blob: c2992baf8a5f7d0af5bdb0966e90317a534572da [file] [log] [blame]
//===- unittests/ADT/SimpleIListTest.cpp - simple_ilist unit tests --------===//
//
// Part of the LLVM Project, under the Apache License v2.0 with LLVM Exceptions.
// See https://llvm.org/LICENSE.txt for license information.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 WITH LLVM-exception
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
#include "llvm/ADT/simple_ilist.h"
#include "llvm/ADT/STLExtras.h"
#include "gtest/gtest.h"
using namespace llvm;
namespace {
struct Node : ilist_node<Node> {};
bool operator<(const Node &L, const Node &R) { return &L < &R; }
bool makeFalse(const Node &, const Node &) { return false; }
struct deleteNode : std::default_delete<Node> {};
void doNothing(Node *) {}
TEST(SimpleIListTest, DefaultConstructor) {
simple_ilist<Node> L;
EXPECT_EQ(L.begin(), L.end());
EXPECT_TRUE(L.empty());
EXPECT_EQ(0u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, pushPopFront) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B;
L.push_front(B);
L.push_front(A);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &L.back());
EXPECT_FALSE(L.empty());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
// Pop front and check the new front.
L.pop_front();
EXPECT_EQ(&B, &L.front());
// Pop to empty.
L.pop_front();
EXPECT_TRUE(L.empty());
}
TEST(SimpleIListTest, pushPopBack) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &L.back());
EXPECT_FALSE(L.empty());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
// Pop back and check the new front.
L.pop_back();
EXPECT_EQ(&A, &L.back());
// Pop to empty.
L.pop_back();
EXPECT_TRUE(L.empty());
}
TEST(SimpleIListTest, swap) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
Node A, B;
L1.push_back(A);
L1.push_back(B);
L1.swap(L2);
EXPECT_TRUE(L1.empty());
EXPECT_EQ(0u, L1.size());
EXPECT_EQ(&A, &L2.front());
EXPECT_EQ(&B, &L2.back());
EXPECT_FALSE(L2.empty());
EXPECT_EQ(2u, L2.size());
}
TEST(SimpleIListTest, insertEraseAtEnd) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B;
L.insert(L.end(), A);
L.insert(L.end(), B);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &L.back());
EXPECT_FALSE(L.empty());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, insertAtBegin) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B;
L.insert(L.begin(), B);
L.insert(L.begin(), A);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &L.back());
EXPECT_FALSE(L.empty());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, remove) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B, C;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.push_back(C);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &*++L.begin());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(3u, L.size());
L.remove(B);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
L.remove(A);
EXPECT_EQ(&C, &L.front());
EXPECT_EQ(1u, L.size());
L.remove(C);
EXPECT_TRUE(L.empty());
}
TEST(SimpleIListTest, removeAndDispose) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, C;
Node *B = new Node;
L.push_back(A);
L.push_back(*B);
L.push_back(C);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(B, &*++L.begin());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(3u, L.size());
L.removeAndDispose(*B, deleteNode());
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, removeAndDisposeNullDeleter) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B, C;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.push_back(C);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &*++L.begin());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(3u, L.size());
L.removeAndDispose(B, doNothing);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, erase) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B, C;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.push_back(C);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &*++L.begin());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(3u, L.size());
EXPECT_EQ(C.getIterator(), L.erase(B.getIterator()));
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, reverse_iterator) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B, C;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.push_back(C);
auto ReverseIter = L.rbegin();
EXPECT_EQ(C.getReverseIterator(), ReverseIter);
++ReverseIter;
EXPECT_EQ(B.getReverseIterator(), ReverseIter);
++ReverseIter;
EXPECT_EQ(A.getReverseIterator(), ReverseIter);
++ReverseIter;
EXPECT_EQ(L.rend(), ReverseIter);
}
TEST(SimpleIListTest, eraseAndDispose) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, C;
Node *B = new Node;
L.push_back(A);
L.push_back(*B);
L.push_back(C);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(B, &*++L.begin());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(3u, L.size());
L.eraseAndDispose(B->getIterator(), deleteNode());
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, eraseAndDisposeNullDeleter) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B, C;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.push_back(C);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&B, &*++L.begin());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(3u, L.size());
L.eraseAndDispose(B.getIterator(), doNothing);
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&C, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, eraseRange) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B, C, D, E;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.push_back(C);
L.push_back(D);
L.push_back(E);
auto I = L.begin();
EXPECT_EQ(&A, &*I++);
EXPECT_EQ(&B, &*I++);
EXPECT_EQ(&C, &*I++);
EXPECT_EQ(&D, &*I++);
EXPECT_EQ(&E, &*I++);
EXPECT_EQ(L.end(), I);
EXPECT_EQ(5u, L.size());
// Erase a range.
EXPECT_EQ(E.getIterator(), L.erase(B.getIterator(), E.getIterator()));
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&E, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, eraseAndDisposeRange) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, *B = new Node, *C = new Node, *D = new Node, E;
L.push_back(A);
L.push_back(*B);
L.push_back(*C);
L.push_back(*D);
L.push_back(E);
auto I = L.begin();
EXPECT_EQ(&A, &*I++);
EXPECT_EQ(B, &*I++);
EXPECT_EQ(C, &*I++);
EXPECT_EQ(D, &*I++);
EXPECT_EQ(&E, &*I++);
EXPECT_EQ(L.end(), I);
EXPECT_EQ(5u, L.size());
// Erase a range.
EXPECT_EQ(E.getIterator(),
L.eraseAndDispose(B->getIterator(), E.getIterator(), deleteNode()));
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&E, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, eraseAndDisposeRangeNullDeleter) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B, C, D, E;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.push_back(C);
L.push_back(D);
L.push_back(E);
auto I = L.begin();
EXPECT_EQ(&A, &*I++);
EXPECT_EQ(&B, &*I++);
EXPECT_EQ(&C, &*I++);
EXPECT_EQ(&D, &*I++);
EXPECT_EQ(&E, &*I++);
EXPECT_EQ(L.end(), I);
EXPECT_EQ(5u, L.size());
// Erase a range.
EXPECT_EQ(E.getIterator(),
L.eraseAndDispose(B.getIterator(), E.getIterator(), doNothing));
EXPECT_EQ(&A, &L.front());
EXPECT_EQ(&E, &L.back());
EXPECT_EQ(2u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, clear) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.clear();
EXPECT_TRUE(L.empty());
EXPECT_EQ(0u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, clearAndDispose) {
simple_ilist<Node> L;
Node *A = new Node;
Node *B = new Node;
L.push_back(*A);
L.push_back(*B);
L.clearAndDispose(deleteNode());
EXPECT_TRUE(L.empty());
EXPECT_EQ(0u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, clearAndDisposeNullDeleter) {
simple_ilist<Node> L;
Node A, B;
L.push_back(A);
L.push_back(B);
L.clearAndDispose(doNothing);
EXPECT_TRUE(L.empty());
EXPECT_EQ(0u, L.size());
}
TEST(SimpleIListTest, spliceList) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
Node A, B, C, D;
// [A, D].
L1.push_back(A);
L1.push_back(D);
// [B, C].
L2.push_back(B);
L2.push_back(C);
// Splice in L2, giving [A, B, C, D].
L1.splice(--L1.end(), L2);
EXPECT_TRUE(L2.empty());
EXPECT_EQ(4u, L1.size());
auto I = L1.begin();
EXPECT_EQ(&A, &*I++);
EXPECT_EQ(&B, &*I++);
EXPECT_EQ(&C, &*I++);
EXPECT_EQ(&D, &*I++);
EXPECT_EQ(L1.end(), I);
}
TEST(SimpleIListTest, spliceSingle) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
Node A, B, C, D, E;
// [A, C].
L1.push_back(A);
L1.push_back(C);
// [D, B, E].
L2.push_back(D);
L2.push_back(B);
L2.push_back(E);
// Splice B from L2 to L1, giving [A, B, C] and [D, E].
L1.splice(--L1.end(), L2, ++L2.begin());
auto I = L1.begin();
EXPECT_EQ(&A, &*I++);
EXPECT_EQ(&B, &*I++);
EXPECT_EQ(&C, &*I++);
EXPECT_EQ(L1.end(), I);
I = L2.begin();
EXPECT_EQ(&D, &*I++);
EXPECT_EQ(&E, &*I++);
EXPECT_EQ(L2.end(), I);
}
TEST(SimpleIListTest, spliceRange) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
Node A, B, C, D, E, F;
// [A, D].
L1.push_back(A);
L1.push_back(D);
// [E, B, C, F].
L2.push_back(E);
L2.push_back(B);
L2.push_back(C);
L2.push_back(F);
// Splice B from L2 to L1, giving [A, B, C, D] and [E, F].
L1.splice(--L1.end(), L2, ++L2.begin(), --L2.end());
auto I = L1.begin();
EXPECT_EQ(&A, &*I++);
EXPECT_EQ(&B, &*I++);
EXPECT_EQ(&C, &*I++);
EXPECT_EQ(&D, &*I++);
EXPECT_EQ(L1.end(), I);
I = L2.begin();
EXPECT_EQ(&E, &*I++);
EXPECT_EQ(&F, &*I++);
EXPECT_EQ(L2.end(), I);
}
TEST(SimpleIListTest, merge) {
for (bool IsL1LHS : {false, true}) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
Node Ns[10];
// Fill L1.
L1.push_back(Ns[0]);
L1.push_back(Ns[3]);
L1.push_back(Ns[4]);
L1.push_back(Ns[8]);
// Fill L2.
L2.push_back(Ns[1]);
L2.push_back(Ns[2]);
L2.push_back(Ns[5]);
L2.push_back(Ns[6]);
L2.push_back(Ns[7]);
L2.push_back(Ns[9]);
// Check setup.
EXPECT_EQ(4u, L1.size());
EXPECT_EQ(6u, L2.size());
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L1));
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L2));
// Merge.
auto &LHS = IsL1LHS ? L1 : L2;
auto &RHS = IsL1LHS ? L2 : L1;
LHS.merge(RHS);
EXPECT_TRUE(RHS.empty());
EXPECT_FALSE(LHS.empty());
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(LHS));
auto I = LHS.begin();
for (Node &N : Ns)
EXPECT_EQ(&N, &*I++);
EXPECT_EQ(LHS.end(), I);
}
}
TEST(SimpleIListTest, mergeIsStable) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
Node Ns[5];
auto setup = [&]() {
EXPECT_TRUE(L1.empty());
EXPECT_TRUE(L2.empty());
// Fill L1.
L1.push_back(Ns[0]);
L1.push_back(Ns[3]);
L1.push_back(Ns[4]);
// Fill L2.
L2.push_back(Ns[1]);
L2.push_back(Ns[2]);
// Check setup.
EXPECT_EQ(3u, L1.size());
EXPECT_EQ(2u, L2.size());
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L1, makeFalse));
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L2, makeFalse));
};
// Merge. Should be stable.
setup();
L1.merge(L2, makeFalse);
EXPECT_TRUE(L2.empty());
EXPECT_FALSE(L1.empty());
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L1, makeFalse));
auto I = L1.begin();
EXPECT_EQ(&Ns[0], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[3], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[4], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[1], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[2], &*I++);
EXPECT_EQ(L1.end(), I);
// Merge the other way. Should be stable.
L1.clear();
setup();
L2.merge(L1, makeFalse);
EXPECT_TRUE(L1.empty());
EXPECT_FALSE(L2.empty());
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L2, makeFalse));
I = L2.begin();
EXPECT_EQ(&Ns[1], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[2], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[0], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[3], &*I++);
EXPECT_EQ(&Ns[4], &*I++);
EXPECT_EQ(L2.end(), I);
}
TEST(SimpleIListTest, mergeEmpty) {
for (bool IsL1LHS : {false, true}) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
Node Ns[4];
// Fill L1.
L1.push_back(Ns[0]);
L1.push_back(Ns[1]);
L1.push_back(Ns[2]);
L1.push_back(Ns[3]);
// Check setup.
EXPECT_EQ(4u, L1.size());
EXPECT_TRUE(L2.empty());
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L1));
// Merge.
auto &LHS = IsL1LHS ? L1 : L2;
auto &RHS = IsL1LHS ? L2 : L1;
LHS.merge(RHS);
EXPECT_TRUE(RHS.empty());
EXPECT_FALSE(LHS.empty());
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(LHS));
auto I = LHS.begin();
for (Node &N : Ns)
EXPECT_EQ(&N, &*I++);
EXPECT_EQ(LHS.end(), I);
}
}
TEST(SimpleIListTest, mergeBothEmpty) {
simple_ilist<Node> L1, L2;
L1.merge(L2);
EXPECT_TRUE(L1.empty());
EXPECT_TRUE(L2.empty());
}
TEST(SimpleIListTest, sort) {
simple_ilist<Node> L;
Node Ns[10];
// Fill L.
for (int I : {3, 4, 0, 8, 1, 2, 6, 7, 9, 5})
L.push_back(Ns[I]);
// Check setup.
EXPECT_EQ(10u, L.size());
EXPECT_FALSE(llvm::is_sorted(L));
// Sort.
L.sort();
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L));
auto I = L.begin();
for (Node &N : Ns)
EXPECT_EQ(&N, &*I++);
EXPECT_EQ(L.end(), I);
}
TEST(SimpleIListTest, sortIsStable) {
simple_ilist<Node> L;
Node Ns[10];
// Compare such that nodes are partitioned but not fully sorted.
auto partition = [&](const Node &N) { return &N >= &Ns[5]; };
auto compare = [&](const Node &L, const Node &R) {
return partition(L) < partition(R);
};
// Fill L.
for (int I : {3, 4, 7, 8, 1, 2, 6, 0, 9, 5})
L.push_back(Ns[I]);
// Check setup.
EXPECT_EQ(10u, L.size());
EXPECT_FALSE(llvm::is_sorted(L, compare));
// Sort.
L.sort(compare);
EXPECT_TRUE(llvm::is_sorted(L, compare));
auto I = L.begin();
for (int O : {3, 4, 1, 2, 0})
EXPECT_EQ(&Ns[O], &*I++);
for (int O : {7, 8, 6, 9, 5})
EXPECT_EQ(&Ns[O], &*I++);
EXPECT_EQ(L.end(), I);
}
TEST(SimpleIListTest, sortEmpty) {
simple_ilist<Node> L;
L.sort();
}
struct Tag1 {};
struct Tag2 {};
struct DoubleNode : ilist_node<DoubleNode, ilist_tag<Tag1>>,
ilist_node<DoubleNode, ilist_tag<Tag2>> {
typedef ilist_node<DoubleNode, ilist_tag<Tag1>> Node1Type;
typedef ilist_node<DoubleNode, ilist_tag<Tag2>> Node2Type;
Node1Type::self_iterator getIterator1() { return Node1Type::getIterator(); }
Node2Type::self_iterator getIterator2() { return Node2Type::getIterator(); }
Node1Type::const_self_iterator getIterator1() const {
return Node1Type::getIterator();
}
Node2Type::const_self_iterator getIterator2() const {
return Node2Type::getIterator();
}
};
typedef simple_ilist<DoubleNode, ilist_tag<Tag1>> TaggedList1Type;
typedef simple_ilist<DoubleNode, ilist_tag<Tag2>> TaggedList2Type;
TEST(SimpleIListTest, TaggedLists) {
TaggedList1Type L1;
TaggedList2Type L2;
// Build the two lists, sharing a couple of nodes.
DoubleNode Ns[10];
int Order1[] = {0, 1, 2, 3, 4, 7, 9};
int Order2[] = {2, 5, 6, 7, 8, 4, 9, 1};
for (int I : Order1)
L1.push_back(Ns[I]);
for (int I : Order2)
L2.push_back(Ns[I]);
// Check that each list is correct.
EXPECT_EQ(std::size(Order1), L1.size());
auto I1 = L1.begin();
for (int I : Order1) {
EXPECT_EQ(Ns[I].getIterator1(), I1);
EXPECT_EQ(&Ns[I], &*I1++);
}
EXPECT_EQ(L1.end(), I1);
EXPECT_EQ(std::size(Order2), L2.size());
auto I2 = L2.begin();
for (int I : Order2) {
EXPECT_EQ(Ns[I].getIterator2(), I2);
EXPECT_EQ(&Ns[I], &*I2++);
}
EXPECT_EQ(L2.end(), I2);
}
} // end namespace