blob: 8d59050f0d356ad73b52006f4ee4894a1506a555 [file] [log] [blame]
; RUN: llc < %s -march=avr | FileCheck %s
; CHECK-LABEL: shift_i64_i64
define i64 @shift_i64_i64(i64 %a, i64 %b) {
; CHECK: call __ashldi3
%result = shl i64 %a, %b
ret i64 %result
}