = zstd::decompress(Compressed, Uncompressed, Input.size() - 1);
EXPECT_EQ("Destination buffer is too small", llvm::toString(std::move(E)));
}
}
TEST(CompressionTest, Zstd) {
testZstdCompression("", zstd::DefaultCompression);
testZstdCompression("hello, world!", zstd::NoCompression);
testZstdCompression("hello, world!", zstd::BestSizeCompression);
testZstdCompression("hello, world!", zstd::BestSpeedCompression);
testZstdCompression("hello, world!", zstd::DefaultCompression);
const size_t kSize = 1024;
char BinaryData[kSize];
for (size_t i = 0; i < kSize; ++i)
BinaryData[i] = i & 255;
StringRef BinaryDataStr(BinaryData, kSize);
testZstdCompression(BinaryDataStr, zstd::NoCompression);
testZstdCompression(BinaryDataStr, zstd::BestSizeCompression);
testZstdCompression(BinaryDataStr, zstd::BestSpeedCompression);
testZstdCompression(BinaryDataStr, zstd::DefaultCompression);
}
#endif
}