blob: 2fa2405adf6e47eb4015e39b3aff7d45544fec3b [file] [log] [blame]
<testcase>
<info>
<keywords>
POP3
SASL
SASL AUTH NTLM
RFC1734
RFC5034
</keywords>
</info>
#
# Server-side
<reply>
<servercmd>
AUTH NTLM
REPLY AUTH +
REPLY TlRMTVNTUAABAAAABoIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= + TlRMTVNTUAACAAAAAgACADAAAACGggEAc51AYVDgyNcAAAAAAAAAAG4AbgAyAAAAQ0MCAAQAQwBDAAEAEgBFAEwASQBTAEEAQgBFAFQASAAEABgAYwBjAC4AaQBjAGUAZABlAHYALgBuAHUAAwAsAGUAbABpAHMAYQBiAGUAdABoAC4AYwBjAC4AaQBjAGUAZABlAHYALgBuAHUAAAAAAA==
REPLY TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAEAAAAAYABgAWAAAAAAAAABwAAAACAAIAHAAAAAIAAgAeAAAAAAAAAAAAAAAhoIBADQzMjE1MzIxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADj3hs3u3j0kgJqCrLM+74BmaoNHDfIJjHRlc3R1c2VyY3VybGhvc3Q= +OK Login successful
</servercmd>
<data>
From: me@somewhere
To: fake@nowhere
body
--
yours sincerely
</data>
</reply>
#
# Client-side
<client>
<server>
pop3
</server>
<features>
NTLM
SSL
!SSPI
debug
</features>
<name>
POP3 NTLM authentication
</name>
<setenv>
# we force our own host name, in order to make the test machine independent
CURL_GETHOSTNAME=curlhost
# we try to use the LD_PRELOAD hack, if not a debug build
LD_PRELOAD=%PWD/libtest/.libs/libhostname.so
</setenv>
<command>
pop3://%HOSTIP:%POP3PORT/868 -u testuser:testpass
</command>
<precheck>
chkhostname curlhost
</precheck>
</client>
#
# Verify data after the test has been "shot"
<verify>
<protocol>
CAPA
AUTH NTLM
TlRMTVNTUAABAAAABoIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
TlRMTVNTUAADAAAAGAAYAEAAAAAYABgAWAAAAAAAAABwAAAACAAIAHAAAAAIAAgAeAAAAAAAAAAAAAAAhoIBADQzMjE1MzIxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADj3hs3u3j0kgJqCrLM+74BmaoNHDfIJjHRlc3R1c2VyY3VybGhvc3Q=
RETR 868
QUIT
</protocol>
</verify>
</testcase>