blob: 9b68f7d4c0744284c872459afc2c338d0bf28f04 [file] [log] [blame]
; NOTE: Assertions have been autogenerated by utils/update_llc_test_checks.py
; RUN: llc -mtriple=thumbv8.1m.main-none-none-eabi -mattr=+mve.fp,+fp64 -verify-machineinstrs %s -o - | FileCheck %s
; i32
define void @vst2_v2i32(<2 x i32> *%src, <4 x i32> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v2i32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: ldrd r2, r12, [r0]
; CHECK-NEXT: ldrd r3, r0, [r0, #8]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[0], r2
; CHECK-NEXT: vmov.32 q1[0], r3
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[2], r12
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d4, d1
; CHECK-NEXT: vmov.32 q1[2], r0
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s9, s3
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s2, s4
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s3, s5
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s10, s6
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s1, s2
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s11, s7
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s2, s8
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s3, s10
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q0, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <2 x i32>, <2 x i32>* %src, i32 0
%l1 = load <2 x i32>, <2 x i32>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <2 x i32>, <2 x i32>* %src, i32 1
%l2 = load <2 x i32>, <2 x i32>* %s2, align 4
%s = shufflevector <2 x i32> %l1, <2 x i32> %l2, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 1, i32 3>
store <4 x i32> %s, <4 x i32> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v4i32(<4 x i32> *%src, <8 x i32> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v4i32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <4 x i32>, <4 x i32>* %src, i32 0
%l1 = load <4 x i32>, <4 x i32>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <4 x i32>, <4 x i32>* %src, i32 1
%l2 = load <4 x i32>, <4 x i32>* %s2, align 4
%s = shufflevector <4 x i32> %l1, <4 x i32> %l2, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x i32> %s, <8 x i32> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v8i32(<8 x i32> *%src, <16 x i32> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v8i32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q3, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q0, q1}, [r1]!
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q2, q3}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q2, q3}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <8 x i32>, <8 x i32>* %src, i32 0
%l1 = load <8 x i32>, <8 x i32>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <8 x i32>, <8 x i32>* %src, i32 1
%l2 = load <8 x i32>, <8 x i32>* %s2, align 4
%s = shufflevector <8 x i32> %l1, <8 x i32> %l2, <16 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11, i32 4, i32 12, i32 5, i32 13, i32 6, i32 14, i32 7, i32 15>
store <16 x i32> %s, <16 x i32> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v16i32(<16 x i32> *%src, <32 x i32> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v16i32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: .vsave {d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15}
; CHECK-NEXT: vpush {d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15}
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q7, [r0, #64]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #112]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q3, [r0, #96]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q5, [r0, #80]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q6, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q4, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q6, q7}, [r1]
; CHECK-NEXT: add.w r0, r1, #96
; CHECK-NEXT: add.w r2, r1, #64
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q6, q7}, [r1]!
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q4, q5}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q4, q5}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q2, q3}, [r2]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q2, q3}, [r2]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q0, q1}, [r0]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q0, q1}, [r0]
; CHECK-NEXT: vpop {d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15}
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <16 x i32>, <16 x i32>* %src, i32 0
%l1 = load <16 x i32>, <16 x i32>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <16 x i32>, <16 x i32>* %src, i32 1
%l2 = load <16 x i32>, <16 x i32>* %s2, align 4
%s = shufflevector <16 x i32> %l1, <16 x i32> %l2, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23, i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x i32> %s, <32 x i32> *%dst
ret void
}
; i16
define void @vst2_v2i16(<2 x i16> *%src, <4 x i16> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v2i16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: ldrh r3, [r0]
; CHECK-NEXT: ldrh r2, [r0, #4]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[0], r3
; CHECK-NEXT: ldrh.w r12, [r0, #6]
; CHECK-NEXT: ldrh r0, [r0, #2]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[1], r2
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[2], r0
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[3], r12
; CHECK-NEXT: vstrh.32 q0, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <2 x i16>, <2 x i16>* %src, i32 0
%l1 = load <2 x i16>, <2 x i16>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <2 x i16>, <2 x i16>* %src, i32 1
%l2 = load <2 x i16>, <2 x i16>* %s2, align 4
%s = shufflevector <2 x i16> %l1, <2 x i16> %l2, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 1, i32 3>
store <4 x i16> %s, <4 x i16> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v4i16(<4 x i16> *%src, <8 x i16> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v4i16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrh.u32 q0, [r0, #8]
; CHECK-NEXT: vldrh.u32 q1, [r0]
; CHECK-NEXT: vmovnt.i32 q1, q0
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q1, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <4 x i16>, <4 x i16>* %src, i32 0
%l1 = load <4 x i16>, <4 x i16>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <4 x i16>, <4 x i16>* %src, i32 1
%l2 = load <4 x i16>, <4 x i16>* %s2, align 4
%s = shufflevector <4 x i16> %l1, <4 x i16> %l2, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x i16> %s, <8 x i16> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v8i16(<8 x i16> *%src, <16 x i16> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v8i16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vst20.16 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.16 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <8 x i16>, <8 x i16>* %src, i32 0
%l1 = load <8 x i16>, <8 x i16>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <8 x i16>, <8 x i16>* %src, i32 1
%l2 = load <8 x i16>, <8 x i16>* %s2, align 4
%s = shufflevector <8 x i16> %l1, <8 x i16> %l2, <16 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11, i32 4, i32 12, i32 5, i32 13, i32 6, i32 14, i32 7, i32 15>
store <16 x i16> %s, <16 x i16> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v16i16(<16 x i16> *%src, <32 x i16> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v16i16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q3, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vst20.16 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.16 {q0, q1}, [r1]!
; CHECK-NEXT: vst20.16 {q2, q3}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.16 {q2, q3}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <16 x i16>, <16 x i16>* %src, i32 0
%l1 = load <16 x i16>, <16 x i16>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <16 x i16>, <16 x i16>* %src, i32 1
%l2 = load <16 x i16>, <16 x i16>* %s2, align 4
%s = shufflevector <16 x i16> %l1, <16 x i16> %l2, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23, i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x i16> %s, <32 x i16> *%dst
ret void
}
; i8
define void @vst2_v2i8(<2 x i8> *%src, <4 x i8> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v2i8:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: ldrb r2, [r0]
; CHECK-NEXT: ldrb r3, [r0, #2]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[0], r2
; CHECK-NEXT: ldrb.w r12, [r0, #1]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[1], r3
; CHECK-NEXT: ldrb r0, [r0, #3]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[2], r12
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[3], r0
; CHECK-NEXT: vstrb.32 q0, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <2 x i8>, <2 x i8>* %src, i32 0
%l1 = load <2 x i8>, <2 x i8>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <2 x i8>, <2 x i8>* %src, i32 1
%l2 = load <2 x i8>, <2 x i8>* %s2, align 4
%s = shufflevector <2 x i8> %l1, <2 x i8> %l2, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 1, i32 3>
store <4 x i8> %s, <4 x i8> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v4i8(<4 x i8> *%src, <8 x i8> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v4i8:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrb.u32 q0, [r0, #4]
; CHECK-NEXT: vldrb.u32 q1, [r0]
; CHECK-NEXT: vmovnt.i32 q1, q0
; CHECK-NEXT: vstrb.16 q1, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <4 x i8>, <4 x i8>* %src, i32 0
%l1 = load <4 x i8>, <4 x i8>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <4 x i8>, <4 x i8>* %src, i32 1
%l2 = load <4 x i8>, <4 x i8>* %s2, align 4
%s = shufflevector <4 x i8> %l1, <4 x i8> %l2, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x i8> %s, <8 x i8> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v8i8(<8 x i8> *%src, <16 x i8> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v8i8:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrb.u16 q0, [r0, #8]
; CHECK-NEXT: vldrb.u16 q1, [r0]
; CHECK-NEXT: vmovnt.i16 q1, q0
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q1, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <8 x i8>, <8 x i8>* %src, i32 0
%l1 = load <8 x i8>, <8 x i8>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <8 x i8>, <8 x i8>* %src, i32 1
%l2 = load <8 x i8>, <8 x i8>* %s2, align 4
%s = shufflevector <8 x i8> %l1, <8 x i8> %l2, <16 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11, i32 4, i32 12, i32 5, i32 13, i32 6, i32 14, i32 7, i32 15>
store <16 x i8> %s, <16 x i8> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v16i8(<16 x i8> *%src, <32 x i8> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v16i8:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vst20.8 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.8 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <16 x i8>, <16 x i8>* %src, i32 0
%l1 = load <16 x i8>, <16 x i8>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <16 x i8>, <16 x i8>* %src, i32 1
%l2 = load <16 x i8>, <16 x i8>* %s2, align 4
%s = shufflevector <16 x i8> %l1, <16 x i8> %l2, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23, i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x i8> %s, <32 x i8> *%dst
ret void
}
; i64
define void @vst2_v2i64(<2 x i64> *%src, <4 x i64> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v2i64:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d4, d2
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s9, s5
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s10, s0
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s11, s1
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s0, s6
; CHECK-NEXT: vstrb.8 q2, [r1], #16
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s1, s7
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q0, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <2 x i64>, <2 x i64>* %src, i32 0
%l1 = load <2 x i64>, <2 x i64>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <2 x i64>, <2 x i64>* %src, i32 1
%l2 = load <2 x i64>, <2 x i64>* %s2, align 4
%s = shufflevector <2 x i64> %l1, <2 x i64> %l2, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 1, i32 3>
store <4 x i64> %s, <4 x i64> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v4i64(<4 x i64> *%src, <8 x i64> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v4i64:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: .vsave {d8, d9, d10, d11}
; CHECK-NEXT: vpush {d8, d9, d10, d11}
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q4, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d6, d1
; CHECK-NEXT: mov r0, r1
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d10, d3
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s13, s3
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s21, s7
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s6, s8
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s14, s18
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s22, s10
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s2, s16
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s7, s9
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s23, s11
; CHECK-NEXT: vstrb.8 q1, [r0], #48
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s15, s19
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q5, [r1, #16]
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s3, s17
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q3, [r0]
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q0, [r1, #32]
; CHECK-NEXT: vpop {d8, d9, d10, d11}
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <4 x i64>, <4 x i64>* %src, i32 0
%l1 = load <4 x i64>, <4 x i64>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <4 x i64>, <4 x i64>* %src, i32 1
%l2 = load <4 x i64>, <4 x i64>* %s2, align 4
%s = shufflevector <4 x i64> %l1, <4 x i64> %l2, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x i64> %s, <8 x i64> *%dst
ret void
}
; f32
define void @vst2_v2f32(<2 x float> *%src, <4 x float> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v2f32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldr s0, [r0]
; CHECK-NEXT: vldr s4, [r0, #4]
; CHECK-NEXT: vldr s1, [r0, #8]
; CHECK-NEXT: vldr s5, [r0, #12]
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s2, s4
; CHECK-NEXT: vmov.f32 s3, s5
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q0, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <2 x float>, <2 x float>* %src, i32 0
%l1 = load <2 x float>, <2 x float>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <2 x float>, <2 x float>* %src, i32 1
%l2 = load <2 x float>, <2 x float>* %s2, align 4
%s = shufflevector <2 x float> %l1, <2 x float> %l2, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 1, i32 3>
store <4 x float> %s, <4 x float> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v4f32(<4 x float> *%src, <8 x float> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v4f32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <4 x float>, <4 x float>* %src, i32 0
%l1 = load <4 x float>, <4 x float>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <4 x float>, <4 x float>* %src, i32 1
%l2 = load <4 x float>, <4 x float>* %s2, align 4
%s = shufflevector <4 x float> %l1, <4 x float> %l2, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x float> %s, <8 x float> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v8f32(<8 x float> *%src, <16 x float> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v8f32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q3, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q0, q1}, [r1]!
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q2, q3}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q2, q3}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <8 x float>, <8 x float>* %src, i32 0
%l1 = load <8 x float>, <8 x float>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <8 x float>, <8 x float>* %src, i32 1
%l2 = load <8 x float>, <8 x float>* %s2, align 4
%s = shufflevector <8 x float> %l1, <8 x float> %l2, <16 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11, i32 4, i32 12, i32 5, i32 13, i32 6, i32 14, i32 7, i32 15>
store <16 x float> %s, <16 x float> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v16f32(<16 x float> *%src, <32 x float> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v16f32:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: .vsave {d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15}
; CHECK-NEXT: vpush {d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15}
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q7, [r0, #64]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #112]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q3, [r0, #96]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q5, [r0, #80]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q6, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q4, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q6, q7}, [r1]
; CHECK-NEXT: add.w r0, r1, #96
; CHECK-NEXT: add.w r2, r1, #64
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q6, q7}, [r1]!
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q4, q5}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q4, q5}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q2, q3}, [r2]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q2, q3}, [r2]
; CHECK-NEXT: vst20.32 {q0, q1}, [r0]
; CHECK-NEXT: vst21.32 {q0, q1}, [r0]
; CHECK-NEXT: vpop {d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15}
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <16 x float>, <16 x float>* %src, i32 0
%l1 = load <16 x float>, <16 x float>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <16 x float>, <16 x float>* %src, i32 1
%l2 = load <16 x float>, <16 x float>* %s2, align 4
%s = shufflevector <16 x float> %l1, <16 x float> %l2, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23, i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x float> %s, <32 x float> *%dst
ret void
}
; f16
define void @vst2_v2f16(<2 x half> *%src, <4 x half> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v2f16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: ldrd r2, r0, [r0]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[0], r2
; CHECK-NEXT: vmov.32 q1[0], r0
; CHECK-NEXT: vmov r2, s0
; CHECK-NEXT: vmovx.f16 s0, s0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s4
; CHECK-NEXT: vmov.16 q2[0], r2
; CHECK-NEXT: vmov.16 q2[1], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s0
; CHECK-NEXT: vmovx.f16 s0, s4
; CHECK-NEXT: vmov.16 q2[2], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s0
; CHECK-NEXT: vmov.16 q2[3], r0
; CHECK-NEXT: vmov r2, s9
; CHECK-NEXT: vmov r0, s8
; CHECK-NEXT: strd r0, r2, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <2 x half>, <2 x half>* %src, i32 0
%l1 = load <2 x half>, <2 x half>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <2 x half>, <2 x half>* %src, i32 1
%l2 = load <2 x half>, <2 x half>* %s2, align 4
%s = shufflevector <2 x half> %l1, <2 x half> %l2, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 1, i32 3>
store <4 x half> %s, <4 x half> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v4f16(<4 x half> *%src, <8 x half> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v4f16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: ldm.w r0, {r2, r3, r12}
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[0], r12
; CHECK-NEXT: ldr r0, [r0, #12]
; CHECK-NEXT: vmov.32 q2[0], r2
; CHECK-NEXT: vmov.32 q2[1], r3
; CHECK-NEXT: vmov.32 q0[1], r0
; CHECK-NEXT: vmov r2, s8
; CHECK-NEXT: vmovx.f16 s12, s8
; CHECK-NEXT: vmov r0, s0
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[0], r2
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[1], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s12
; CHECK-NEXT: vmovx.f16 s12, s0
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[2], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s12
; CHECK-NEXT: vmovx.f16 s8, s9
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[3], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s9
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[4], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s1
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[5], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s8
; CHECK-NEXT: vmovx.f16 s0, s1
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[6], r0
; CHECK-NEXT: vmov r0, s0
; CHECK-NEXT: vmov.16 q1[7], r0
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q1, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <4 x half>, <4 x half>* %src, i32 0
%l1 = load <4 x half>, <4 x half>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <4 x half>, <4 x half>* %src, i32 1
%l2 = load <4 x half>, <4 x half>* %s2, align 4
%s = shufflevector <4 x half> %l1, <4 x half> %l2, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x half> %s, <8 x half> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v8f16(<8 x half> *%src, <16 x half> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v8f16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0]
; CHECK-NEXT: vst20.16 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.16 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <8 x half>, <8 x half>* %src, i32 0
%l1 = load <8 x half>, <8 x half>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <8 x half>, <8 x half>* %src, i32 1
%l2 = load <8 x half>, <8 x half>* %s2, align 4
%s = shufflevector <8 x half> %l1, <8 x half> %l2, <16 x i32> <i32 0, i32 8, i32 1, i32 9, i32 2, i32 10, i32 3, i32 11, i32 4, i32 12, i32 5, i32 13, i32 6, i32 14, i32 7, i32 15>
store <16 x half> %s, <16 x half> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v16f16(<16 x half> *%src, <32 x half> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v16f16:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q3, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vst20.16 {q2, q3}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.16 {q2, q3}, [r1]!
; CHECK-NEXT: vst20.16 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: vst21.16 {q0, q1}, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <16 x half>, <16 x half>* %src, i32 0
%l1 = load <16 x half>, <16 x half>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <16 x half>, <16 x half>* %src, i32 1
%l2 = load <16 x half>, <16 x half>* %s2, align 4
%s = shufflevector <16 x half> %l1, <16 x half> %l2, <32 x i32> <i32 0, i32 16, i32 1, i32 17, i32 2, i32 18, i32 3, i32 19, i32 4, i32 20, i32 5, i32 21, i32 6, i32 22, i32 7, i32 23, i32 8, i32 24, i32 9, i32 25, i32 10, i32 26, i32 11, i32 27, i32 12, i32 28, i32 13, i32 29, i32 14, i32 30, i32 15, i32 31>
store <32 x half> %s, <32 x half> *%dst
ret void
}
; f64
define void @vst2_v2f64(<2 x double> *%src, <4 x double> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v2f64:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d4, d3
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d5, d1
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d3, d0
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q2, [r1, #16]
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q1, [r1]
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <2 x double>, <2 x double>* %src, i32 0
%l1 = load <2 x double>, <2 x double>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <2 x double>, <2 x double>* %src, i32 1
%l2 = load <2 x double>, <2 x double>* %s2, align 4
%s = shufflevector <2 x double> %l1, <2 x double> %l2, <4 x i32> <i32 0, i32 2, i32 1, i32 3>
store <4 x double> %s, <4 x double> *%dst
ret void
}
define void @vst2_v4f64(<4 x double> *%src, <8 x double> *%dst) {
; CHECK-LABEL: vst2_v4f64:
; CHECK: @ %bb.0: @ %entry
; CHECK-NEXT: .vsave {d8, d9}
; CHECK-NEXT: vpush {d8, d9}
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q2, [r0]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q0, [r0, #32]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q3, [r0, #16]
; CHECK-NEXT: vldrw.u32 q1, [r0, #48]
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d8, d4
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d9, d0
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d0, d5
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q4, [r1]
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d4, d6
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q0, [r1, #16]
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d5, d2
; CHECK-NEXT: vmov.f64 d2, d7
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q2, [r1, #32]
; CHECK-NEXT: vstrw.32 q1, [r1, #48]
; CHECK-NEXT: vpop {d8, d9}
; CHECK-NEXT: bx lr
entry:
%s1 = getelementptr <4 x double>, <4 x double>* %src, i32 0
%l1 = load <4 x double>, <4 x double>* %s1, align 4
%s2 = getelementptr <4 x double>, <4 x double>* %src, i32 1
%l2 = load <4 x double>, <4 x double>* %s2, align 4
%s = shufflevector <4 x double> %l1, <4 x double> %l2, <8 x i32> <i32 0, i32 4, i32 1, i32 5, i32 2, i32 6, i32 3, i32 7>
store <8 x double> %s, <8 x double> *%dst
ret void
}