blob: 0e094cbe48ae33e462f3f5e9d6e8bb312ce1e89b [file] [log] [blame]
; RUN: llc -march=mipsel -mattr=mips16 -relocation-model=pic -O3 < %s | FileCheck %s -check-prefix=16
@iiii = global i32 103, align 4
@jjjj = global i32 4, align 4
@kkkk = common global i32 0, align 4
@llll = common global i32 0, align 4
define void @test() nounwind {
entry:
%0 = load i32, i32* @iiii, align 4
%1 = load i32, i32* @jjjj, align 4
%div = udiv i32 %0, %1
store i32 %div, i32* @kkkk, align 4
%rem = urem i32 %0, %1
; 16: divu $zero, ${{[0-9]+}}, ${{[0-9]+}}
; 16: mflo ${{[0-9]+}}
; 16: mfhi ${{[0-9]+}}
store i32 %rem, i32* @llll, align 4
ret void
}