blob: 62114579fcd1c329b3743c886d132686c40ce30d [file] [log] [blame]
# Danish messages for opcodes.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Keld Simonsen <keld@keldix.com>, 2002,2011.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: opcodes 2.20.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-05 11:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-21 09:35+0100\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@keldix.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: alpha-opc.c:155
msgid "branch operand unaligned"
msgstr "operanden for betinget hop ligger på skæv adresse"
#: alpha-opc.c:171 alpha-opc.c:187
msgid "jump hint unaligned"
msgstr "hopperådet ligger på skæv adresse"
#: arc-dis.c:77
msgid "Illegal limm reference in last instruction!\n"
msgstr "Ugyldig limm-reference i sidste instruktion!\n"
#: arc-opc.c:386
msgid "unable to fit different valued constants into instruction"
msgstr "kunne ikke få konstant med forskellig værdi ned i instruktion"
#: arc-opc.c:395
msgid "auxiliary register not allowed here"
msgstr "ydre register ikke tilladt her"
#: arc-opc.c:401 arc-opc.c:418
msgid "attempt to set readonly register"
msgstr "forsøg på at skrive i register, der kun kan læses fra"
#: arc-opc.c:406 arc-opc.c:423
msgid "attempt to read writeonly register"
msgstr "forsøg på at læse register, der kun kan skrives i"
#: arc-opc.c:428
#, c-format
msgid "invalid register number `%d'"
msgstr "ugyldigt registerummer '%d'"
#: arc-opc.c:594 arc-opc.c:645 arc-opc.c:673
msgid "too many long constants"
msgstr "for mange lange konstanter"
#: arc-opc.c:668
msgid "too many shimms in load"
msgstr "for mange shimms i indlæsning"
#. Do we have a limm already?
#: arc-opc.c:781
msgid "impossible store"
msgstr "umulig gemning"
#: arc-opc.c:814
msgid "st operand error"
msgstr "fejl ved st-operand"
#: arc-opc.c:818 arc-opc.c:860
msgid "address writeback not allowed"
msgstr "tilbageskrivning af adresse ikke tilladt"
#: arc-opc.c:822
msgid "store value must be zero"
msgstr "gemningsværdi skal være nul"
#: arc-opc.c:847
msgid "invalid load/shimm insn"
msgstr ""
#: arc-opc.c:856
msgid "ld operand error"
msgstr "fejl ved ld-operand"
#: arc-opc.c:943
msgid "jump flags, but no .f seen"
msgstr "hoppeflag, men ingen .f set"
#: arc-opc.c:946
msgid "jump flags, but no limm addr"
msgstr "hoppeflag, men ingen limm-adresse"
#: arc-opc.c:949
msgid "flag bits of jump address limm lost"
msgstr "flagbit tabt for hoppeadresse-limm"
#: arc-opc.c:952
msgid "attempt to set HR bits"
msgstr "forsøg på at sætte HR-bit"
#: arc-opc.c:955
msgid "bad jump flags value"
msgstr "dårlig værdi på hoppeflag"
#: arc-opc.c:988
msgid "branch address not on 4 byte boundary"
msgstr ""
#: arc-opc.c:1024
msgid "must specify .jd or no nullify suffix"
msgstr "skal angive .jd eller intet nulstil-suffiks"
#: arm-dis.c:1990
msgid "<illegal precision>"
msgstr "<ugyldig præcision>"
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: arm-dis.c:4357
#, c-format
msgid "Unrecognised register name set: %s\n"
msgstr "Ukendt registernavn er angivet: %s\n"
#. XXX - should break 'option' at following delimiter.
#: arm-dis.c:4365
#, c-format
msgid "Unrecognised disassembler option: %s\n"
msgstr "Ukendt disassembleralternativ: %s\n"
#: arm-dis.c:4950
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following ARM specific disassembler options are supported for use with\n"
"the -M switch:\n"
msgstr ""
"\n"
"Følgende ARM-specifikke disassembleralternativ understøttes for brug\n"
"sammen med flaget -M:\n"
#: avr-dis.c:115 avr-dis.c:125
#, c-format
msgid "undefined"
msgstr "udefineret"
#: avr-dis.c:187
#, c-format
msgid "Internal disassembler error"
msgstr "Intern fejl i disassembleren"
#: avr-dis.c:236
#, c-format
msgid "unknown constraint `%c'"
msgstr "ukendt begrænsning \"%c\""
#: cgen-asm.c:336 fr30-ibld.c:201 frv-ibld.c:201 ip2k-ibld.c:201
#: iq2000-ibld.c:201 lm32-ibld.c:201 m32c-ibld.c:201 m32r-ibld.c:201
#: mep-ibld.c:201 mt-ibld.c:201 openrisc-ibld.c:201 xc16x-ibld.c:201
#: xstormy16-ibld.c:201
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %ld)"
msgstr "operanden er uden for intervallet (%ld er ikke mellem %ld og %ld)"
#: cgen-asm.c:358
#, c-format
msgid "operand out of range (%lu not between %lu and %lu)"
msgstr "operanden er uden for intervallet (%lu er ikke mellem %lu og %lu)"
#: d30v-dis.c:255
#, c-format
msgid "<unknown register %d>"
msgstr "<ukendt register %d>"
#. Can't happen.
#: dis-buf.c:60
#, c-format
msgid "Unknown error %d\n"
msgstr "Ukendt fejl %d\n"
#: dis-buf.c:69
#, c-format
msgid "Address 0x%s is out of bounds.\n"
msgstr "Adressen 0x%s ligger uden for tilladt område.\n"
#: fr30-asm.c:93 m32c-asm.c:872 m32c-asm.c:879
msgid "Register number is not valid"
msgstr "Registernummer er ikke gyldig "
#: fr30-asm.c:95
msgid "Register must be between r0 and r7"
msgstr "Register skal være mellem r0 og r7"
#: fr30-asm.c:97
msgid "Register must be between r8 and r15"
msgstr "Register skal være mellem r0 og r15"
#: fr30-asm.c:116 m32c-asm.c:910
msgid "Register list is not valid"
msgstr "Registerliste er ugyldig"
#: fr30-asm.c:310 frv-asm.c:1263 ip2k-asm.c:511 iq2000-asm.c:459
#: lm32-asm.c:349 m32c-asm.c:1584 m32r-asm.c:328 mep-asm.c:1286 mt-asm.c:595
#: openrisc-asm.c:241 xc16x-asm.c:376 xstormy16-asm.c:276
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while parsing.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved tolkning.\n"
#: fr30-asm.c:361 frv-asm.c:1314 ip2k-asm.c:562 iq2000-asm.c:510
#: lm32-asm.c:400 m32c-asm.c:1635 m32r-asm.c:379 mep-asm.c:1337 mt-asm.c:646
#: openrisc-asm.c:292 xc16x-asm.c:427 xstormy16-asm.c:327
msgid "missing mnemonic in syntax string"
msgstr "Mangler mnemonic i syntaksstreng"
#. We couldn't parse it.
#: fr30-asm.c:496 fr30-asm.c:500 fr30-asm.c:589 fr30-asm.c:696 frv-asm.c:1449
#: frv-asm.c:1453 frv-asm.c:1542 frv-asm.c:1649 ip2k-asm.c:697 ip2k-asm.c:701
#: ip2k-asm.c:790 ip2k-asm.c:897 iq2000-asm.c:645 iq2000-asm.c:649
#: iq2000-asm.c:738 iq2000-asm.c:845 lm32-asm.c:535 lm32-asm.c:539
#: lm32-asm.c:628 lm32-asm.c:735 m32c-asm.c:1770 m32c-asm.c:1774
#: m32c-asm.c:1863 m32c-asm.c:1970 m32r-asm.c:514 m32r-asm.c:518
#: m32r-asm.c:607 m32r-asm.c:714 mep-asm.c:1472 mep-asm.c:1476 mep-asm.c:1565
#: mep-asm.c:1672 mt-asm.c:781 mt-asm.c:785 mt-asm.c:874 mt-asm.c:981
#: openrisc-asm.c:427 openrisc-asm.c:431 openrisc-asm.c:520 openrisc-asm.c:627
#: xc16x-asm.c:562 xc16x-asm.c:566 xc16x-asm.c:655 xc16x-asm.c:762
#: xstormy16-asm.c:462 xstormy16-asm.c:466 xstormy16-asm.c:555
#: xstormy16-asm.c:662
msgid "unrecognized instruction"
msgstr "ukendt instruktion"
#: fr30-asm.c:543 frv-asm.c:1496 ip2k-asm.c:744 iq2000-asm.c:692
#: lm32-asm.c:582 m32c-asm.c:1817 m32r-asm.c:561 mep-asm.c:1519 mt-asm.c:828
#: openrisc-asm.c:474 xc16x-asm.c:609 xstormy16-asm.c:509
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found `%c')"
msgstr "syntaksfejl (tegnet \"%c\" forventedes, fandt \"%c\")"
#: fr30-asm.c:553 frv-asm.c:1506 ip2k-asm.c:754 iq2000-asm.c:702
#: lm32-asm.c:592 m32c-asm.c:1827 m32r-asm.c:571 mep-asm.c:1529 mt-asm.c:838
#: openrisc-asm.c:484 xc16x-asm.c:619 xstormy16-asm.c:519
#, c-format
msgid "syntax error (expected char `%c', found end of instruction)"
msgstr "syntaksfejl (tegnet \"%c\" forventedes, fandt slut på instruktion)"
#: fr30-asm.c:583 frv-asm.c:1536 ip2k-asm.c:784 iq2000-asm.c:732
#: lm32-asm.c:622 m32c-asm.c:1857 m32r-asm.c:601 mep-asm.c:1559 mt-asm.c:868
#: openrisc-asm.c:514 xc16x-asm.c:649 xstormy16-asm.c:549
msgid "junk at end of line"
msgstr "snavs ved slutning på linjen"
#: fr30-asm.c:695 frv-asm.c:1648 ip2k-asm.c:896 iq2000-asm.c:844
#: lm32-asm.c:734 m32c-asm.c:1969 m32r-asm.c:713 mep-asm.c:1671 mt-asm.c:980
#: openrisc-asm.c:626 xc16x-asm.c:761 xstormy16-asm.c:661
msgid "unrecognized form of instruction"
msgstr "ukendt form af instruktion"
#: fr30-asm.c:709 frv-asm.c:1662 ip2k-asm.c:910 iq2000-asm.c:858
#: lm32-asm.c:748 m32c-asm.c:1983 m32r-asm.c:727 mep-asm.c:1685 mt-asm.c:994
#: openrisc-asm.c:640 xc16x-asm.c:775 xstormy16-asm.c:675
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s...'"
msgstr "fejlagtig instruktion \"%.50s...\""
#: fr30-asm.c:712 frv-asm.c:1665 ip2k-asm.c:913 iq2000-asm.c:861
#: lm32-asm.c:751 m32c-asm.c:1986 m32r-asm.c:730 mep-asm.c:1688 mt-asm.c:997
#: openrisc-asm.c:643 xc16x-asm.c:778 xstormy16-asm.c:678
#, c-format
msgid "bad instruction `%.50s'"
msgstr "fejlagtig instruktion \"%.50s\""
#. Default text to print if an instruction isn't recognized.
#: fr30-dis.c:41 frv-dis.c:41 ip2k-dis.c:41 iq2000-dis.c:41 lm32-dis.c:41
#: m32c-dis.c:41 m32r-dis.c:41 mep-dis.c:41 mmix-dis.c:277 mt-dis.c:41
#: openrisc-dis.c:41 xc16x-dis.c:41 xstormy16-dis.c:41
msgid "*unknown*"
msgstr "*ukendt*"
#: fr30-dis.c:299 frv-dis.c:396 ip2k-dis.c:288 iq2000-dis.c:189 lm32-dis.c:147
#: m32c-dis.c:891 m32r-dis.c:279 mep-dis.c:1187 mt-dis.c:290
#: openrisc-dis.c:135 xc16x-dis.c:420 xstormy16-dis.c:168
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while printing insn.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved udskrift af instruktion.\n"
#: fr30-ibld.c:164 frv-ibld.c:164 ip2k-ibld.c:164 iq2000-ibld.c:164
#: lm32-ibld.c:164 m32c-ibld.c:164 m32r-ibld.c:164 mep-ibld.c:164
#: mt-ibld.c:164 openrisc-ibld.c:164 xc16x-ibld.c:164 xstormy16-ibld.c:164
#, c-format
msgid "operand out of range (%ld not between %ld and %lu)"
msgstr "operanden er uden for intervallet (%ld er ikke mellem %ld og %lu)"
#: fr30-ibld.c:185 frv-ibld.c:185 ip2k-ibld.c:185 iq2000-ibld.c:185
#: lm32-ibld.c:185 m32c-ibld.c:185 m32r-ibld.c:185 mep-ibld.c:185
#: mt-ibld.c:185 openrisc-ibld.c:185 xc16x-ibld.c:185 xstormy16-ibld.c:185
#, c-format
msgid "operand out of range (0x%lx not between 0 and 0x%lx)"
msgstr "operanden uden for intervallet (0x%lx ikke mellem 0 og 0x%lx)"
#: fr30-ibld.c:727 frv-ibld.c:853 ip2k-ibld.c:604 iq2000-ibld.c:710
#: lm32-ibld.c:631 m32c-ibld.c:1728 m32r-ibld.c:662 mep-ibld.c:1205
#: mt-ibld.c:746 openrisc-ibld.c:630 xc16x-ibld.c:749 xstormy16-ibld.c:675
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while building insn.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved konstruktion af instruktion.\n"
#: fr30-ibld.c:932 frv-ibld.c:1170 ip2k-ibld.c:679 iq2000-ibld.c:885
#: lm32-ibld.c:735 m32c-ibld.c:2889 m32r-ibld.c:799 mep-ibld.c:1804
#: mt-ibld.c:966 openrisc-ibld.c:730 xc16x-ibld.c:969 xstormy16-ibld.c:821
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while decoding insn.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved afkodning af instruktion.\n"
#: fr30-ibld.c:1078 frv-ibld.c:1448 ip2k-ibld.c:753 iq2000-ibld.c:1016
#: lm32-ibld.c:824 m32c-ibld.c:3506 m32r-ibld.c:912 mep-ibld.c:2274
#: mt-ibld.c:1166 openrisc-ibld.c:807 xc16x-ibld.c:1190 xstormy16-ibld.c:931
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting int operand.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved hentning af heltalsoperand.\n"
#: fr30-ibld.c:1206 frv-ibld.c:1708 ip2k-ibld.c:809 iq2000-ibld.c:1129
#: lm32-ibld.c:895 m32c-ibld.c:4105 m32r-ibld.c:1007 mep-ibld.c:2726
#: mt-ibld.c:1348 openrisc-ibld.c:866 xc16x-ibld.c:1393 xstormy16-ibld.c:1023
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while getting vma operand.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved hentning af vma-operand.\n"
#: fr30-ibld.c:1337 frv-ibld.c:1975 ip2k-ibld.c:868 iq2000-ibld.c:1249
#: lm32-ibld.c:973 m32c-ibld.c:4692 m32r-ibld.c:1108 mep-ibld.c:3139
#: mt-ibld.c:1537 openrisc-ibld.c:932 xc16x-ibld.c:1597 xstormy16-ibld.c:1122
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting int operand.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved indstilling af heltalsoperand.\n"
#: fr30-ibld.c:1458 frv-ibld.c:2232 ip2k-ibld.c:917 iq2000-ibld.c:1359
#: lm32-ibld.c:1041 m32c-ibld.c:5269 m32r-ibld.c:1199 mep-ibld.c:3542
#: mt-ibld.c:1716 openrisc-ibld.c:988 xc16x-ibld.c:1791 xstormy16-ibld.c:1211
#, c-format
msgid "Unrecognized field %d while setting vma operand.\n"
msgstr "Ukendt felt %d ved indstilling af vma-operand.\n"
#: frv-asm.c:608
msgid "missing `]'"
msgstr "manglende ']'"
#: frv-asm.c:611 frv-asm.c:621
msgid "Special purpose register number is out of range"
msgstr "Specialformåls registernummer er uden for intervallet"
#: frv-asm.c:908
msgid "Value of A operand must be 0 or 1"
msgstr "Værdi af A-operand skal være 0 eller 1"
#: frv-asm.c:944
msgid "register number must be even"
msgstr "registernummer skal være lige"
#. -- assembler routines inserted here.
#. -- asm.c
#: frv-asm.c:972 iq2000-asm.c:56 lm32-asm.c:95 lm32-asm.c:127 lm32-asm.c:157
#: lm32-asm.c:187 lm32-asm.c:217 lm32-asm.c:247 m32c-asm.c:140 m32c-asm.c:235
#: m32c-asm.c:276 m32c-asm.c:334 m32c-asm.c:355 m32r-asm.c:53 mep-asm.c:241
#: mep-asm.c:259 mep-asm.c:274 mep-asm.c:289 mep-asm.c:301 openrisc-asm.c:54
msgid "missing `)'"
msgstr "manglende ')'"
#: h8300-dis.c:314
#, c-format
msgid "Hmmmm 0x%x"
msgstr "Hmmmm 0x%x"
#: h8300-dis.c:695
#, c-format
msgid "Don't understand 0x%x \n"
msgstr "Forstår ikke 0x%x \n"
#: h8500-dis.c:124
#, c-format
msgid "can't cope with insert %d\n"
msgstr "kan ikke indsætte %d\n"
#. Couldn't understand anything.
#: h8500-dis.c:324
#, c-format
msgid "%02x\t\t*unknown*"
msgstr "%02x\t\t*ukendt*"
#: i386-dis.c:10671
msgid "<internal disassembler error>"
msgstr "<intern fejl i disassembleren>"
#: i386-dis.c:10968
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following i386/x86-64 specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"De følgende i386/x86-64-specifikke disassembleralternativer understøttes for brug\n"
"sammen med flaget -M (flere alternativer bør adskilles med komma):\n"
#: i386-dis.c:10972
#, c-format
msgid " x86-64 Disassemble in 64bit mode\n"
msgstr " x86-64 Disassemble i 64bit-tilstand\n"
#: i386-dis.c:10973
#, c-format
msgid " i386 Disassemble in 32bit mode\n"
msgstr " i386 Disassemble i 32bit-tilstand\n"
#: i386-dis.c:10974
#, c-format
msgid " i8086 Disassemble in 16bit mode\n"
msgstr " i8086 Disassemble i 16bit-tilstand\n"
#: i386-dis.c:10975
#, c-format
msgid " att Display instruction in AT&T syntax\n"
msgstr " att Vís instruktion i AT&T-syntaks\n"
#: i386-dis.c:10976
#, c-format
msgid " intel Display instruction in Intel syntax\n"
msgstr " intel Vís instruktion i Intel-syntaks\n"
#: i386-dis.c:10977
#, c-format
msgid ""
" att-mnemonic\n"
" Display instruction in AT&T mnemonic\n"
msgstr ""
#: i386-dis.c:10979
#, c-format
msgid ""
" intel-mnemonic\n"
" Display instruction in Intel mnemonic\n"
msgstr ""
#: i386-dis.c:10981
#, c-format
msgid " addr64 Assume 64bit address size\n"
msgstr " addr64 Antag 64bit-adressestørrelse\n"
#: i386-dis.c:10982
#, c-format
msgid " addr32 Assume 32bit address size\n"
msgstr " addr32 Antag 32bit-adressestørrelse\n"
#: i386-dis.c:10983
#, c-format
msgid " addr16 Assume 16bit address size\n"
msgstr " addr16 Antag 16bit-adressestørrelse\n"
#: i386-dis.c:10984
#, c-format
msgid " data32 Assume 32bit data size\n"
msgstr " data32 Antag 32bit-datastørrelse\n"
#: i386-dis.c:10985
#, c-format
msgid " data16 Assume 16bit data size\n"
msgstr " data16 Antag 16bit-datastørrelse\n"
#: i386-dis.c:10986
#, c-format
msgid " suffix Always display instruction suffix in AT&T syntax\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:459 ia64-gen.c:307
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Fejl: "
#: i386-gen.c:591
#, c-format
msgid "%s: %d: Unknown bitfield: %s\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:593
#, c-format
msgid "Unknown bitfield: %s\n"
msgstr "Ukendt bitfelt: %s\n"
#: i386-gen.c:649
#, c-format
msgid "%s: %d: Missing `)' in bitfield: %s\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:914
#, c-format
msgid "can't find i386-opc.tbl for reading, errno = %s\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:1045
#, c-format
msgid "can't find i386-reg.tbl for reading, errno = %s\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:1122
#, c-format
msgid "can't create i386-init.h, errno = %s\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:1211 ia64-gen.c:2820
#, c-format
msgid "unable to change directory to \"%s\", errno = %s\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:1218
#, c-format
msgid "%d unused bits in i386_cpu_flags.\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:1225
#, c-format
msgid "%d unused bits in i386_operand_type.\n"
msgstr ""
#: i386-gen.c:1239
#, c-format
msgid "can't create i386-tbl.h, errno = %s\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:320
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Advarsel: "
#: ia64-gen.c:506 ia64-gen.c:737
#, c-format
msgid "multiple note %s not handled\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:617
msgid "can't find ia64-ic.tbl for reading\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:819
#, c-format
msgid "can't find %s for reading\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1043
#, c-format
msgid ""
"most recent format '%s'\n"
"appears more restrictive than '%s'\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1054
#, c-format
msgid "overlapping field %s->%s\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1251
#, c-format
msgid "overwriting note %d with note %d (IC:%s)\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1456
#, c-format
msgid "don't know how to specify %% dependency %s\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1478
#, c-format
msgid "Don't know how to specify # dependency %s\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1517
#, c-format
msgid "IC:%s [%s] has no terminals or sub-classes\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1520
#, c-format
msgid "IC:%s has no terminals or sub-classes\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1529
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s [%s]"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1532
#, c-format
msgid "no insns mapped directly to terminal IC %s\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1543
#, c-format
msgid "class %s is defined but not used\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1556
#, c-format
msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1559
#, c-format
msgid "Warning: rsrc %s (%s) has no chks or regs\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:1563
#, c-format
msgid "rsrc %s (%s) has no regs\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:2455
#, c-format
msgid "IC note %d in opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:2483
#, c-format
msgid "IC note %d for opcode %s (IC:%s) conflicts with resource %s note %d\n"
msgstr ""
#: ia64-gen.c:2497
#, c-format
msgid "opcode %s has no class (ops %d %d %d)\n"
msgstr "opcode %s har ingen klasse (ops %d %d %d)\n"
#. We've been passed a w. Return with an error message so that
#. cgen will try the next parsing option.
#: ip2k-asm.c:81
msgid "W keyword invalid in FR operand slot."
msgstr "W-nøgleord ugyldigt i FR operandplads."
#. Invalid offset present.
#: ip2k-asm.c:106
msgid "offset(IP) is not a valid form"
msgstr "afsæt(IP) er ikke en gyldig form"
#. Found something there in front of (DP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:154
msgid "(DP) offset out of range."
msgstr "(DP) afset uden for intervallet"
#. Found something there in front of (SP) but it's out
#. of range.
#: ip2k-asm.c:195
msgid "(SP) offset out of range."
msgstr "(SP) afset uden for intervallet"
#: ip2k-asm.c:211
msgid "illegal use of parentheses"
msgstr "forkert brug af parenteser"
#: ip2k-asm.c:218
msgid "operand out of range (not between 1 and 255)"
msgstr "operand uden for intervallet (ikke mellem 1 og 255)"
#. Something is very wrong. opindex has to be one of the above.
#: ip2k-asm.c:242
msgid "parse_addr16: invalid opindex."
msgstr "parse_addr16: ugyldigt opindeks."
#: ip2k-asm.c:296
msgid "Byte address required. - must be even."
msgstr "Byte-adresse krævet. - skal være lige."
#: ip2k-asm.c:305
msgid "cgen_parse_address returned a symbol. Literal required."
msgstr ""
#: ip2k-asm.c:360
msgid "percent-operator operand is not a symbol"
msgstr "percent-operator operand er ikke et symbol"
#: ip2k-asm.c:413
msgid "Attempt to find bit index of 0"
msgstr "Forsøg på at finde bit-indeks på 0"
#: iq2000-asm.c:112 iq2000-asm.c:142
msgid "immediate value cannot be register"
msgstr "umiddelbar værdi kan ikke være register"
#: iq2000-asm.c:123 iq2000-asm.c:153 lm32-asm.c:70
msgid "immediate value out of range"
msgstr "umiddelbar værdi uden for interval"
#: iq2000-asm.c:182
msgid "21-bit offset out of range"
msgstr "21-bits afsæt er uden for interval"
#: lm32-asm.c:166
msgid "expecting gp relative address: gp(symbol)"
msgstr "forventet gp relativ adresse: gp(symbol)"
#: lm32-asm.c:196
msgid "expecting got relative address: got(symbol)"
msgstr "forventet got relativ adresse: got(symbol)"
#: lm32-asm.c:226
msgid "expecting got relative address: gotoffhi16(symbol)"
msgstr "forventet got relativ adresse: gotoffhi16(symbol)"
#: lm32-asm.c:256
msgid "expecting got relative address: gotofflo16(symbol)"
msgstr "forventet got relativ adresse: gotofflo16(symbol)"
#: m10200-dis.c:158 m10300-dis.c:582
#, c-format
msgid "unknown\t0x%04lx"
msgstr "ukendt\t0x%04lx"
#: m10200-dis.c:328
#, c-format
msgid "unknown\t0x%02lx"
msgstr "ukendt\t0x%02lx"
#: m32c-asm.c:117
msgid "imm:6 immediate is out of range"
msgstr "imm:6 umiddelbar værdi er uden for interval"
#: m32c-asm.c:145
#, c-format
msgid "%dsp8() takes a symbolic address, not a number"
msgstr ""
#: m32c-asm.c:159 m32c-asm.c:163 m32c-asm.c:253
msgid "dsp:8 immediate is out of range"
msgstr "dsp:8 umiddelbar værdi er uden for interval"
#: m32c-asm.c:184 m32c-asm.c:188
msgid "Immediate is out of range -8 to 7"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for interval -8 til 7"
#: m32c-asm.c:209 m32c-asm.c:213
msgid "Immediate is out of range -7 to 8"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for interval -7 til 8"
#: m32c-asm.c:281
#, c-format
msgid "%dsp16() takes a symbolic address, not a number"
msgstr ""
#: m32c-asm.c:305 m32c-asm.c:312 m32c-asm.c:373
msgid "dsp:16 immediate is out of range"
msgstr "dsp:16 umiddelbar værdi er uden for interval"
#: m32c-asm.c:399
msgid "dsp:20 immediate is out of range"
msgstr "dsp:20 umiddelbar værdi er uden for interval"
#: m32c-asm.c:425 m32c-asm.c:445
msgid "dsp:24 immediate is out of range"
msgstr "dsp:24 umiddelbar værdi er uden for interval"
#: m32c-asm.c:478
msgid "immediate is out of range 1-2"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for interval 1-2"
#: m32c-asm.c:496
msgid "immediate is out of range 1-8"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for interval 1-8"
#: m32c-asm.c:514
msgid "immediate is out of range 0-7"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for interval 0-7"
#: m32c-asm.c:550
msgid "immediate is out of range 2-9"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for interval 2-9"
#: m32c-asm.c:568
msgid "Bit number for indexing general register is out of range 0-15"
msgstr ""
#: m32c-asm.c:606 m32c-asm.c:662
msgid "bit,base is out of range"
msgstr "bit,base er uden for interval"
#: m32c-asm.c:613 m32c-asm.c:618 m32c-asm.c:666
msgid "bit,base out of range for symbol"
msgstr "bit,base er uden for interval for symbol"
#: m32c-asm.c:802
msgid "not a valid r0l/r0h pair"
msgstr "ikke et gyldigt r0l/r0h-par"
#: m32c-asm.c:832
msgid "Invalid size specifier"
msgstr ""
#: m68k-dis.c:1281
#, c-format
msgid "<function code %d>"
msgstr "<funktionskode %d>"
#: m68k-dis.c:1440
#, c-format
msgid "<internal error in opcode table: %s %s>\n"
msgstr "<intern fejl i instruktionstabellen: %s %s>\n"
#: m88k-dis.c:679
#, c-format
msgid "# <dis error: %08lx>"
msgstr "# <disassemblerfejl: %08lx>"
#: mep-asm.c:129
msgid "Only $tp or $13 allowed for this opcode"
msgstr "Kun $tp eller $13 tilladt for denne opcode"
#: mep-asm.c:143
msgid "Only $sp or $15 allowed for this opcode"
msgstr "Kun $tp eller $15 tilladt for denne opcode"
#: mep-asm.c:308 mep-asm.c:504
#, c-format
msgid "invalid %function() here"
msgstr "ugyldig %function() her"
#: mep-asm.c:336
msgid "Immediate is out of range -32768 to 32767"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for intervallet -32768 to 32767"
#: mep-asm.c:356
msgid "Immediate is out of range 0 to 65535"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for intervallet 0 to 65535"
#: mep-asm.c:549 mep-asm.c:562
msgid "Immediate is out of range -512 to 511"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for intervallet -512 to 511"
#: mep-asm.c:554 mep-asm.c:563
msgid "Immediate is out of range -128 to 127"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for intervallet -128 to 127"
#: mep-asm.c:558
msgid "Value is not aligned enough"
msgstr "værdien ligger ikke på tilstrækkeligt lige adresse"
#: mips-dis.c:841
msgid "# internal error, incomplete extension sequence (+)"
msgstr ""
#: mips-dis.c:975
#, c-format
msgid "# internal error, undefined extension sequence (+%c)"
msgstr "# intern fejl, udefineret udvidelsessekvens (+%c)"
#: mips-dis.c:1335
#, c-format
msgid "# internal error, undefined modifier (%c)"
msgstr "# intern fejl, ukendt modifikator (%c)"
#: mips-dis.c:1939
#, c-format
msgid "# internal disassembler error, unrecognised modifier (%c)"
msgstr "# intern disassembler-fejl, ukendt modifikator (%c)"
#: mips-dis.c:2177
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following MIPS specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Følgende MIPS-specifikke disassemblervalgmuligheder understøttes for brug\n"
"sammen med flaget -M (flere valg bør adskilles med komma):\n"
#: mips-dis.c:2181
#, c-format
msgid ""
"\n"
" gpr-names=ABI Print GPR names according to specified ABI.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
#: mips-dis.c:2185
#, c-format
msgid ""
"\n"
" fpr-names=ABI Print FPR names according to specified ABI.\n"
" Default: numeric.\n"
msgstr ""
#: mips-dis.c:2189
#, c-format
msgid ""
"\n"
" cp0-names=ARCH Print CP0 register names according to\n"
" specified architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
#: mips-dis.c:2194
#, c-format
msgid ""
"\n"
" hwr-names=ARCH Print HWR names according to specified \n"
"\t\t\t architecture.\n"
" Default: based on binary being disassembled.\n"
msgstr ""
#: mips-dis.c:2199
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ABI Print GPR and FPR names according to\n"
" specified ABI.\n"
msgstr ""
#: mips-dis.c:2203
#, c-format
msgid ""
"\n"
" reg-names=ARCH Print CP0 register and HWR names according to\n"
" specified architecture.\n"
msgstr ""
#: mips-dis.c:2207
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, the following values are supported for \"ABI\":\n"
" "
msgstr ""
#: mips-dis.c:2212 mips-dis.c:2220 mips-dis.c:2222
#, c-format
msgid "\n"
msgstr ""
#: mips-dis.c:2214
#, c-format
msgid ""
"\n"
" For the options above, The following values are supported for \"ARCH\":\n"
" "
msgstr ""
#: mmix-dis.c:35
#, c-format
msgid "Bad case %d (%s) in %s:%d\n"
msgstr "Fejlagtig 'case' %d (%s) i %s:%d\n"
#: mmix-dis.c:45
#, c-format
msgid "Internal: Non-debugged code (test-case missing): %s:%d"
msgstr "Internt: ikke-fejltestet kode (test-tilfælde mangler): %s:%d"
#: mmix-dis.c:54
msgid "(unknown)"
msgstr "(ukendt)"
#: mmix-dis.c:512
#, c-format
msgid "*unknown operands type: %d*"
msgstr "*ukendt operandstype: %d*"
#: msp430-dis.c:328
msgid "Illegal as emulation instr"
msgstr ""
#. R2/R3 are illegal as dest: may be data section.
#: msp430-dis.c:379
msgid "Illegal as 2-op instr"
msgstr ""
#: mt-asm.c:110 mt-asm.c:190
msgid "Operand out of range. Must be between -32768 and 32767."
msgstr "operanden uden for intervallet. Skal være mellem -32768 og 32767."
#: mt-asm.c:149
msgid "Biiiig Trouble in parse_imm16!"
msgstr ""
#: mt-asm.c:157
msgid "The percent-operator's operand is not a symbol"
msgstr ""
#: mt-asm.c:395
msgid "invalid operand. type may have values 0,1,2 only."
msgstr ""
#. I and Z are output operands and can`t be immediate
#. A is an address and we can`t have the address of
#. an immediate either. We don't know how much to increase
#. aoffsetp by since whatever generated this is broken
#. anyway!
#: ns32k-dis.c:533
#, c-format
msgid "$<undefined>"
msgstr "$<udefineret>"
#: ppc-dis.c:234
#, c-format
msgid "warning: ignoring unknown -M%s option\n"
msgstr "advarsel: ignorerer ukendt -M%s valgmulighed\n"
#: ppc-dis.c:523
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following PPC specific disassembler options are supported for use with\n"
"the -M switch:\n"
msgstr ""
"\n"
"Følgende PPC-specifikke disassemblervalgmuligheder understøttes for brug\n"
"sammen med flaget -M:\n"
#: ppc-opc.c:878 ppc-opc.c:906
msgid "invalid conditional option"
msgstr "ugyldigt betinget flag"
#: ppc-opc.c:908
msgid "attempt to set y bit when using + or - modifier"
msgstr "forsøg på at sætte y-bitten når modifikatoren + eller - blev brugt"
#: ppc-opc.c:940
msgid "invalid mask field"
msgstr "ugyldigt maskefelt"
#: ppc-opc.c:966
msgid "ignoring invalid mfcr mask"
msgstr "ignorerer ugyldig mfcr-maske"
#: ppc-opc.c:1016 ppc-opc.c:1051
msgid "illegal bitmask"
msgstr "ugyldig bitmaske"
#: ppc-opc.c:1171
msgid "index register in load range"
msgstr "indeksregistret er i indlæsningsintervallet"
#: ppc-opc.c:1187
msgid "source and target register operands must be different"
msgstr "kilde- og mål-registeroperander skal være forskellige"
#: ppc-opc.c:1202
msgid "invalid register operand when updating"
msgstr "ugyldig registeroperand ved opdatering"
#: ppc-opc.c:1281
msgid "invalid sprg number"
msgstr "ugyldigt sprg-nummer"
#: ppc-opc.c:1451
msgid "invalid constant"
msgstr "ugyldig konstant"
#: s390-dis.c:301
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following S/390 specific disassembler options are supported for use\n"
"with the -M switch (multiple options should be separated by commas):\n"
msgstr ""
"\n"
"Følgende S/390-specifikke disassembleralternativer understøttes for brug\n"
"sammen med flaget -M (flere valg bør adskilles med komma):\n"
#: s390-dis.c:305
#, c-format
msgid " esa Disassemble in ESA architecture mode\n"
msgstr " esa Disassemblér i ESA-arkitektur tilstand\n"
#: s390-dis.c:306
#, c-format
msgid " zarch Disassemble in z/Architecture mode\n"
msgstr " zarch Disassemblér i Z/arkitektur tilstand\n"
#: score-dis.c:662 score-dis.c:869 score-dis.c:1030 score-dis.c:1144
#: score-dis.c:1151 score-dis.c:1158 score7-dis.c:694 score7-dis.c:857
msgid "<illegal instruction>"
msgstr "<forkert instruktion>"
#: sparc-dis.c:283
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Intern fejl: dårlig sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:294
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
msgstr "Intern fejl: dårlig sparc-opcode.h: \"%s\", %#.8lx, %#.8lx\n"
#: sparc-dis.c:344
#, c-format
msgid "Internal error: bad sparc-opcode.h: \"%s\" == \"%s\"\n"
msgstr "Intern fejl: dårlig sparc-opcode.h: \"%s\" == \"%s\"\n"
#. Mark as non-valid instruction.
#: sparc-dis.c:1015
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"
#: v850-dis.c:365
#, c-format
msgid "unknown operand shift: %x\n"
msgstr "ukendt operandskiftning: %x\n"
#: v850-dis.c:377
#, c-format
msgid "unknown reg: %d\n"
msgstr "ukendt reg: %d\n"
#. The functions used to insert and extract complicated operands.
#. Note: There is a conspiracy between these functions and
#. v850_insert_operand() in gas/config/tc-v850.c. Error messages
#. containing the string 'out of range' will be ignored unless a
#. specific command line option is given to GAS.
#: v850-opc.c:55
msgid "displacement value is not in range and is not aligned"
msgstr "forskydningsværdien er ikke indenfor intervallet og ligger ikke på lige adresse"
#: v850-opc.c:56
msgid "displacement value is out of range"
msgstr "forskydningsværdien er uden for intervallet"
#: v850-opc.c:57
msgid "displacement value is not aligned"
msgstr "forskydningsværdien ligger ikke på lige adresse"
#: v850-opc.c:59
msgid "immediate value is out of range"
msgstr "umiddelbar værdi er uden for intervallet"
#: v850-opc.c:60
msgid "branch value out of range"
msgstr "værdien for betinget hop er uden for intervallet"
#: v850-opc.c:61
msgid "branch value not in range and to odd offset"
msgstr "værdien for betinget hop er ikke inden for intervallet og til et ulige afsæt"
#: v850-opc.c:62
msgid "branch to odd offset"
msgstr "betinget hop til ulige afsæt"
#: v850-opc.c:497
msgid "invalid register for stack adjustment"
msgstr "ugyldigt register for stakjustering"
#: v850-opc.c:518
msgid "invalid register name"
msgstr "Ugyldigt registernavn"
#: xc16x-asm.c:66
msgid "Missing '#' prefix"
msgstr "Mangler '#'-prefiks"
#: xc16x-asm.c:82
msgid "Missing '.' prefix"
msgstr "Mangler '.'-prefiks"
#: xc16x-asm.c:98
msgid "Missing 'pof:' prefix"
msgstr "Mangler 'pof:'-prefiks"
#: xc16x-asm.c:114
msgid "Missing 'pag:' prefix"
msgstr "Mangler 'pag:'-prefiks"
#: xc16x-asm.c:130
msgid "Missing 'sof:' prefix"
msgstr "Mangler 'sof:'-prefiks"
#: xc16x-asm.c:146
msgid "Missing 'seg:' prefix"
msgstr "Mangler 'seg:'-prefiks"
#: xstormy16-asm.c:71
msgid "Bad register in preincrement"
msgstr "Forkert register i præinkrement"
#: xstormy16-asm.c:76
msgid "Bad register in postincrement"
msgstr "Forkert register i postinkrement"
#: xstormy16-asm.c:78
msgid "Bad register name"
msgstr "Forkert registernavn"
#: xstormy16-asm.c:82
msgid "Label conflicts with register name"
msgstr "Etikette konflikter med registernavn"
#: xstormy16-asm.c:86
msgid "Label conflicts with `Rx'"
msgstr "Etikette konflikter med 'Rx'"
#: xstormy16-asm.c:88
msgid "Bad immediate expression"
msgstr "Forkert umiddelbart udtryk"
#: xstormy16-asm.c:109
msgid "No relocation for small immediate"
msgstr ""
#: xstormy16-asm.c:119
msgid "Small operand was not an immediate number"
msgstr "Lille operand var ikke et umiddelbart tal"
#: xstormy16-asm.c:157
msgid "Operand is not a symbol"
msgstr ""
#: xstormy16-asm.c:165
msgid "Syntax error: No trailing ')'"
msgstr ""
#~ msgid "unknown\t0x%04x"
#~ msgstr "ukendt\t0x%04x"
#~ msgid "offset not between -2048 and 2047"
#~ msgstr "afsæt ikke mellem -2048 og 2047"
#~ msgid "offset not between -8192 and 8191"
#~ msgstr "afsæt ikke mellem -8192 og 8191"
#~ msgid "ignoring least significant bits in branch offset"
#~ msgstr "ignorerer mindste betydende bit i afsæt for betinget hop"
#~ msgid "branch value not in range and to an odd offset"
#~ msgstr "værdien for betinget hop er ikke indenfor intervallet og til et ulige afsæt"
#~ msgid "immediate value not in range and not even"
#~ msgstr "umiddelbar værdi er ikke indenfor intervallet og ikke lige"
#~ msgid "unrecognized keyword/register name"
#~ msgstr "ukendt navn på nøgleord/register"