Run:

$ fx set . --release $ fx build $ fx check-licenses

Test:

TBD