blob: 491c39907a3f8fc2ed1c71107199c2caf156ea11 [file] [log] [blame]
package object
import (
"errors"
"fmt"
"gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/merkletrie"
"gopkg.in/src-d/go-git.v4/utils/merkletrie/noder"
)
// The following functions transform changes types form the merkletrie
// package to changes types from this package.
func newChange(c merkletrie.Change) (*Change, error) {
ret := &Change{}
var err error
if ret.From, err = newChangeEntry(c.From); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("From field: %s", err)
}
if ret.To, err = newChangeEntry(c.To); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("To field: %s", err)
}
return ret, nil
}
func newChangeEntry(p noder.Path) (ChangeEntry, error) {
if p == nil {
return empty, nil
}
asTreeNoder, ok := p.Last().(*treeNoder)
if !ok {
return ChangeEntry{}, errors.New("cannot transform non-TreeNoders")
}
return ChangeEntry{
Name: p.String(),
Tree: asTreeNoder.parent,
TreeEntry: TreeEntry{
Name: asTreeNoder.name,
Mode: asTreeNoder.mode,
Hash: asTreeNoder.hash,
},
}, nil
}
func newChanges(src merkletrie.Changes) (Changes, error) {
ret := make(Changes, len(src))
var err error
for i, e := range src {
ret[i], err = newChange(e)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("change #%d: %s", i, err)
}
}
return ret, nil
}