blob: f2178ec1a18c9e9653613a5dbe0afb79accdd147 [file] [log] [blame]
# Irish translations for opcodes.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Kevin Patrick Scannell <scannell@SLU.EDU>, 2005, 2006, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: opcodes 2.18.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-09 15:56+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-10 18:42-0500\n"
"Last-Translator: Kevin Scannell <kscanne@gmail.com>\n"
"Language-Team: Irish <gaeilge-gnulinux@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: alpha-opc.c:155
msgid "branch operand unaligned"
msgstr "oibreann brainse gan ailíniú"
#: alpha-opc.c:171 alpha-opc.c:187
msgid "jump hint unaligned"
msgstr "leid léime gan ailíniú"
#: arc-dis.c:77
msgid "Illegal limm reference in last instruction!\n"
msgstr "Tagairt neamhcheadaithe limm sa treoir is déanaí!\n"
#: arc-opc.c:386
msgid "unable to fit different valued constants into instruction"
msgstr "ní féidir tairisigh le luachanna difriúla a chur isteach sa treoir"
#: arc-opc.c:395
msgid "auxiliary register not allowed here"
msgstr "ní cheadaítear tabhall cúntach anseo"
#: arc-opc.c:401 arc-opc.c:418
msgid "attempt to set readonly register"
msgstr "rinneadh iarracht ar thabhall inléite amháin a shocrú"
#: arc-opc.c:406 arc-opc.c:423
msgid "attempt to read writeonly register"
msgstr "rinneadh iarracht ar thabhall inscríofa amháin a léamh"
#: arc-opc.c:428
#, c-format
msgid "invalid register number `%d'"
msgstr "uimhir neamhbhailí `%d' ar thabhall"
#: arc-opc.c:594 arc-opc.c:645 arc-opc.c:673
msgid "too many long constants"
msgstr "an iomarca tairiseach fada"
#: arc-opc.c:668
msgid "too many shimms in load"
msgstr "an iomarca shimmeanna le linn luchtaithe"
#. Do we have a limm already?
#: arc-opc.c:781
msgid "impossible store"
msgstr "stóráil dhodhéanta"
#: arc-opc.c:814
msgid "st operand error"
msgstr "earráid le hoibreann st"
#: arc-opc.c:818 arc-opc.c:860
msgid "address writeback not allowed"
msgstr "ní cheadaítear ais-scríobh an tseolta"
#: arc-opc.c:822
msgid "store value must be zero"
msgstr "caithfidh luach an stóir a bheith nialas"
#: arc-opc.c:847
msgid "invalid load/shimm insn"
msgstr "insn luchtaithe/shimm neamhbhailí"
#: arc-opc.c:856
msgid "ld operand error"
msgstr "earráid le hoibreann ld"
#: arc-opc.c:943
msgid "jump flags, but no .f seen"
msgstr "bratacha léime, ach ní fhacthas .f ar bith"
#: arc-opc.c:946
msgid "jump flags, but no limm addr"
msgstr "bratacha léime, ach gan seoladh limm"
#: arc-opc.c:949
msgid "flag bits of jump address limm lost"
msgstr "cailleadh giotáin bhrataí den seoladh léime limm"
#: arc-opc.c:952
msgid "attempt to set HR bits"
msgstr "rinneadh iarracht giotáin HR a shocrú"
#: arc-opc.c:955
msgid "bad jump flags value"
msgstr "luach neamhbhailí ar bhratacha léime"
#: arc-opc.c:988
msgid "branch address not on 4 byte boundary"
msgstr "seoladh brainse gan a bheith ar theorainn 4 bheart"
#: arc-opc.c:1024
msgid "must specify .jd or no nullify suffix"
msgstr "ní mór duit .jd nó iarmhír gan neamhniú a shonrú"
#: arm-dis.c:1808
msgid "<illegal precision>"
msgstr "<beachtas neamhcheadaithe>"
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: arm-dis.c:3818
#, c-format
msgid "Unrecognised register name set: %s\n"
msgstr "Tacar anaithnid d'ainmneacha taibhle: %s\n"
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: arm-dis.c:3826
#, c-format
msgid "Unrecognised disassembler option: %s\n"
msgstr "Rogha anaithnid dídhíolamóra: %s\n"
#: arm-dis.c:4238
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following ARM specific disassembler options are supported for use with\n"
"the -M switch:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna seo a leanas, atá sainiúil do ARM agus le húsáid in éineacht\n"
"leis an rogha -M:\n"
#: avr-dis.c:115 avr-dis.c:125
#, c-format
msgid "undefined"
msgstr "gan sainmhíniú"
#: avr-dis.c:187
#, c-format
msgid "Internal disassembler error"
msgstr "Earráid inmheánach dídhíolamóra"
#: avr-dis.c:236
#, c-format
msgid "unknown constraint `%c'"
msgstr "iallach anaithnid `%c'"
#: cgen-asm.c:336 fr30-ibld.c:200 frv-ibld.c:200 ip2k-ibld.c:200
#: iq2000-ibld.c:200 m32c-ibld.c:200 m32r-ibld.c:200 mep-ibld.c:200
#: mt-ibld.c:200 openrisc-ibld.c:200 xc16x-ibld.c:200 xstormy16-ibld.c:200
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %ld)"
msgstr "oibreann as raon (níl %ld idir %ld agus %ld)"
#: cgen-asm.c:358
#, c-format
msgid "operand out of range (%lu not between %lu and %lu)"
msgstr "oibreann as raon (níl %lu idir %lu agus %lu)"
#: d30v-dis.c:255
#, c-format
msgid "<unknown register %d>"
msgstr "<tabhall anaithnid %d>"
#. Can't happen.
#: dis-buf.c:59
#, c-format
msgid "Unknown error %d\n"
msgstr "Earráid anaithnid %d\n"
#: dis-buf.c:68
#, c-format
msgid "Address 0x%s is out of bounds.\n"
msgstr "Tá an seoladh 0x%s thar teorainn.\n"
#: fr30-asm.c:93 m32c-asm.c:877 m32c-asm.c:884
msgid "Register number is not valid"
msgstr "uimhir neamhbhailí ar an tabhall"
#: fr30-asm.c:95
msgid "Register must be between r0 and r7"
msgstr "Caithfidh an tabhall a bheith idir r0 agus r7"
#: fr30-asm.c:97
msgid "Register must be between r8 and r15"
msgstr "Caithfidh an tabhall a bheith idir r8 agus r15"
#: fr30-asm.c:116 m32c-asm.c:915
msgid "Register list is not valid"
msgstr "Níl liosta na dtaibhle bailí"
#: fr30-asm.c:310 frv-asm.c:1263 ip2k-asm.c:511 iq2000-asm.c:459
#: m32c-asm.c:1589 m32r-asm.c:328 mep-asm.c:1001 mt-asm.c:595
#: openrisc-asm.c:241 xc16x-asm.c:376 xstormy16-asm.c:276
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while parsing.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn parsála.\n"
#: fr30-asm.c:361 frv-asm.c:1314 ip2k-asm.c:562 iq2000-asm.c:510
#: m32c-asm.c:1640 m32r-asm.c:379 mep-asm.c:1052 mt-asm.c:646
#: openrisc-asm.c:292 xc16x-asm.c:427 xstormy16-asm.c:327
msgid "missing mnemonic in syntax string"
msgstr "neamónach ar iarraidh i dteaghrán comhréire"
#. We couldn't parse it.
#: fr30-asm.c:496 fr30-asm.c:500 fr30-asm.c:587 fr30-asm.c:688 frv-asm.c:1449
#: frv-asm.c:1453 frv-asm.c:1540 frv-asm.c:1641 ip2k-asm.c:697 ip2k-asm.c:701
#: ip2k-asm.c:788 ip2k-asm.c:889 iq2000-asm.c:645 iq2000-asm.c:649
#: iq2000-asm.c:736 iq2000-asm.c:837 m32c-asm.c:1775 m32c-asm.c:1779
#: m32c-asm.c:1866 m32c-asm.c:1967 m32r-asm.c:514 m32r-asm.c:518
#: m32r-asm.c:605 m32r-asm.c:706 mep-asm.c:1187 mep-asm.c:1191 mep-asm.c:1278
#: mep-asm.c:1379 mt-asm.c:781 mt-asm.c:785 mt-asm.c:872 mt-asm.c:973
#: openrisc-asm.c:427 openrisc-asm.c:431 openrisc-asm.c:518 openrisc-asm.c:619
#: xc16x-asm.c:562 xc16x-asm.c:566 xc16x-asm.c:653 xc16x-asm.c:754
#: xstormy16-asm.c:462 xstormy16-asm.c:466 xstormy16-asm.c:553
#: xstormy16-asm.c:654
msgid "unrecognized instruction"
msgstr "treoir anaithnid"
#: fr30-asm.c:543 frv-asm.c:1496 ip2k-asm.c:744 iq2000-asm.c:692
#: m32c-asm.c:1822 m32r-asm.c:561 mep-asm.c:1234 mt-asm.c:828
#: openrisc-asm.c:474 xc16x-asm.c:609 xstormy16-asm.c:509
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found `%c')"
msgstr "earráid chomhréire (bhíothas ag súil le `%c', fuarthas `%c')"
#: fr30-asm.c:553 frv-asm.c:1506 ip2k-asm.c:754 iq2000-asm.c:702
#: m32c-asm.c:1832 m32r-asm.c:571 mep-asm.c:1244 mt-asm.c:838
#: openrisc-asm.c:484 xc16x-asm.c:619 xstormy16-asm.c:519
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found end of instruction)"
msgstr "earráid chomhréire (bhíothas ag súil le `%c', fuarthas deireadh na treorach)"
#: fr30-asm.c:581 frv-asm.c:1534 ip2k-asm.c:782 iq2000-asm.c:730
#: m32c-asm.c:1860 m32r-asm.c:599 mep-asm.c:1272 mt-asm.c:866
#: openrisc-asm.c:512 xc16x-asm.c:647 xstormy16-asm.c:547
msgid "junk at end of line"
msgstr "bruscar ag deireadh na líne"
#: fr30-asm.c:687 frv-asm.c:1640 ip2k-asm.c:888 iq2000-asm.c:836
#: m32c-asm.c:1966 m32r-asm.c:705 mep-asm.c:1378 mt-asm.c:972
#: openrisc-asm.c:618 xc16x-asm.c:753 xstormy16-asm.c:653
msgid "unrecognized form of instruction"
msgstr "foirm anaithnid de threoir"
#: fr30-asm.c:699 frv-asm.c:1652 ip2k-asm.c:900 iq2000-asm.c:848
#: m32c-asm.c:1978 m32r-asm.c:717 mep-asm.c:1390 mt-asm.c:984
#: openrisc-asm.c:630 xc16x-asm.c:765 xstormy16-asm.c:665
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s...'"
msgstr "drochthreoir `%.50s...'"
#: fr30-asm.c:702 frv-asm.c:1655 ip2k-asm.c:903 iq2000-asm.c:851
#: m32c-asm.c:1981 m32r-asm.c:720 mep-asm.c:1393 mt-asm.c:987
#: openrisc-asm.c:633 xc16x-asm.c:768 xstormy16-asm.c:668
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s'"
msgstr "drochthreoir `%.50s'"
#. Default text to print if an instruction isn't recognized.
#: fr30-dis.c:41 frv-dis.c:41 ip2k-dis.c:41 iq2000-dis.c:41 m32c-dis.c:41
#: m32r-dis.c:41 mep-dis.c:41 mmix-dis.c:278 mt-dis.c:41 openrisc-dis.c:41
#: xc16x-dis.c:41 xstormy16-dis.c:41
msgid "*unknown*"
msgstr "*anaithnid*"
#: fr30-dis.c:299 frv-dis.c:396 ip2k-dis.c:288 iq2000-dis.c:189 m32c-dis.c:891
#: m32r-dis.c:256 mep-dis.c:776 mt-dis.c:290 openrisc-dis.c:135
#: xc16x-dis.c:375 xstormy16-dis.c:168
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while printing insn.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn priontála insn.\n"
#: fr30-ibld.c:163 frv-ibld.c:163 ip2k-ibld.c:163 iq2000-ibld.c:163
#: m32c-ibld.c:163 m32r-ibld.c:163 mep-ibld.c:163 mt-ibld.c:163
#: openrisc-ibld.c:163 xc16x-ibld.c:163 xstormy16-ibld.c:163
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %lu)"
msgstr "oibreann as raon (níl %ld idir %ld agus %lu)"
#: fr30-ibld.c:184 frv-ibld.c:184 ip2k-ibld.c:184 iq2000-ibld.c:184
#: m32c-ibld.c:184 m32r-ibld.c:184 mep-ibld.c:184 mt-ibld.c:184
#: openrisc-ibld.c:184 xc16x-ibld.c:184 xstormy16-ibld.c:184
#, c-format
msgid "operand out of range (0x%lx not between 0 and 0x%lx)"
msgstr "oibreann as raon (níl 0x%lx idir 0 agus 0x%lx)"
#: fr30-ibld.c:726 frv-ibld.c:852 ip2k-ibld.c:603 iq2000-ibld.c:709
#: m32c-ibld.c:1727 m32r-ibld.c:661 mep-ibld.c:1024 mt-ibld.c:745
#: openrisc-ibld.c:629 xc16x-ibld.c:748 xstormy16-ibld.c:674
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while building insn.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn tógála insn.\n"
#: fr30-ibld.c:931 frv-ibld.c:1169 ip2k-ibld.c:678 iq2000-ibld.c:884
#: m32c-ibld.c:2888 m32r-ibld.c:798 mep-ibld.c:1444 mt-ibld.c:965
#: openrisc-ibld.c:729 xc16x-ibld.c:968 xstormy16-ibld.c:820
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while decoding insn.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d le linn díchódaithe insn.\n"
#: fr30-ibld.c:1077 frv-ibld.c:1447 ip2k-ibld.c:752 iq2000-ibld.c:1015
#: m32c-ibld.c:3505 m32r-ibld.c:911 mep-ibld.c:1737 mt-ibld.c:1165
#: openrisc-ibld.c:806 xc16x-ibld.c:1189 xstormy16-ibld.c:930
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting int operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann slánuimhriúil á fháil.\n"
#: fr30-ibld.c:1205 frv-ibld.c:1707 ip2k-ibld.c:808 iq2000-ibld.c:1128
#: m32c-ibld.c:4104 m32r-ibld.c:1006 mep-ibld.c:2012 mt-ibld.c:1347
#: openrisc-ibld.c:865 xc16x-ibld.c:1392 xstormy16-ibld.c:1022
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting vma operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann vma á fháil.\n"
#: fr30-ibld.c:1336 frv-ibld.c:1974 ip2k-ibld.c:867 iq2000-ibld.c:1248
#: m32c-ibld.c:4691 m32r-ibld.c:1107 mep-ibld.c:2271 mt-ibld.c:1536
#: openrisc-ibld.c:931 xc16x-ibld.c:1596 xstormy16-ibld.c:1121
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting int operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann slánuimhriúil á shocrú.\n"
#: fr30-ibld.c:1457 frv-ibld.c:2231 ip2k-ibld.c:916 iq2000-ibld.c:1358
#: m32c-ibld.c:5268 m32r-ibld.c:1198 mep-ibld.c:2520 mt-ibld.c:1715
#: openrisc-ibld.c:987 xc16x-ibld.c:1790 xstormy16-ibld.c:1210
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting vma operand.\n"
msgstr "Réimse anaithnid %d agus oibreann vma á shocrú.\n"
#: frv-asm.c:608
msgid "missing `]'"
msgstr "`]' ar iarraidh"
#: frv-asm.c:611 frv-asm.c:621
msgid "Special purpose register number is out of range"
msgstr "Uimhir thabhall sainchuspóirigh as raon"
#: frv-asm.c:908
msgid "Value of A operand must be 0 or 1"
msgstr "caithfidh luach an oibrinn A a bheith 0 nó 1"
#: frv-asm.c:944
msgid "register number must be even"
msgstr "caithfidh uimhir an tabhaill a bheith cothrom"
#. -- assembler routines inserted here.
#. -- asm.c
#: frv-asm.c:972 iq2000-asm.c:56 m32c-asm.c:141 m32c-asm.c:237 m32c-asm.c:279
#: m32c-asm.c:338 m32c-asm.c:360 m32r-asm.c:53 mep-asm.c:232 mep-asm.c:250
#: mep-asm.c:265 mep-asm.c:280 mep-asm.c:292 openrisc-asm.c:54
msgid "missing `)'"
msgstr "`)' ar iarraidh"
#: h8300-dis.c:327
#, c-format
msgid "Hmmmm 0x%x"
msgstr "Hmmmm 0x%x"
#: h8300-dis.c:708
#, c-format
msgid "Don't understand 0x%x \n"
msgstr "Ní thuigim 0x%x \n"
#: h8500-dis.c:124
#, c-format
msgid "can't cope with insert %d\n"
msgstr "ní féidir déileáil le hionsá %d\n"
#. Couldn't understand anything.
#: h8500-dis.c:324
#, c-format
msgid "%02x\t\t*unknown*"
msgstr "%02x\t\t*anaithnid*"
#: i386-dis.c:9545
msgid "<internal disassembler error>"
msgstr "<earráid inmheánach dídhíolamóra>"
#: i386-dis.c:9776
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following i386/x86-64 specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna dídhíolamóra seo a leanas, atá sainiúil do\n"
"i386/x86-64 agus le húsáid in éineacht leis an rogha -M (ba chóir roghanna\n"
"iomadúla a bheith scartha le camóga):\n"
#: i386-dis.c:9780
#, c-format
msgid " x86-64 Disassemble in 64bit mode\n"
msgstr " x86-64 Dídhíolaim sa mhód 64-giotán\n"
#: i386-dis.c:9781
#, c-format
msgid " i386 Disassemble in 32bit mode\n"
msgstr " i386 Dídhíolaim sa mhód 32-giotán\n"
#: i386-dis.c:9782
#, c-format
msgid " i8086 Disassemble in 16bit mode\n"
msgstr " i8086 Dídhíolaim sa mhód 16-giotán\n"
#: i386-dis.c:9783
#, c-format
msgid " att Display instruction in AT&T syntax\n"
msgstr " att Taispeáin treoir de réir comhréire AT&T\n"
#: i386-dis.c:9784
#, c-format
msgid " intel Display instruction in Intel syntax\n"
msgstr " intel Taispeáin treoir de réir comhréire Intel\n"
#: i386-dis.c:9785
#, c-format
msgid ""
" att-mnemonic\n"
" Display instruction in AT&T mnemonic\n"
msgstr ""
" att-mnemonic\n"
" Taispeáin treoir de réir neamónach AT&T\n"
#: i386-dis.c:9787
#, c-format
msgid ""
" intel-mnemonic\n"
" Display instruction in Intel mnemonic\n"
msgstr ""
" intel-mnemonic\n"
" Taispeáin treoir de réir neamónach Intel\n"
#: i386-dis.c:9789
#, c-format
msgid " addr64 Assume 64bit address size\n"
msgstr " addr64 Glac le seoltaí 64-giotán\n"
#: i386-dis.c:9790
#, c-format
msgid " addr32 Assume 32bit address size\n"
msgstr " addr32 Glac le seoltaí 32-giotán\n"
#: i386-dis.c:9791
#, c-format
msgid " addr16 Assume 16bit address size\n"
msgstr " addr16 Glac le seoltaí 16-giotán\n"
#: i386-dis.c:9792
#, c-format
msgid " data32 Assume 32bit data size\n"
msgstr " data32 Glac le sonraí 32-giotán\n"
#: i386-dis.c:9793
#, c-format
msgid " data16 Assume 16bit data size\n"
msgstr " data16 Glac le sonraí 16-giotán\n"
#: i386-dis.c:9794
#, c-format
msgid " suffix Always display instruction suffix in AT&T syntax\n"
msgstr " suffix Taispeáin iarmhír threorach i gcomhréir AT&T i gcónaí\n"
#: i386-gen.c:411 ia64-gen.c:307
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Earráid: "
#: i386-gen.c:510
#, c-format
msgid "%s: %d: Unknown bitfield: %s\n"
msgstr "%s: %d: Réimse anaithnid giotán: %s\n"
#: i386-gen.c:674
#, c-format
msgid "can't find i386-opc.tbl for reading, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-opc.tbl a aimsiú chun é a léamh, errno = %s\n"
#: i386-gen.c:851
#, c-format
msgid "can't find i386-reg.tbl for reading, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-reg.tbl a aimsiú chun é a léamh, errno = %s\n"
#: i386-gen.c:943
#, c-format
msgid "can't create i386-init.h, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-init.h a chruthú, errno = %s\n"
#: i386-gen.c:1032 ia64-gen.c:2850
#, c-format
msgid "unable to change directory to \"%s\", errno = %s\n"
msgstr "ní féidir an chomhadlann reatha a athrú go \"%s\", errno = %s\n"
#: i386-gen.c:1039
#, c-format
msgid "%d unused bits in i386_cpu_flags.\n"
msgstr "%d giotán neamhúsáidte i i386_cpu_flags.\n"
#: i386-gen.c:1046
#, c-format
msgid "%d unused bits in i386_operand_type.\n"
msgstr "%d giotán neamhúsáidte i i386_operand_type.\n"
#: i386-gen.c:1060
#, c-format
msgid "can't create i386-tbl.h, errno = %s\n"
msgstr "ní féidir i386-tbl.h a chruthú, errno = %s\n"
#: ia64-gen.c:320
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Rabhadh: "
#: ia64-gen.c:506 ia64-gen.c:740
#, c-format
msgid "multiple note %s not handled\n"
msgstr "ilnóta %s gan láimhseáil\n"
#: ia64-gen.c:617
msgid "can't find ia64-ic.tbl for reading\n"
msgstr "ní féidir ia64-ic.tbl a oscailt chun é a léamh\n"
#: ia64-gen.c:822
#, c-format
msgid "can't find %s for reading\n"
msgstr "ní féidir %s a oscailt chun é a léamh\n"
#: ia64-gen.c:1046
#, c-format
msgid ""
"most recent format '%s'\n"
"appears more restrictive than '%s'\n"
msgstr ""
"is cosúil go bhfuil an fhormáid is\n"
"déanaí '%s' níos sriantaí ná '%s'\n"
#: ia64-gen.c:1057
#, c-format
msgid "overlapping field %s->%s\n"
msgstr "réimse forluite %s->%s\n"
#: ia64-gen.c:1254
#, c-format
msgid "overwriting note %d with note %d (IC:%s)\n"
msgstr "nóta %d á fhorscríobh le nóta %d (IC:%s)\n"
#: ia64-gen.c:1459
#, c-format
msgid "don't know how to specify %% dependency %s\n"
msgstr "níl a fhios agam conas a shonraítear spleáchas %% %s\n"
#: ia64-gen.c:1481
#, c-format
msgid "Don't know how to specify # dependency %s\n"
msgstr "Níl a fhios agam conas a shonraítear spleáchas # %s\n"
#: ia64-gen.c:1520
#, c-format
msgid "IC:%s [%s] has no terminals or sub-classes\n"
msgstr "níl teirminéil ná fo-aicmí ag IC:%s [%s]\n"
#: ia64-gen.c:1523
#, c-format
msgid "IC:%s has no terminals or sub-classes\n"
msgstr "níl teirminéil ná fo-aicmí ag IC:%s\n"
#: ia64-gen.c:1532
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s [%s]"
msgstr "níl aon insn mapáilte go díreach go IC teirminéalach %s [%s]"
#: ia64-gen.c:1535
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s\n"
msgstr "níl aon insn mapáilte go díreach go IC teirminéalach %s\n"
#: ia64-gen.c:1546
#, c-format
msgid "class %s is defined but not used\n"
msgstr "sainmhíníodh an aicme %s, ach níor baineadh úsáid as\n"
#: ia64-gen.c:1559
#, c-format
msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks\n"
msgstr "Rabhadh: níl aon tástálacha ag rsrc %s (%s)\n"
#: ia64-gen.c:1562
#, c-format
msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks or regs\n"
msgstr "Rabhadh: níl aon tástálacha ná clárúcháin ag rsrc %s (%s)\n"
#: ia64-gen.c:1566
#, c-format
msgid "rsrc %s (%s) has no regs\n"
msgstr "níl aon tabhall ag acmhainn %s (%s)\n"
#: ia64-gen.c:2478
#, c-format
msgid "IC note %d in opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr "Nóta IC %d sa chód oibríochta %s (IC:%s) i gcoinbhleacht le hacmhainn %s nóta %d\n"
#: ia64-gen.c:2506
#, c-format
msgid "IC note %d for opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr "Nóta IC %d le haghaidh cóid oibríochta %s (IC:%s) i gcoinbhleacht le hacmhainn %s nóta %d\n"
#: ia64-gen.c:2520
#, c-format
msgid "opcode %s has no class (ops %d %d %d)\n"
msgstr "níl aicme ar bith ag cód oibríochta %s (oibrinn %d %d %d)\n"
#. We've been passed a w. Return with an error message so that
#. cgen will try the next parsing option.
#: ip2k-asm.c:81
msgid "W keyword invalid in FR operand slot."
msgstr "is neamhbhailí é lorgfhocal W i sliotán oibrinn FR."
#. Invalid offset present.
#: ip2k-asm.c:106
msgid "offset(IP) is not a valid form"
msgstr "is neamhbhailí é an fhoirm fritháireamh(IP)"
#. Found something there in front of (DP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:154
msgid "(DP) offset out of range."
msgstr "fritháireamh (DP) as raon."
#. Found something there in front of (SP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:195
msgid "(SP) offset out of range."
msgstr "fritháireamh (SP) as raon."
#: ip2k-asm.c:211
msgid "illegal use of parentheses"
msgstr "úsáid neamhcheadaithe de lúibíní"
#: ip2k-asm.c:218
msgid "operand out of range (not between 1 and 255)"
msgstr "oibreann as raon (nach bhfuil idir 1 agus 255)"
#. Something is very wrong. opindex has to be one of the above.
#: ip2k-asm.c:242
msgid "parse_addr16: invalid opindex."
msgstr "parse_addr16: innéacs neamhbhailí oibrinn."
#: ip2k-asm.c:296
msgid "Byte address required. - must be even."
msgstr "Seoladh birt de dhíth. - ní mór dó a bheith cothrom."
#: ip2k-asm.c:305
msgid "cgen_parse_address returned a symbol. Literal required."
msgstr "d'fhill cgen_parse_address siombail. Tá gá le teaghrán litriúil."
#: ip2k-asm.c:360
msgid "percent-operator operand is not a symbol"
msgstr "níl an t-oibreann céatadáin ina shiombail"
#: ip2k-asm.c:413
msgid "Attempt to find bit index of 0"
msgstr "Rinneadh iarracht innéacs giotáin 0 a aimsiú"
#: iq2000-asm.c:112 iq2000-asm.c:142
msgid "immediate value cannot be register"
msgstr "ní féidir an luach láithreach a bheith tabhall"
#: iq2000-asm.c:123 iq2000-asm.c:153
msgid "immediate value out of range"
msgstr "luach láithreach as raon"
#: iq2000-asm.c:182
msgid "21-bit offset out of range"
msgstr "fritháireamh 21-giotán as raon"
#: m10200-dis.c:158 m10300-dis.c:582
#, c-format
msgid "unknown\t0x%04lx"
msgstr "anaithnid\t0x%04lx"
#: m10200-dis.c:328
#, c-format
msgid "unknown\t0x%02lx"
msgstr "anaithnid\t0x%02lx"
#: m32c-asm.c:117
msgid "imm:6 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach imm:6 as raon"
#: m32c-asm.c:147
#, c-format
msgid "%dsp8() takes a symbolic address, not a number"
msgstr "glacann %dsp8() le seoladh siombalach, ní ghlacann sé le huimhir"
#: m32c-asm.c:160 m32c-asm.c:164 m32c-asm.c:255
msgid "dsp:8 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:8 as raon"
#: m32c-asm.c:185 m32c-asm.c:189
msgid "Immediate is out of range -8 to 7"
msgstr "Luach láithreach as raon -8 go dtí 7"
#: m32c-asm.c:210 m32c-asm.c:214
msgid "Immediate is out of range -7 to 8"
msgstr "Luach láithreach as raon -7 go dtí 8"
#: m32c-asm.c:285
#, c-format
msgid "%dsp16() takes a symbolic address, not a number"
msgstr "glacann %dsp16() le seoladh siombalach, ní ghlacann sé le huimhir"
#: m32c-asm.c:308 m32c-asm.c:315 m32c-asm.c:378
msgid "dsp:16 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:16 as raon"
#: m32c-asm.c:404
msgid "dsp:20 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:20 as raon"
#: m32c-asm.c:430 m32c-asm.c:450
msgid "dsp:24 immediate is out of range"
msgstr "luach láithreach dsp:24 as raon"
#: m32c-asm.c:483
msgid "immediate is out of range 1-2"
msgstr "luach láithreach as raon 1-2"
#: m32c-asm.c:501
msgid "immediate is out of range 1-8"
msgstr "luach láithreach as raon 1-8"
#: m32c-asm.c:519
msgid "immediate is out of range 0-7"
msgstr "luach láithreach as raon 0-7"
#: m32c-asm.c:555
msgid "immediate is out of range 2-9"
msgstr "luach láithreach as raon 2-9"
#: m32c-asm.c:573
msgid "Bit number for indexing general register is out of range 0-15"
msgstr "Uimhir ghiotáin le haghaidh innéacsú tabhall ginearálta as raon 0-15"
#: m32c-asm.c:611 m32c-asm.c:667
msgid "bit,base is out of range"
msgstr "giotán,bunuimhir as raon"
#: m32c-asm.c:618 m32c-asm.c:623 m32c-asm.c:671
msgid "bit,base out of range for symbol"
msgstr "giotán,bunuimhir as raon le haghaidh na siombaile"
#: m32c-asm.c:807
msgid "not a valid r0l/r0h pair"
msgstr "cúpla neamhbhailí r0l/r0h"
#: m32c-asm.c:837
msgid "Invalid size specifier"
msgstr "Sonraitheoir neamhbhailí méide"
#: m68k-dis.c:1163
#, c-format
msgid "<function code %d>"
msgstr "<cód feidhme %d>"
#: m68k-dis.c:1320
#, c-format
msgid "<internal error in opcode table: %s %s>\n"
msgstr "<earráid inmheánach sa tábla de chóid oibríochta: %s %s>\n"
#: m88k-dis.c:679
#, c-format
msgid "# <dis error: %08lx>"
msgstr "# <earráid dis: %08lx>"
#: mep-asm.c:114
msgid "Only $tp or $13 allowed for this opcode"
msgstr "Ní cheadaítear ach $tp nó $13 leis an gcód oibríochta seo"
#: mep-asm.c:128
msgid "Only $sp or $15 allowed for this opcode"
msgstr "Ní cheadaítear ach $sp nó $15 leis an gcód oibríochta seo"
#: mep-asm.c:299 mep-asm.c:455
#, c-format
msgid "invalid %function() here"
msgstr "%function() neamhbhailí anseo"
#: mips-dis.c:781
msgid "# internal error, incomplete extension sequence (+)"
msgstr "# earráid inmheánach, seicheamh neamhiomlán sínte (+)"
#: mips-dis.c:915
#, c-format
msgid "# internal error, undefined extension sequence (+%c)"
msgstr "# earráid inmheánach, seicheamh sínte gan sainmhíniú (+%c)"
#: mips-dis.c:1274
#, c-format
msgid "# internal error, undefined modifier (%c)"
msgstr "# earráid inmheánach, mionathraitheoir gan sainmhíniú (%c)"
#: mips-dis.c:1881
#, c-format
msgid "# internal disassembler error, unrecognised modifier (%c)"
msgstr "# earráid inmheánach dídhíolamóra, mionathraitheoir anaithnid (%c)"
#: mips-dis.c:2112
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following MIPS specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna dídhíolamóra seo a leanas, atá sainiúil do MIPS\n"
"agus le húsáid in éineacht leis an rogha -M (ba chóir roghanna iomadúla\n"
"a bheith scartha le camóga):\n"
#: mips-dis.c:2116
#, c-format
msgid ""
"\n"
" gpr-names=ABI Print GPR names according to specified ABI.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" gpr-names=ABI Taispeáin ainmneacha GPR de réir an ABI sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: bunaithe ar chlár dénártha dídhíolaimithe.\n"
#: mips-dis.c:2120
#, c-format
msgid ""
"\n"
" fpr-names=ABI Print FPR names according to specified ABI.\n"
" Default: numeric.\n"
msgstr ""
"\n"
" fpr-names=ABI Taispeáin ainmneacha FPR de réir an ABI sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: uimhriúil.\n"
#: mips-dis.c:2124
#, c-format
msgid ""
"\n"
" cp0-names=ARCH Print CP0 register names according to\n"
" specified architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" cp0-names=AILTIREACHT Taispeáin ainmneacha na dtaibhle CP0 de réir na\n"
" hailtireachta sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: bunaithe ar chlár dénártha dídhíolaimithe.\n"
#: mips-dis.c:2129
#, c-format
msgid ""
"\n"
" hwr-names=ARCH Print HWR names according to specified \n"
"\t\t\t architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
"\n"
" hwr-names=AILTIREACHT Taispeáin ainmneacha HWR de réir na\n"
" hailtireachta sonraithe.\n"
" Réamhshocrú: bunaithe ar chlár dénártha dídhíolaimithe.\n"
#: mips-dis.c:2134
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ABI Print GPR and FPR names according to\n"
" specified ABI.\n"
msgstr ""
"\n"
" reg-names=ABI Taispeáin ainmneacha GPR agus FPR de réir an\n"
" ABI sonraithe.\n"
#: mips-dis.c:2138
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ARCH Print CP0 register and HWR names according to\n"
" specified architecture.\n"
msgstr ""
"\n"
" reg-names=AILTIREACHT Taispeáin ainmneacha HWR agus ainmneacha na dtaibhle\n"
" CP0 de réir na hailtireachta sonraithe.\n"
#: mips-dis.c:2142
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, the following values are supported for \"ABI\":\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Le haghaidh na roghanna thuas, tacaítear leis na luachanna seo a leanas ar \"ABI\":\n"
" "
#: mips-dis.c:2147 mips-dis.c:2155 mips-dis.c:2157
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"
#: mips-dis.c:2149
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, The following values are supported for \"ARCH\":\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Le haghaidh na roghanna thuas, tacaítear leis na luachanna seo a leanas ar \"ARCH\":\n"
" "
#: mmix-dis.c:35
#, c-format
msgid "Bad case %d (%s) in %s:%d\n"
msgstr "Droch-chás %d (%s) i %s:%d\n"
#: mmix-dis.c:45
#, c-format
msgid "Internal: Non-debugged code (test-case missing): %s:%d"
msgstr "Inmheánach: cód gan dífhabhtú (cás tástála ar iarraidh): %s:%d"
#: mmix-dis.c:54
msgid "(unknown)"
msgstr "(anaithnid)"
#: mmix-dis.c:513
#, c-format
msgid "*unknown operands type: %d*"
msgstr "*cineál anaithnid oibrinn: %d*"
#: mt-asm.c:110 mt-asm.c:190
msgid "Operand out of range. Must be between -32768 and 32767."
msgstr "Oibreann as raon. Caithfidh sé a bheith idir -32768 agus 32767."
#: mt-asm.c:149
msgid "Biiiig Trouble in parse_imm16!"
msgstr "Trioblóid An-An-Mhór i parse_imm16!"
#: mt-asm.c:157
msgid "The percent-operator's operand is not a symbol"
msgstr "ní siombail é oibreann an oibreora céatadáin"
#: mt-asm.c:395
msgid "invalid operand. type may have values 0,1,2 only."
msgstr "oibreann neamhbhailí. ní cheadaítear ach na luachanna 0,1,2."
#. I and Z are output operands and can`t be immediate
#. A is an address and we can`t have the address of
#. an immediate either. We don't know how much to increase
#. aoffsetp by since whatever generated this is broken
#. anyway!
#: ns32k-dis.c:534
#, c-format
msgid "$<undefined>"
msgstr "$<gan sainmhíniú>"
#: ppc-opc.c:862 ppc-opc.c:890
msgid "invalid conditional option"
msgstr "rogha neamhbhailí choinníollach"
#: ppc-opc.c:892
msgid "attempt to set y bit when using + or - modifier"
msgstr "rinneadh iarracht y-giotán a shocrú agus mionathraitheoir + nó - in úsáid"
#: ppc-opc.c:924
msgid "invalid mask field"
msgstr "réimse neamhbhailí maisc"
#: ppc-opc.c:950
msgid "ignoring invalid mfcr mask"
msgstr "ag déanamh neamhshuim ar mhasc neamhbhailí mfcr"
#: ppc-opc.c:1000 ppc-opc.c:1035
msgid "illegal bitmask"
msgstr "giotánmhasc neamhcheadaithe"
#: ppc-opc.c:1155
msgid "index register in load range"
msgstr "tabhall innéacs i raon luchtaithe"
#: ppc-opc.c:1171
msgid "source and target register operands must be different"
msgstr "caithfidh oibreann an tabhaill fhoinsigh agus oibreann an spriocthabhaill a bheith difriúil"
#: ppc-opc.c:1186
msgid "invalid register operand when updating"
msgstr "oibreann neamhbhailí tabhaill le linn nuashonraithe"
#: ppc-opc.c:1265
msgid "invalid sprg number"
msgstr "uimhir neamhbhailí sprg"
#: s390-dis.c:276
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following S/390 specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tacaítear leis na roghanna dídhíolamóra seo a leanas, atá sainiúil do S/390\n"
"agus le húsáid in éineacht leis an rogha -M (ba chóir roghanna a scaradh\n"
"le camóga):\n"
#: s390-dis.c:280
#, c-format
msgid " esa Disassemble in ESA architecture mode\n"
msgstr " esa Dídhíolaim i mód ailtireachta ESA\n"
#: s390-dis.c:281
#, c-format
msgid " zarch Disassemble in z/Architecture mode\n"
msgstr " zarch Dídhíolaim sa mhód z-Ailtireachta\n"
#: score-dis.c:220 score-dis.c:383
msgid "<illegal instruction>"
msgstr "<treoir neamhcheadaithe>"
#: sparc-dis.c:282
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Earráid inmheánach: sparc-opcode.h go holc: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:293
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Earráid inmheánach: sparc-opcode.h go holc: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:343
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\" == \"%s\"\n"
msgstr "Earráid inmheánach: sparc-opcode.h go holc: \"%s\" == \"%s\"\n"
#. Mark as non-valid instruction.
#: sparc-dis.c:1013
msgid "unknown"
msgstr "anaithnid"
#: v850-dis.c:239
#, c-format
msgid "unknown operand shift: %x\n"
msgstr "iomlaoid anaithnid oibrinn: %x\n"
#: v850-dis.c:253
#, c-format
msgid "unknown pop reg: %d\n"
msgstr "tabhall anaithnid plobtha: %d\n"
#. The functions used to insert and extract complicated operands.
#. Note: There is a conspiracy between these functions and
#. v850_insert_operand() in gas/config/tc-v850.c. Error messages
#. containing the string 'out of range' will be ignored unless a
#. specific command line option is given to GAS.
#: v850-opc.c:48
msgid "displacement value is not in range and is not aligned"
msgstr "tá an luach díláithrithe as raon, agus ní ailínithe é"
#: v850-opc.c:49
msgid "displacement value is out of range"
msgstr "luach díláithrithe as raon"
#: v850-opc.c:50
msgid "displacement value is not aligned"
msgstr "luach díláithrithe gan ailíniú"
#: v850-opc.c:52
msgid "immediate value is out of range"
msgstr "luach láithreach as raon"
#: v850-opc.c:60
msgid "branch value not in range and to odd offset"
msgstr "luach brainse as raon, agus brainse go dtí fritháireamh corr"
#: v850-opc.c:62 v850-opc.c:89
msgid "branch value out of range"
msgstr "luach an bhrainse as raon"
#: v850-opc.c:65 v850-opc.c:92
msgid "branch to odd offset"
msgstr "brainse go dtí fritháireamh corr"
#: v850-opc.c:87
msgid "branch value not in range and to an odd offset"
msgstr "luach brainse as raon agus brainse go dtí fritháireamh corr"
#: v850-opc.c:279
msgid "invalid register for stack adjustment"
msgstr "tabhall neamhbhailí le haghaidh coigeartaithe na cruaiche"
#: v850-opc.c:299
msgid "immediate value not in range and not even"
msgstr "luach láithreach as raon, agus ní cothrom é"
#: v850-opc.c:304
msgid "immediate value must be even"
msgstr "caithfidh luach láithreach a bheith cothrom"
#: xc16x-asm.c:66
msgid "Missing '#' prefix"
msgstr "Réimír '#' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:82
msgid "Missing '.' prefix"
msgstr "Réimír '.' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:98
msgid "Missing 'pof:' prefix"
msgstr "Réimír 'pof:' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:114
msgid "Missing 'pag:' prefix"
msgstr "Réimír 'pag:' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:130
msgid "Missing 'sof:' prefix"
msgstr "Réimír 'sof:' ar iarraidh"
#: xc16x-asm.c:146
msgid "Missing 'seg:' prefix"
msgstr "Réimír 'seg:' ar iarraidh"
#: xstormy16-asm.c:71
msgid "Bad register in preincrement"
msgstr "Drochthabhall i réamhincrimint"
#: xstormy16-asm.c:76
msgid "Bad register in postincrement"
msgstr "Drochthabhall i iarincrimint"
#: xstormy16-asm.c:78
msgid "Bad register name"
msgstr "Drochainm ar thabhall"
#: xstormy16-asm.c:82
msgid "Label conflicts with register name"
msgstr "Lipéad i gcoinbhleacht le hainm tabhaill"
#: xstormy16-asm.c:86
msgid "Label conflicts with `Rx'"
msgstr "Lipéad i gcoinbhleacht le `Rx'"
#: xstormy16-asm.c:88
msgid "Bad immediate expression"
msgstr "Drochshlonn láithreach"
#: xstormy16-asm.c:109
msgid "No relocation for small immediate"
msgstr "Luach beag láithreach gan athshuí"
#: xstormy16-asm.c:119
msgid "Small operand was not an immediate number"
msgstr "Ní uimhir láithreach é an t-oibreann beag"
#: xstormy16-asm.c:157
msgid "Operand is not a symbol"
msgstr "Ní siombail é an t-oibreann"
#: xstormy16-asm.c:165
msgid "Syntax error: No trailing ')'"
msgstr "Earráid chomhréire: gan ')' chun deiridh"
#~ msgid "%operator operand is not a symbol"
#~ msgstr "ní siombail é oibreann an %oibreora\""
#~ msgid "offset not a multiple of 16"
#~ msgstr "ní iolraí de 16 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not a multiple of 2"
#~ msgstr "ní cothrom é an fritháireamh"
#~ msgid "offset greater than 62"
#~ msgstr "is níos mó ná 62 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not a multiple of 4"
#~ msgstr "ní iolraí de 4 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset greater than 124"
#~ msgstr "is níos mó ná 124 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not a multiple of 8"
#~ msgstr "ní iolraí de 8 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset greater than 248"
#~ msgstr "is níos mó ná 248 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not between -2048 and 2047"
#~ msgstr "ní idir -2048 agus 2047 é an fritháireamh"
#~ msgid "offset not between -8192 and 8191"
#~ msgstr "ní idir -8192 agus 8191 é an fritháireamh"
#~ msgid "ignoring least significant bits in branch offset"
#~ msgstr "ag déanamh neamhshuim ar na giotáin is lú suntas i bhfritháireamh brainse"
#~ msgid "value out of range"
#~ msgstr "luach as raon"
#~ msgid "target register operand must be even"
#~ msgstr "caithfidh oibreann an spriocthabhaill a bheith cothrom"
#~ msgid "source register operand must be even"
#~ msgstr "caithfidh oibreann an tabhaill fhoinsigh a bheith cothrom"
#~ msgid "unknown\t0x%04x"
#~ msgstr "anaithnid\t0x%04x"