q_tzdata_aml_297100300 (11539599,com.google.android.tzdata)
Snap for 7802995 from 41202fc9c6e2ea45e738bb8601901f012cbcf33b to qt-aml-tzdata-release

Change-Id: I96fa5422198d093d8c5884fce4e43980e820505e