blob: 7a5dc0f2de9441677ef3b02a0df84bbb46cd82f4 [file] [log] [blame]
fuchsia-pkg://fuchsia.com/devfs-test#meta/devfs-test.cmx
fuchsia-pkg://fuchsia.com/has_deprecated_shell#meta/has_deprecated_shell.cmx
fuchsia-pkg://fuchsia.com/policy-integration-tests#meta/deprecated_shell_allowed.cmx
fuchsia-pkg://fuchsia.com/run_test_component_test#meta/run_test_component_test.cmx